Güncel Eğitim Sitesi

İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARI YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARI YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARI YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
 
7 YAŞ ÇOCUĞUNUN ÖZELLİKLERİ
 ▪6 yaşa oranla daha sakin bir yaştır. Ders sırasında dikkatini yoğunlaştırabilir.
 ▪Canlı ve dinamiktir. Ancak hareketleri dikkatlidir, tehlikenin farkındadır, Sağlamlık ve yükseklik kontrolünü yapabilir.
 ▪Denge duygusu gelişmiştir Futbol, ip atlama, seksek oynamada başarılıdır.
 ▪Bu yaşta uzanma, uzanarak kitap okuma, resim yapma etkinlikleri çoğalır.
 ▪Okulla birlikle dil açısından çok ilerleme görülür. Anlatım gelişir, okuma merakı yoğunlaşır
 ▪Çevre hakkında daha gerçekçi bir görüşe sahip olur. Dış dünyaya ilgisi artmıştır, hayal oyunları azalıp gerçekçi oyunlara yoğunlaşırlar,
 ▪Dış çevre ile iletişimlerinde verici olmaktan çok alıcıdır.
 ▪Ahlak anlayışı gelişir, iyi ve kötüye uymaya başlar. Bunu hem kendinde hem de başkalarında uygular.
 ▪Ağlama olayı çocuksu karakterini kaybeder, içten ve incinmiş durumlarda görülür.
 ▪Yardım etme, sorumluluk ve paylaşma yavaş yavaş kendini göstermeye başlar.
 
8 YAŞ ÇOCUĞUNUN ÖZELLİKLERİ
 ▪Bu yaşta temkinlilik ve çekingenlik yok olmaya başlar. Okul ve arkadaşlar önemli yer- tutmaya başlar. Diğer kişilerle ilişkilerinde daha emin ve cesaretlidir,
 ▪Dünyasında değişiklikler alması için denemelere girebilir.
 ▪Hareketleri daha süratli, hafif ve uyumludur.
 ▪Sözel ifadeye karşı ilgi ve zevk duyar. Yetişkinler gibi konuştuğu gözlenebilir. Bu arada argo konuşmaları denediği görülebilir.
 ▪Çevreye uyumda daha başarılıdır, ilişkileri, benzerlikleri ve farklılıkları daha kolay algılar. Hayal ve gerçek arasındaki farkı anlamıştır. Vahşi hayvan ve karanlıktan korkmasına rağmen bununla başa çıkabilmek için mücadele eder,
 ▪Tabiat konularım anlamaya başlar. Canlı cansız ayrımı tam olarak oluşmuştur.
 ▪Sosyal açıdan gelişmiştir Büyüklerin yarımda bulunmak ister ve onların iletişimdeki ipuçlarını aramaya başlar Bu arada yetişkinlerin yanılabilecekleri ve her şeyi bilemediklerinin farkına varmaya başlar. Bilemedikleri konuları sormaktan zevk alır.
 ▪Arkadaş grubunda aktiftir. Ancak gruplar kısa sürelidir.
 ▪Karmaşık sosyal İlişkileri ve anlaşmaları anlayacak durumda değildir, ama cesaretle her şeye girişir, hiçbir şey güç gelmez. Sarsılan cesaretin! yeniden kazanması uzun sürmez,
 
9 YAŞ ÇOCUĞUNUN ÖZELLİKLERİ
 ▪Çocukluk çağı içinde yetişkinlerle, öğretmenlerle çatışmaların ve denetimin en yüksek olduğu yaş bu döneme gelebilir.
 ▪Çocuk olgunlaşmak istemektedir, bağımsızlığına ve dokunulmazlığına saygı beklemektedir,
 ▪Yetişkinlerin ilişkileri ve ilişkilerinin boyutunu daha sağlıklı anlamıştır.
 ▪Gruba karşı koyabilme, direnebilme ve yetişkinlerin fikirlerinden sıyrılma özelliği gelişmiştir. Bunların sonucunda da büyüklerin bu tepkileri kabul etme sorunları ve tahammül olayları gündeme gelmektedir. Bu yaş çocukları asi, isyankâr, ukala ve benzeri terimlerle adlandırma çok görülür. Özünde büyüme belirtisi bulunan tepkileri büyüklerce kabul edilmeyebilir,
 ▪Harekete dayalı davranışlar daha bilinçlidir. Canlılık vardır; ancak kontrollüdür. Göz-el koordinasyonu iyice gelişmiştir. Parmaklarını ustaca kullanabilir.
 ▪Dilini kullanmada 8 yaşta görülen akıcılık gözlenmez. Yeni durumlar, kavramlar vb, konularla karşı karşıya kaldığı için gramer hataları sık görülür. Duygularını rahatça dile getirebilir.
 ▪Okumaya karşı ilgi artmıştır. Roman ve macera kitaplarının okunması çok görülür, Merak ve araştırma belirginleşir.
 ▪Bu yaştaki çocuk, bir şeyi etraflıca düşünmeyi ve yapmadan önce organize etmeyi sever. Bu artık yetişkinlere yönelik davranışların belirtileri demektir. Koleksiyondan hoşlanırlar,
 ▪El sanatlarına, el işlerine ilgi ve merak artar ve becerileri iyidir.
 ▪Matematikte zevkli ve ilgili çalışırlar.
 ▪Bu yaşta sosyal olgunluğa ulaşmıştır, istikrarlı ve ahenkli davranışlar içindedir
 ▪Evden ve ailenin etkisinden kurtulma eğilimi yoğundur. İzcilik, geziler, kamplar vb. çok caziptir.
 ▪Cinsiyet ayrımı genişler ve yaygınlaşır. Kız ve erkekler ayrı gruplar Oluştururlar ve birbirlerini hor görme tavırları vardır.
 ▪Bağımsızlık isteği ve otoriteyi kabullenme çatışması bu yaşın damgasıdır. Ara ara bu çalışma sonucunda içine kapanma, hastalık numarası vb. tepkiler gözlenebilir.
 
10 YAŞ ÇOCUĞUNUN ÖZELLİKLERİ
 ▪Bu yaş eğitimcilere göre bütünlük ifade eden ve yetişkinler dünyasına uyumun göründüğü ALTIN çağ' dır,
 ▪Etkinlikleri artmıştır. İlgileri çok ve çeşitli olabilir.
 ▪Konuşma, iletişim 10 yaş için çok önemlidir.
 ▪Bu yaş bazı bilim adamlarınca ön ergenlik kapsamına alınmakta ya da ön ergenlik belirtilerinin görüldüğü yaş olarak tanımlanmaktadır.
 ▪Sosyal olaylar, evlilik, cinsellik ve aile yaşamına ait konularda bilgileri olduğu ve bu konularla ilgilendikleri görülür.
 ▪9 yaş gerginliği geçmiş yerine uysallık ve uyumluluk gelmiştir. 9 yaşta görülen bedensel şikâyetler ve rahatsızlıklar azalır ya da tümüyle kaybolur,
 ▪Kızlar ve erkekler genelde aynı boydadır ancak kızlar daha hızlı büyümeye başlarlar- Boyatma olayı hızlanır.
 ▪Bu yaşta iştah ve yemek yeme artar.
 ▪Sonuçları abartmaz, hoşgörülüdürler, çok nadir ağlarlar. Duygusal patlamalar fazla değildir. Kırgınlıklar çabuk geçer.
 
11-12 YAŞ ÖZELLİKLERİ 
    Bir çok gelişimci bu döneme fırtına ve gerginlik dönemi adını vermiştir.

1- İlköğretimin II. Kademesine uyum sağlama yılıdır. 
2- Hem bedensel hem de psikolojik açıdan bir çok temel değişiklerin oluştuğu bir çağdadırlar. Kızlarda (10-12) Erkeklerde (12-14) 
3- Ön plana çıkma anlayışı daha belirgin olarak ortaya çıkar. 
4- Çabuk kızma, çabuk alınma, 
5- Düşünmeden tepkide bulunma (Agressif davranma), 
6- Kıskançlık, 
7-  Başaramama durumunda okuldan ve öğretmenlerden şikayetçi olma, 
8- Daha çok sevgi ve ilgi bekleme bu dönemin özelliklerindendir. 
9- Doğru veya yanlışta olsa görüşlerini haklı gösterecek düşünce kurallarına ve mantık yollarına sıkça başvururlar ve tartışırlar. 
10- Sık sık endişe ve umutsuzluğa kapılma, 
11- Bir gruba katılma özlemi ve kutuplaşmalar, 
12- Çevrenin takdirini kazanma duygusu baskındır. Bundan dolayı başarısızlık sonucunda kendini yetersiz bulup içe kapanma görülebilir.
13- Utangaçlık duygusu ve dikkati çekme korkusu yoğun olarak görülür.
14- Bu evrede küçük kusurlar birey tarafından son derece büyütülür, önemsenir ve bunlar öğrencinin tüm bilincini kaplar. 
   Anne, babalar bu dönem özelliklerini bilerek çocuğuna yaklaşırsa, ilişkileri daha iyi olacak, çocuk da ailenin kendisini daha iyi anladığını düşünecektir.

tag İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARI YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 7 YAŞ ÇOCUĞUNUN ÖZELLİKLERİ 11-12 YAŞ ÖZELLİKLERİ 10 YAŞ ÇOCUĞUNUN ÖZELLİKLERİ 9 YAŞ ÇOCUĞUNUN ÖZELLİKLERİ 8 YAŞ ÇOCUĞUNUN ÖZELLİKLERİ

2012-03-09 tarihinde Dosyabak.com tarafından Araştırmalar Rehberlik SağlıkBilgileri kategorisine eklenen bu içerik toplam 2088 kez ve en son 2018-12-09 22:39:05 tarihinde görüntülenmiş.