Güncel Eğitim Sitesi

HTML5 Sayfa Etiketleri

HTML5 Sayfa Etiketleri

HTML5 hataları nasıl ayıklayacağının ve nasıl tüm html elementlerini kullanıp kuralların kestiriminde bulunarak birlikte çalışabilirliği artırmakta ve geliştirme maliyetini azaltmayı hedeflemekte.

Yeni html5′in bazı özellikleri; ses, video, grafik, sunucu taraflı veri depolama ve interaktif belgeler için işlevler. Hatta nav, header, footer ve figure gibi elementler de içermekte.

 

'Yeni' yazanlar HTML5′teki yeni elementlerdir.

<!-.->
bir yorum

<!DOCTYPE>

belge tipi

<a>

bir hiperlink anchor yani çapa ile bağlantı sağlanır sayfalar arasında

<abbr>

bir kısaltma

<acronym>

Html5′te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.

<address>

bir adres elementi

<applet>

Html5′te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.

<area>

bir imaj haritasındaki bir alan

<article>Yeni

bir makale yani yazı alanı

<aside>Yeni

sayfa içeriğinin haricindeki bir içerik

<audio>Yeni

ses içeriği

<b>

kalın yazı

<base>

bir sayfadaki tüm bağlantılar için temel url tanımı

<basefont>

Html5′te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.

<bdo>

yazı gösteriminin yönü

<big>

Html5′te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.

<blockquote>

bir uzun alıntılama

<body>

body elementi

<br>

bir tek, satır sonu

<button>

bir basılacak buton

<canvas>Yeni

grafikler

<caption>

bir tablo başlığı

<center>

Html5′te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.

<cite>

minik alıntı

<code>

bilgisayar kod yazıları için

<col>

tablo kolonları yani sütunları için özellik

<colgroup>

tablo sütunları grubu

<command>Yeni

bir emir butonu

<datalist>Yeni

bir açılır liste

<dd>

bir tanım açıklaması

<del>

silinmiş yazı

<details>Yeni

bir elementin detayları

<dfn>

bir tanım terimi

<dir>

Html5′te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.

<div>

bir belgedeki bir bölüm

<dl>

bir tanım listesi

<dt>

bir tanım terimi

<em>

vurgulanmış yazı

<embed>Yeni

içerik ya da eklenti gömmek için

<fieldset>

bir ayarlı alan

<figcaption>Yeni

bir figure elementinin başlığı

<figure>Yeni

bir grup medya içeriği için ve onların başlıkları için

<font>

Html5′te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.

<footer>Yeni

bir bölüm veya sayfadaki footer

<form>

bir form

<frame>

Html5′te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.

<frameset>

Html5′te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.

<h1> to <h6>

1′den 6′ya başlıklar, 6 en küçük vurgulusu 1 en büyük vurgulusu

<head>

belgeye dair bilgiler

<header>Yeni

bir bölge veya sayfanın header bölgesi

<hgroup>Yeni

bir belgedeki bölgenin bilgisi

<hr>

bir yatay çizgi

<html>

bir html belgesi

<i>

yatık yazı

<iframe>

satır içi alt pencere

<img>

bir resim

<input>

bir giriş alanı

<ins>

eklenen yazı

<keygen>Yeni

bir form için üretilmiş anahtar

<kbd>

klavye yazısı

<label>

bir form kontrolü için etiket

<legend>

bir fieldset için başlık

<li>

bir liste elemanı

<link>

bir referansın kaynağı

<map>

bir imaj haritası

<mark>Yeni

işaretli yazı

<menu>

bir menü listesi

<meta>

meta bilgisi

<meter>Yeni

önceden ayarlanmış aralıktaki ölçü

<nav>Yeni

navigasyon linkleri

<noframes>

Html5′te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.

<noscript>

bir noscript bölgesi

<object>

bir gömülü nesne

<ol>

bir sıralı liste

<optgroup>

bir seçenek grubu

<option>

bir açılır listedeki seçenek

<output>Yeni

çıktıların bazı türlerini tnaımlar

<p>

bir paragraf

<param>

bir nesne için prametre

<pre>

öntanımlı yazı

<progress>Yeni

bir görevin sürecine dair

<q>

kısa bir alıntı

<rp>Yeni

ruby kullanımında tarayıcı göstermediğinde gösterilecek yazı

<rt>Yeni

ruby bilgilendirmesi

<ruby>Yeni

ruby ek açıklaması

<s>

yazının artık doğru olmadığını gösterir

<samp>

örnek bilgisayar kodu

<script>

bir script

<section>Yeni

bir bölge

<select>

seçilebilir liste

<small>

küçük yazı

<source>Yeni

medya kaynakları

<span>

belgedeki bir bölge

<strike>

Html5′te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.

<strong>

vurgulu yazı

<style>

bir stil tanımlaması

<sub>

indislenmiş yazı

<summary>Yeni

detail elementinin header'ı

<sup>

üstsimge yazı

<table>

bir tablo

<tbody>

bir tablo gövdesi

<td>

bir tablo hücresi

<textarea>

bir yazı alanı

<tfoot>

bir tablo footer'ı

<th>

bir tablo header'ı

<thead>

bir tablo header'ı

<time>Yeni

bir tarih/zaman

<title>

belge başlığı

<tr>

bir tablo satırı

<tt>

Html5′te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.

<u>

Html5′te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.

<ul>

bir sırasız liste

<var>

bir değişken

<video>Yeni

bir video

<wbr>Yeni

bir satır sonu

<xmp>

Html5′te desteklenmemekte, yani kaldırılıyor.

 


tag HTML5 Sayfa Etiketleri

2012-06-16 tarihinde Dosyabak.com tarafından Araştırmalar Bilgisayar kategorisine eklenen bu içerik toplam 2086 kez ve en son 2018-05-19 03:59:12 tarihinde görüntülenmiş.