Güncel Eğitim Sitesi

Bölgelerimizin Genel Özellikleri

Bölgelerimizin Genel Özellikleri

AKDENİZ BÖLGESİ :

*Ülkemizin en engebeli bölgesidir.

*Karstik arazilerin ve karstik sekillerin en fazla bulunduğu bölgedir.

*Yıllık ortalama sıcaklığı en fazla olan bölgedir.

*Ülkemizin en büyük delta ovası olan Çukurova bu bölgededir.

*Günes enerjisinden en fazla yararlanılan bölgedir.

 *Kıs mevsiminin en kısa ve en ılık geçtiği bölgedir.

*Bulutluluk oranı en az olan bölgedir.

*Yaz ve kıs yağısları arasındaki farkın en fazla olduğu bölgedir.

*Don olayının en az görüldüğü bölgedir.

*Yıl içinde gölge uzunluğunun en kısa olduğu bölgedir.

*Yaz turizminin en erken basladığı ve en geç bittiği bölgedir.

*Sebze ve meyvenin en erken olgunlastığı bölgedir.

*Seracılık, turfanda sebze ve meyve üretiminin en fazla olduğu bölgedir.

*Türkiye'nin muz ve gül üretiminin tamamını karsılayan bölgedir.

*Yılda aynı araziden birden fazla ürün alma açısından en elverisli bölgedir.

*En fazla mevsimlik isçi göçü alan bölgedir.

*Türkiye'yi çevreleyen denizlerden en tuzlu olanı Akdeniz'dir.(%38)

*Dünyada sığla(günlük)ağacının en fazla yetistiği yerdir.

*En tuzlu denizimiz Akdeniz'dir.

*Gece ve gündüz süreleri en az olan bölgedir.

*Kıs yağıslarının(yağmur) en fazla olduğu bölgedir.

*intansif tarımın en fazla yapıldığı bölgedir.

*Turunçgil, soya, yer fıstığı,muz, susam,mısır ve anason üretiminin en fazla olduğu bölgedir.

 

MARMARA BÖLGESİ :

*Yer sekilleri en sade olan bölgedir.

*Ortalama yükseltisi en az olan bölgedir.

*iklimi en fazla çesitlilik gösteren bölgedir.(sebebi:özel konum)

*En fazla tarım ürünü çesitliliğine sahip olan bölgedir.

*Tarım alanlarının bölge yüzölçümüne oranının en fazla olduğu bölgedir.

*Ayçiçeğin en fazla üretildiği bölgemizdir.

*Hidroelektrik enerji potansiyeli en az olan bölgedir.

*En çok enerji tüketen bölgedir.

*Özel konumu sayesinde ulasım ve ticaretin en fazla gelistiği bölgedir.

*Ulasım, ticaret ve turizm gelirleri en fazla olan bölgedir.

*istanbul, en büyük iç alım (ithalat) limanıdır.

*En çok nüfuslanmıs ve en fazla göç alan bölgedir.

*Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgedir.

*Türkiye'nin en tenha yeri olan Yıldız Dağları bu bölgededir.

*Dünyanın en zengin bor yatakları bölgede yer alan Bursa Mustafakemalpasa ve Susurluk'ta bulunmaktadır.

*Bölgede çıkarılan bor mineralleri Bandırma'da islenmektedir.

*ipek böcekçiliği ve kümes hayvancılığının en fazla yapıldığı bölgedir.

*Et ve süt verimi yüksek olan kıvırcık koyun(merinos) en fazla bu bölgede yetistirilir.

*Kentlesme oranının en yüksek olduğu bölgedir.

*Okur-yazar oranı en yüksek olan bölgedir.

*Orman alanı bakımından 3. sıradadır.

*Balıkçılık bakımından Ege ve Akdeniz'den önce gelir.

 

KARADENİZ BÖLGESİ :

*En fazla yağıs alan bölgedir.

*Kırsal-tarımsal nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir. 

*Yıllık sıcaklık farkı en az olan bölgedir.

*Kimyasal çözülmenin en fazla, mekanik çözülmenin en az olduğu bölgedir

*Gölge boyu uzunluğunun en fazla olduğu bölgedir.

*Günes enerjisinden en az yararlanan bölgedir.

*Fındık ve çay üretiminin en fazla yapıldığı bölgedir.

*Nadasa ayrılan toprakların en az olduğu bölgedir.

*Orman bakımından en zengin olan bölgedir.

 *Türkiye'nin en önemli taskömürü havzası(Zonguldak) bu bölgededir.

*Heyelan ihtimali en fazla olan bölgedir.

*En fazla falezli kıyılar bu bölgededir.(Özellikle Doğu Karadeniz)

*Yağıs rejimi en düzenli olan bölgedir.

*Balıkçılığın en fazla yapıldığı bölgedir.

*Doğu-batı yönünde en uzun olan bölgedir.

*Dağınık yerlesmelerin en fazla görüldüğü bölgedir.

*Dısarıya en fazla göç veren bölgedir (özellikle Doğu Karadeniz ) *

Yerel saat farklarının en fazla olduğu bölgedir.

*Gece-gündüz sürelerinin en fazla olduğu bölgedir.

*Sehirleri küçük ama sayı olarak en fazla sehre sahip bölgemizdir.

*Dört mevsim yağıs aldığından buğday ve pamuk yetismez.

*Nüfus en fazla art bölgesi genis olan sahillerde(Trabzon, Samsun) toplanmıstır.

*Kereste fabrikalarının en çok olduğu bölgedir.Fabrikalar özellikle Batı Karadeniz'de toplanmıstır.(Sebebi hammaddenin çok olusu)

*Taskömürü ve Demir-Çelik Endüstrisinin varlığı burada göçü azaltmıstır.(Ereğli-Karabük-Zonguldak)

*Akarsu havzası en genis olan bölgedir.

 

İÇ ANADOLU BÖLGESİ :

*En kurak ve en az yağıs alan bölgedir.(Tuz Gölü ve çevresi 250 mm. yağıs alır)

*Türkiye'de ova ve platoların en genis yer kapladığı bölgedir.

*Türkiye'nin en büyük ovası olan Konya Ovası bu bölgededir.

*Konya ovası Türkiye tahıllarının %33'ünü karsılar.

*Türkiye'nin en büyük kapalı havzası olan Tuz Gölü Havzası bu bölgededir.

*Konveksiyonel yağısların en fazla olduğu bölgedir.

*Erozyonun en fazla olduğu bölgedir.

*Nadasa ayrılan toprakların en fazla olduğu bölgedir.(yağısın az olması nedeniyle)

*Tarım alanlarının en genis olduğu bölgedir.

*Buğday ekim alanının en genis olduğu bölgedir.

*Buğday, arpa, sekerpancarı, elma ve patatesin en çok üretildiği bölgedir.

*Toplam hayvan sayısı en fazla olan bölgedir.

*Koyun ve tiftik keçisinin en fazla yetistirildiği bölgedir.

*Yapı malzemesi olarak kerpicin en fazla kullanıldığı bölgedir.

*Konya-Karapınar rüzgar asındırmasının en etkili olduğu yerdir.

*Mekanik çözülmenin en fazla görüldüğü bölgedir(Konya-Karapınar)

*Türkiye'de lületasının çıkarıldığı tek bölgedir.

*Yesil mercimek en fazla bu bölgede(Yozgat) yetistirilir.

*Türkiye'de karstik arazi Akdeniz Bölgesinden sonra en fazla bu bölgededir.

*En yoğun nüfuslu yerleri; Ankara, Eskisehir, Sivas, Konya ve Kayseri'dir.

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ :

*Yüzölçümü itibariyle en küçük bölgedir.

*Yaz kuraklığı en fazla olan bölgedir.

*En yüksek sıcaklıkların ölçüldüğü bölgedir.

*Buharlasmanın en fazla olduğu bölgedir.

*Ormanın en az olduğu bölgedir.(%3)

*Nüfusun en az olduğu bölgedir.

*Sulamaya en fazla ihtiyaç duyulan bölgedir.

*Fosfatın en fazla çıkarıldığı bölgedir.

*Antep fıstığı, mercimek ve karpuzun en fazla üretildiği bölgedir.

*Deprem riski en düsük olan bölgedir.

*Türkiye'nin en büyük baraj gölü olan Atatürk Baraj Gölü bu bölgededir.

*Türkiye petrol üretiminin tamamı bu bölgede yapılmaktadır.

*Kırmızı mercimek üretimi en fazla bu bölgede yapılmaktadır.

*En fazla mevsimlik göç veren bölgedir.

*GAP tamamlandığında bölgede tarım ve ticaret en üst seviyeye çıkacaktır.

GAP TAMAMLANDIKTAN SONRA

*Sulu tarıma geçilecek

*Nadas alanları azalacak

*Tarımsal ürün çesitliliği artacak

*Pamuk ve pirinç üretimi artacak

*Bölge, pamuk üretiminde 1. sırayı alacak

*Bölgede ekilen buğdayın yerini pamuk alacak

*Yapılan barajlar iklimin yumusamasını sağlayacak

*Barajlar sayesinde elektrik üretimi artacak

*Bölgeye dısarıdan göçler olacak

*Bölgenin nüfus yoğunluğu artacak

 

EGE BÖLGESİ :

*Tuzun en fazla üretildiği bölgedir.

*Linyitin en fazla çıkarıldığı bölgedir.

*Termik elektrik enerjisinin en fazla üretildiği bölgedir.

*Dzmir, Türkiye'nin en önemli ihracat limanıdır.

*Türkiye'deki tek jeotermal enerji santrali Denizli-Sarayköy'dedir.

*Horst ve grabenlerin en fazla olduğu bölgedir.1. deprem kusağı içinde yer alır.

*Bölge; zeytin, üzüm, hashas, tütün ve incir üretiminde birincidir.(z-ü-h-t-i)

*Kıta sahanlığı en genis olan bölgedir.

*Kıyı uzunluğu en fazla olan bölgedir.

*Türkiye'deki ilk demiryolu izmir-Aydın arasında yapılmıstır.

*Türkiye'nin en önemli uluslar arası fuarı Dzmir'dedir.

*Dünyadaki en güzel karstik birikim sekli olan Travertenler Pamukkale'de yer alır.

*intansif tarımın en yaygın olduğu bölgedir.

*En fazla koy ve körfeze sahip olan kıyı bölgemizdir.(en girintili-çıkıntılı bölgedir.)

*Marmara bölgesinden sonra en yoğun nüfuslu 2. bölgedir.

*Turizm gelirleri açısından Marmara bölgesinden sonra 2. sırada olan bölgedir.

*Denge profiline en yakın olan bölgemizdir.

*En fazla delta ovası bu bölgede bulunur.

*En genis hinterlant(Ard bölge)'a sahip bölgedir.

*Bölge gelismislik bakımından Marmara'dan sonra 2. sıradadır.

*Manisa Türkiye tütün üretiminde birinci sıradadır.

 

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ :

*En geniş alanlı bögedir.

*Ortalama yükseltisi en fazla olan bölgedir.Türkiye'nin çatısı olarak anılır.

*Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı(5137 m.) bu bölgededir.

*Ölçülmüs en düsük sıcaklıklar bu bölgededir.

*En siddetli karasal iklimin görüldüğü ve en soğuk olan bölgedir.

*Nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgedir.

*Turizm gelirleri en düsük bölgedir.

*Bölgedeki Malatya, Kayısı üretiminde birinci sıradadır.

*Büyükbas hayvancılığın en fazla yapıldığı bölgedir.(Özellikle Kars)

*Sanayisi en geri olan bölgedir.

*Elektrik üretimine en fazla katkı sağlayan bölgedir.

*Sebze tarımına en elverissiz bölgedir.

*Tarımsal faaliyetlerin en geç baslayıp, en erken bittiği bölgedir.

*Donlu gün sayısı en fazla olan bölgedir.

*Maden ve enerji üretimi en fazla olan bölgedir.(Yukarı Fırat, Malatya, Elazığ)

*Okur-yazar oranı en düsük olan bölgedir.

*Türkiye'de yol yapım ve ulasım maliyetlerinin en fazla olduğu bölgedir.

*Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü bu bölgede yer almaktadır.

*Türkiye'nin en büyük kapalı havzası olan Van Gölü kapalı havzası bu bölgededir.

*Bu bölgeden kaynağını alan tüm akarsular ülkemiz dısına çıkmaktadır.

*En tenha nüfuslu il olan Hakkari, bu bölgededir.

*Ekili-dikili alanı en fazla olan bölgedir.(sebebi: yüzölçümünün fazla olması)


tag Bölgelerimiz Genel Özellikleri Coğrafya AKDENİZ BÖLGESİ MARMARA BÖLGESİ KARADENİZ BÖLGESİ İÇ ANADOLU BÖLGESİ GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ EGE BÖLGESİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Bölgelerimizin Genel Özellikleri

2012-02-13 tarihinde Dosyabak.com tarafından Coğrafya DersNotları SosyalBilgiler kategorisine eklenen bu içerik toplam 5713 kez ve en son 2018-05-21 11:17:35 tarihinde görüntülenmiş.