Güncel Eğitim Sitesi

İlk Orta ve rönesans çağında müzik

İlk Orta ve rönesans çağında müzik

İlk Çağda Müzik:
Antik müzik yani ilk çağ müziği dini ayinlerde mistik törenlerde festivallerde ve savaş danslarında bir araç olarak kullanılmıştır.

Mısır: Mısır, tarihinde müziğin önemini kazılarda bulunmuş çalgılardan, tapınak duvarlarındaki resimlerden öğreniyoruz.Mısırlıların gelişmiş bir halk dans kültürü olduğu, kadınların şarkı söyleyerek dans ettikleri belgelenir.Başta flüt ve arp olmak üzere def, darbuka, sistron, trompet, çitara, su basılarak işleyen org önemli çalgılardır.

Çin: Bilinen en eski müzik Çin müziğidir.Çin müziği ve çalgıları daha sonra çevre ülkelere ve Avrupa'ya yayılmıştır.Çin'de müziğin önemini Konfüçyüs anlatır.O dönemlerde müziğin eğitimdeki ve toplumdaki rolünden bahseder.Çin'in ses dizisi 12 notaya dayanır.5 sesli pentatonik dizi içinde ortaya çıkmıştır.Bunlar do-sol-re-la-mi sesleridir.

Hint: Müzikleri doğaçlama yapılır ve makamsaldır.Hint makamlarına Raga denir.132 raga vardır ve her biri değişik zamanlarda farklı görevler için kullanılır.Tambura, vina, sitar, davul önemli çalgılardandır.

Yunan: Eski Yunan'da dans, şiir, dinsel törenler birbirinden ayrılmaz bir bütündür.İlk Ilyada ve Odessia'da müzik, tanrısal bir uyarı ve insan kişiliğini etkileyen bir güç olarak belirtilir.Eski Yunan'da Pisagor, müziksel uyumu matematiksel formüllerle dile getirmiştir.Bir çekiçle vurduğu çamların tınılarından Pisagor gamı'nı bulmuştur.Aristo, kötü müzik dinlemeye alışanın kişiliği de kötü yolda gelişecektir diyerek müziğin eğitimdeki rolünden bahseder.Bugün Batı Müziği'nin dayanağı olan 7 nota dizisi ve adlarını ülkenin çeşitli yörelerinden almaktadır.Frigya, Dorya, Lidya.

 

Orta Çağ
Orta Çağ, Hıristiyanlığın gelişme yıllarından 15.YY başlarına dek etkisini sürdüren geniş bir dönemi kapsar.Karanlık Çağ olarak anılması kilisenin bağnaz egemenliğinde dünyasal zevklerden yoksun bırakılmış, kendi özgürlüğü alınmış insanın yalnız ölümden sonrasına hazırlık yapan kutsal bir ortama güdümlenmiş olmasını yansıtır.Orta Çağ, 1000 yıldan fazla bir süre içinde antik çağ ile Rönesans'ın arasına girmiş ve müziğin sürekliliğini kesmiştir.Bu bin yılda kilise papazları, kilise içine çalgısal müziğin girmesini yasaklamıştır.Kilise'de en kutsal çalgı insanın kendi sesidir.Bu çağda müzik: tek sesli, kutsal, tanrıya adanmış ve duaları ezberletmeye yarayan bir araçtır.Müzik;
1.Köylü Müziği
2.Kentsel(Orta sınıf müziği)
3.Saray Müziği
4.Kilise Müziği diye ayrılır.
Ambrosius Ezgileri: Kilise için bestelenmiş bu ezgiler ülkeye dağıtılıp bunlar dinletilmiştir.Tek tiptir, tek seslidir, tören melodisi eklindedir.
Gregarius Ezgileri: 6.Yy.da Papa Gregarius, o güne kadar yayınlanmamış tüm ilahileri derleyip halk ezgilerinden arındırır.Cidii bir dinsel müzik geleneğinin oluşmasına neden olur.Neumalarla ilahileri kalıcı kılar.Özellikleri tek sesli olması, Latince, eşliksiz ve erkek korosu için, belli bir ritmik düzeni olmayan ezgilerdir.

 

Rönesans:

Rönesans, batı tarihinin en coşkulu dönemlerindendir.15. ve 16. yüzyılı kapsayan bu dönemde müzikte olduğu gibi her alanda yenilikler yapılmıştır.Sanatçı bu dönemde kilisesin bağnaz baskısından kurtulmaya çalışır.Dünyanın yalnız ölümden sonrası olmadığı, bugünün de yaşanmaya değer olduğu algılanır.Artık müzikte bu dönemde kişisel hisler ön plana çıkar.Orta Çağ'ın ağır başlı soğuk anlatımına karşılık sıradan insanın duyguları, güncel zevkleri ve doğallığı sıcak bir anlatımla ifade edilir.Bu dönem polifoni'nin altın çapı diye anılır.İtalya, bu dönemde en ünlü müzik kentidir.Bu dönemde 9.Yy.dan beri gelişmekte olan vokal polifonik stil doruğuna ulaşır.Din dışı müzik önemini daha da arttırır.Bağımsız çalgı stili hemen kendini gösteriri.Her ulusun kendine özgü şarkı biçimi ortaya çıkar.(İngilizler)Koral, Almanlar(Lied), Fransızlar(Chanson)

İlk defa kromatizm kullanılır ve yine ilk defa nota basımı gerçekleşir.Çalgılar artık insan sesine eşlik etmez.Çalgısal müzik oluşur ve ayrı bir biçim oluşturur.Bu dönemde Madrigal formu gelişmiştir.Dönemin çalgıları org, klavsen, klavikord, fidel, lavta, arp, blok flüt, yan flüt, trompet, davul, üçgen, ksilofon'dur.


tag İlk Çağda Müzik Rönesans çağında müzik orta çağda müzik İlk Orta ve rönesans çağında müzik

2012-10-01 tarihinde Dosyabak.com tarafından Araştırmalar Müzik kategorisine eklenen bu içerik toplam 3416 kez ve en son 2018-05-26 00:41:56 tarihinde görüntülenmiş.