Güncel Eğitim Sitesi

İletişimin Önemi

İletişimin Önemi

BAŞARILI BİR İLETİŞİMİN TEMEL KOŞULLARI
İnsanlararası iletişim;kişilerin birbirlerine bilinçli veye bilinçsiz olarak iletmek istedikleri duygu ve düşüncelerini aktardıkları bir süreçtir.Bu sürecin başarısı, bireyin yaşamındaki mutluluğun temelini oluşturur.

1-Karşımızdaki kişilere saygı duymak,onların varlığını kabul etmek, önemli ve değerli olduklarını hissttirmek, olduğu gibi benimsemek anlamını taşır.

2-Gerçekçi ve doğal davranmak, abartıdan uzak, olduğu gibi davranmaktır.

3-İletişimin belki de en önemli ögesi empatidir.Empati, bir anlamda dış dünyayı karşımızdaki kişinin penceresinden görmeye çalışmaktır.Kurulan bu duygu ortaklığı iletişimi güçlü kılar.

İLETİŞİM SADECE KONUŞMA DEĞİLDİR

İletişim aynı zamanda;

*Ne söyleyeceğimizi bilmek,

*Bunu ne zaman söylemenin daha uygun olacağına,

*Nerede söylemenin doğru olduğuna karar vermek,

*En iyi nasıl söyleneceği hususunda fikir yürütmek,

*Olayları basite indirgeyerek sunabilmek, .

*Akıcı bir dille ve karşınızdaki kişiyle göz kontağı kurarak konuşabilmek,

*Dikkati yoğunlaştırabilmek ve karşınızdaki kişinin verilen mesajı anlayıp anlamadığını kontrol edebilmektir.

İletişimdeki temel ilke kabul etme'dir.Başkalarını olduğu gibi kabul etmek, ilişkileri kuvvetlendirmede önemli bir etkendir.Birey karşısındaki kişiye gerekli anlayışı gösterip kabulkar, hoşgörülü bir ortam sağlarsa, onun kendini güven içinde hissedip, kendi özüne uygun davranışlar içine girmesine fırsat verir.Böylece bir ilişkide diğer kişi olumlu yönde değişebilir, sorunları çözmeyi öğrenebilir, daha üretici, daha yaratıcı olabilir.

İletişimde kişiyi etkili kılan, insanlarla yapıcı olarak konuşmasını öğrenmesidir.Usta danışmanlar başarılarının temel nedenini, kişiyi konuşmaya başlatmak ve onu dinleyerek''yolundan çekilmek'' olduğunu söylerler.


tag İletişimin Önemi iletişim haberlerleşme

2013-02-25 tarihinde Dosyabak.com tarafından DersNotları MeslekDersleri kategorisine eklenen bu içerik toplam 2157 kez ve en son 2018-05-21 02:52:08 tarihinde görüntülenmiş.