Güncel Eğitim Sitesi

Haklarımı Öğreniyorum Çalışma Soruları ve Cevapları

Haklarımı Öğreniyorum Çalışma Soruları ve Cevapları

1- Birey nedir ?

 • Toplumun bir parçası olan ve kendine özgü ayırıcı özellikleri bulunan tek ferde birey denir.

2- Takım nedir ?

 • Birden fazla kişinin bir araya gelerek belirli bir amacı gerçekleştirmek için oluşturduğu topluluğa takım denir.

3- Takım çalışmaları niçin yapılır ?

 • Birden fazla kişinin bilgi , yetenek ve potansiyellerinden faydalanmak için yapılır.

4- Takım çalışmalarına örnekler veriniz.

 • Ailede ev işlerinin yapılması
 • Öğrencilerin toplanarak proje hazırlama çalışmaları
 • Mahallenin güzelleştirilmesi için nelerin  yapılmasının tartışılması

5- Okullarda derslerin dışında neler verilir ?

 • Sevgi , saygı , iş birliği ve bilgi alışverişi vardır.

6- Grup nedir ?

 • Ortak bir amacı olan bireylerin bir araya gelmesiyle oluşan topluluklara grup denir ?

7- Gruplara örnekler veriniz.

 • Bir oyun oynamak için öğrencilerin bir araya gelmesi.
 • Öğrencilerin yazılıya çalışmak için bir araya gelip çalışmaları
 • Bahçede yada mahallede futbol yada basketbol oynanmak için toplanmak

8- İşbirliği ne demektir ?

 • Amaç ve  çıkarlar doğrultusunda oluşturulan çalışma ortaklığına işbirliği denir.

9- İşbirliğine örnekler veriniz.

 • İki kişinin ortaklaşa mal alıp satması.
 • Sınıftaki sıraların iki üç öğrenci  tarafından başka yere taşınması.
 • Yapılacak bir çalışmanın ortaklaşa olarak yapılması.

10- Grup çalışmalarında nelere dikkat edilmelidir ?

 • Grup çalışmalarında grup üyelerinin üstüne düşen görevlerini ( sorumluluklarını) yerine getirmeleri gerekir.

11- Başarılı olmak için neler yapmalıyız.

 • Müzelere, kültür ve sanat galerilerine , sergilere gitmeye çalışmalıyız.
 • Kendimize , ailemize ve öğretmenlerimize güvenmeliyiz.
 • Derslerimize zamanında gelerek ,sınıfta öğretmenleri dikkatli dinleyerek derslere katılmalıyız.
 • Arkadaşlarımızla duygu ve düşüncelerimizi paylaşmalıyız.
 • Nezaket kurallarına dikkat etmeliyiz.
 • Resim, müzik , folklor ve spor gibi etkinliklere katılmalıyız.
 • Gazete dergi ve kitaplar okumalıyız.
 • Geleciğimize güvenle bakmak için çevreme koruma güzelleştirme etkinliklerine katılmalıyız.

12- Basketbol milli takımına başarılarından dolayı halkımız ne ad vermiştir ?

 • 12 Dev Adam

13- Bayan voleybol milli takımına başarılarından dolayı halkımız ne ad vermiştir ?

 • Filenin Sultanları

14- Rol nedir ?

 • Toplumda sahip olduğu statüye göre bireyden beklenen davranışa rol denir.

15- 12 yaşına  olan bir kişinin üstlendiği roller nelerdir ?

 • Evde çocuk olmak
 • Okulda öğrenci olmak
 • Arkadaş olmak
 • Abi yada abla olmak
 • Çeşitli gruplarda olmak.
 • Çeşitli sosyal faaliyetlerde olmak

16- Annelerinizin üstlendiği rollere nelerdir ?

 • Eş olmak
 • Anne olmak
 • Kadın olmak
 • Meleği varsa onu yapmak. ( öğretmen , doktor , ebe , hemşire , bankacı gibi )
 • Evin işlerini yaparak aşçı , temizlikçi , çocuk bakıcı olmak.

17- Babalarınızın üstlendiği rollere nelerdir ?

 • Eş olmak
 • Baba olmak
 • Erkek olmak
 • Meleği varsa onu yapmak. ( öğretmen , doktor , işçi , polis, avukat ,bankacı gibi )
 • Evin tamirat işlerini yaparak  tamirci olmak. dosyabak.com

18- Aile nedir ?

 • Bir çatı altında beraber yaşayan ve aralarında kan bağı bulunan insanların oluşturduğu gruba aile denir.

19- Çocukların en fazla geliştiği dönem hangisidir ?

 • 0 - 6 yaş çocuğun en fazla geliştiği dönemdir.

20- 0 - 6 çocuklarının eğitim görebilmeleri için hangi vakıf proje hazırlayarak yürütmektedir ?

 • Ana ve Çocuk Sağlığı Vakfı

21- Kurum nedir ?

 • Belli bir amaçla toplanan kimselerin oluşturduğu resmi topluluk

22- Resmi kurum nedir ?

 • Halka hizmet etmek amacıyla devlet tarafından kurulan ve kuruluşları ile çalışmaları kanunlarla belirlenmiş kuruluşlardır.

23- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu niçin kurulmuştur ?

 • Korunmaya muhtaç , aile , çocuk , sakat , yaşlı ve diğer kişilere hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

24- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu hizmetlerini nasıl verir ?

 • Huzur evleri , çocuk yuvaları , sığınma evleri ve rehabilitasyon ( iyileştirme ) merkezleri kurarak vermektedir.

25- Engelli  ne demektir ?

 • Doğuştan yada bir hastalık sonucu veya bir kaza sonucu organlarını kaybetmeleri yada kullanamayacak duruma gelmeleridir.

26- Engelli vatandaşların  hayatlarını kolaylaştırmak için neler yapmalıyız ?

 • Yollarımızı , okullarımızı resmi kurumlarımızı ve kaldırımlarımızı vb. yerleri engelli vatandaşlarımızın rahatça  kullanabilecekleri şekilde yapmalıyız.

27- Atatürk'ün sanat ile söylediği söz nedir ?

 • Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demiştir.

28- Ortak yaşamda  nelere dikkat etmeliyiz ?

 • Kişilerin ortak olarak yaptıkları işlerde yada yaşamlarda işlerin düzenli gitmesi için üzerlerine düşen görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yapmaları gerekir ?

29- Ortak olarak yapılan bir faaliyette kişiler sorumluluklarını yerine getirmediği zaman ne olur ?

 • Yapılacak işler zamanında yapılmaz ve kişiler arasında kavgalar çıkar.

30- Hak ne demektir ?

 • Adaletin bir canlığa sağladığı kazanç. Çocuğun eğitim görmesi , yaşaması , barınması , giyinmesi ,beslenmesi gibi.

31- Sorumluluk ne demektir ?

 • Kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesidir. Ödevlerini yapması , odasını toplaması , ders çalışması gibi.

32- Çocukların haklarını korumak için ilk nerede ve hangi yılında hangi kurum kuruldu ?

 • 1927 yılında İsviçre'nin Cenevre şehrinde Uluslar arası Çocukları Koruma Birliği kuruldu.

33- Uluslar arası Çocukları Koruma Birliği ne zaman UNICEF adını aldı ?

 • Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulduktan sonra Uluslar arası Çocukları Koruma Birliği

UNICEF ( Birleşmiş Devletler Çocuklara yardım Fonu ) adını almıştır.

34- UNICEF 'in amacı nedir ?

 • Dil , din , ırk , soy ve millet ayırımı gözetmeden dünyadaki tüm çocuklara yardım etmektir.

35- Çocuk hakları sözleşmesi hangi tarihte kabul edildi ?

 • Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kabul edildi. Bu sözleşmeyle çocukların hakları sözleşmeye imza atan tüm devletler tarafından resmen kabul edildi ve bu devletler bu hakları sağlama yükümlülüğü altına girdiler.

35- Türkiye hangi yıl çocuk hakları sözleşmesini imzalamıştır ?

 • Türkiye Cumhuriyeti tarafından 14 Eylül 1990 tarihinde kabul edildi.

36- Çocukların haklarından bazıları hangileridir ?

 • Çocuklar savaşlarda korunmalıdır.
 • Çocuklar ağır işlerde çalıştırılmamalıdır.
 • Çocuklar eğitim - öğretim görmelidir. İlköğretim herkes için parasızdır , kız - erkek her çocuk için zorunludur.
 • Engelli çocuklara özel bakım uygulanmalıdır.
 • Sağlıklarının korunması devlet ve toplumun güvencesi altındadır.
 • İsteklerini ve düşüncelerini resim çizerek , yazarak ya da konuşarak açıklayabilir.
 • Yaşamak çocukların temel hakkıdır.
 • Bedenleri kendilerine aittir. Bedensel ve ruhsal yönden incitecek hiçbir yaklaşıma izin verilmez.
 • Doğduğu zaman bir isim konur. Devlet bu ismi kaydeder , ona resmi kimlik belgesi verir.
 • Kimse çocuğunu ailesinden alamaz. Aile çocuğa bakamaz olursa devlet çocukların bakımını üstlenir.
 • Çocukları ilgilendiren konularda çocukların fikirleri alınır.

37- Çocukların sorumlulukları nelerdir ?

 • Anne ve babasının söylediklerini yapmak.
 • Odasını toplamak.
 • Ders çalışmak.
 • Düzenli okula gelip gitmek.
 • Küçük kardeşleri ile ilgilenmek.
 • Sofranın kurulmasına ve toplanmasına yardım etmek.
 • Okulda kurallara uyarak öğretmenlerini düzenli dinlemek.

38- Hangi yaşlardaki kişiler çocuk olarak kabul edilir ?

 • 0 yaşından 18 yaşını doldurana kadar kişiler çocuk olarak kabul edilirler.

39- Özgürlüklerimiz  neyle sınırlıdır ?

 • Başkalarının hakları ile sınırlıdır.

tag Haklarımı Öğreniyorum Çalışma Soruları ve Cevapları 5.Sınıf sosyal bilgiler dersi birey takım UNICEF Çocuk Hakları

2012-11-28 tarihinde Dosyabak.com tarafından 5.Sınıf SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 2798 kez ve en son 2018-06-25 16:31:11 tarihinde görüntülenmiş.