Güncel Eğitim Sitesi

HETEROJEN KARIŞIMLAR

HETEROJEN KARIŞIMLAR

HETEROJEN KARIŞIMLAR

SÜSPANSİYON:

Dağıtan fazı sıvı , dağılan fazı katı olan heterojen karışımlardır. Örnek: çamurlu su, kum-su karışımı, naftalın + su, tebeşir tozu + su karışımı.

EMÜLSİYON:

Dağıtan ve dağılan fazları sıvı olan heterojen karışımlara denir. Örneğin; benzin-su, zeytinyağ- su, su -mazot karışımı, süt, mayonez.

AEROSOL:

Dağıtan fazı gaz, dağıtılan fazı katı veya sıvı olan heterojen karışımlardır. Sis, bulut ve sprey sıvı aerosol; duman, volkanik kirlilik, amonyum klorür ( NH4Cl) buharı katı aerosol e örnektir.

KOLOİTLER:

Katı taneciklerin bir sıvı içerisinde çıplak gözle görülmeyecek kadar küçük tanecikler halinde heterojen olarak dağılmasıyla oluşan karışımlara denir. Kan, boya, renkli cam, sabun köpüğü ve krema koloitlere örnektir.

  • Homojenmiş gibi görünen koloidal karışımlara ışık hüzmesi düşürüldüğünde ışık dağılır ve tanecikler görünür. Parlak ışın demeti çözeltiden geçerken net görülmezken, koloidal karışımdan geçerken açıkça görülür. Bu olaydan bir karışımın çözelti olup olmadığı anlaşılır.

NOT: Tanecik bsoyutu 10-9 m" den küçük ise karışım çözelti, 10-9 m ile 10-6 m arasında olanlar koloit, parçacık boyutu 10-6 m den büyük olanlar ise süspansiyon olarak tanımlanmıştır.

HOMOJENİZASYON

Heterojen karışımı oluşturan , dağılan fazın homojene yakın bir şekilde dağılmasının sağlanmasına homojenizasyon denir.

Heterojen karışımlarda faz ayrımını önlemek için, dağılan fazın tanecikleri küçültülmeli ve emülgatör adı verilen katkı maddeleri kullanılmalıdır.

Emülgatörler hidrofil ve hidrofob uçlara sahip moleküllerdir. Yağ ve sudan oluşmuş bir karışıma katıldığında yağın ve suyun birbirine iyi bir şekilde karışmasını sağlayarak homojene yakın bir görünüm oluşturur. Emolgatörler; jöle, margarin, dondurma, fındık ezmesi yapımında kullanılır.


tag HETEROJEN KARIŞIMLAR SÜSPANSİYON NEDİR EMÜLSİYON NEDİR AEROSOL NEDİR KOLOİTLER NEDİR HOMOJENİZASYON NEDİR

2012-03-08 tarihinde Dosyabak.com tarafından Araştırmalar DersNotları Kimya kategorisine eklenen bu içerik toplam 4160 kez ve en son 2018-12-09 16:34:16 tarihinde görüntülenmiş.