Güncel Eğitim Sitesi

Eşeysiz üreme çeşitleri ve özellikleri

Eşeysiz üreme çeşitleri ve özellikleri

Üreme :

Canlıların kendilerine benzer yeni canlılar oluşturmasıdır

Populasyonun devamını sağlar

Virüslerin canlılarla ortak olan önemli özelliğidir

Bireyin türe yönelik canlılık özelliğidir

Kalıtsal özelliklerin nesiller boyu saklanmasını sağlar

Eşeysiz üreme ve çeşitleri

Özellikleri:
Tek ata vardır.

Mekanizması mitoz bölünmedir

Oluşan yeni canlılar bütün özellikleri ile birbirlerine ve ata canlıya benzerler

Hızlı üreme şeklidir

İlkel üremedir

Cinsiyet yoktur

Canlılığın çeşitlenmesinde rol almaz. Evrime katkısı yoktur.
A-Bölünerek üreme
Tek hücrelilerde görülür(Bakteriler ve protistalar)
Mitozla gerçekleşir
Çok hızlı gerçekleşir

B-Tomurcuklanarak üreme

Ana canlının vücuduna ait dokusal bir kısmın yeni bir  canlı haline dönmesi şeklinde gerçekleşir
Bire mayası,süngerler,sölentereler,Gözyaşı bitkisi gibi canlılarda görülür
Oluşan yeni canlı biri süre sonra ana canlıdan ayrılıp bağımsız canlı olabilir
Oluşan canlılar ana canlı ile beraber koloniler oluşturabilirler(Polipler)

Örn:Sünger,hidra,Gözyaşı bitkisi vb.
C-Sporla üreme

Spor adı verilen özel üreme hücreleri ile gerçekleşir
Olumsuz koşullara dayanıklı özel üreme hücreleridir
Sporlar sporozooalar,mantarlar ve çiçeksiz bitkilerde görülür
Sporlar haploid canlılarda(alglerde vb.)mitozla, diploid canlılarda bitkilerde mayozla oluşur.
Sporlar döllenmeden gelişerek yeni canlılar oluşturur
Üç değişik özellikte spor vardır
◦Endospor:Bakterilerde
◦Ekzospor:Mantarlarda
◦Zoospor:Alglerde

Not:Endospor üremede rol almaz.
D-Vegetatif üreme

Ana canlının vücudundan ayrılan bir parçanın eksiklerini tamamlayarak yeri bir canlı haline gelmesi şeklinde görülür
Planaria,deniz yıldızları vb. omurgasızlarla,çiçekli bitkilerde görülür
Rejenarasyon yeteneği yüksek canlılarda görülürVegetatif üremenin tercih edilme nedenleri
◦Hızlı üreme şeklidir
◦Karakterlerin korunmasını sağlar
◦Tohumla üreme yetenegi olmayan bitkilerde üremeyi sağlar


tag Eşeysiz üreme çeşitleri eşeysiz üreme özellikleri Bölünerek üreme Tomurcuklanarak üreme Sporla üreme Vegetatif üreme

2013-03-20 tarihinde Dosyabak.com tarafından DersNotları FenveTeknoloji kategorisine eklenen bu içerik toplam 37666 kez ve en son 2018-01-20 03:31:50 tarihinde görüntülenmiş.