Güncel Eğitim Sitesi

Bedir Savaşı (624)

Bedir Savaşı (624)

Bedir Savaşı (624)
Mekke ileri gelenlerinden Ebu Süfyan idaresindeki Kureyş kervanı, Şam'dan dönüşte büyük bir savaşa sebep oldu. Bu büyük ticaret kervanının kanyla Kureyşliler gittikçe kuvvetlenen Müslümanlan ortadan kaldırmak için savaş mühimmatı alacaklardı! Hz. Peygamber (S.A.V.) Kureyş'in can damarı olan bu kervanı takip etmek üzere önce Hz. Talha ve Hz. Saed Ibni Zeyd'i gönderdi.

Daha sonra da kendisi 324 kişilik Müslüman kafilesiyle birlikte Ramazan'ın üçüncü Cumartesi günü Medine'den çıktı Enfal Suresi'nin 42. ayetinde buyurulduğu gibi, maksad büyük bir harp değil islamın ve Müslümanların gücünü göstererek 50 kişi civannda bir Kureyş birliği tarafından korunan kafileye gözdağı vermekti.

İki ordu, Bedir Köyü yakınında karşı karşıya geldi. Kureyş ordusu, daha önce davranarak su başmı tutmuş, Müslümanlar ise suya uzak ve kumluk bir yerde karargah kurmuşlardı.

Savaş kazanılıp Allah'a şükür ve senalar yapıldıktan sonra, ganimet mallan Hz. Peygamber tarafından Müslümanlara paylaştırıldı. İzinli sayılanlara ve şehitlere pay ayrıldı.

Bedir'de esir edilen müşriklerin zengin olanlanndan kurtuluş akçesi alındı. Parası olmayanlardan da her birinin 10 Medineliye okumayazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılması kararlaştırıldı. Okuryazar olmayan fakirler, karşılık beklemeden salıverildi.

tag Bedir Savaşı (624) Din Kültürü ve Ahlak bilgisi ders notları

2012-02-15 tarihinde Dosyabak.com tarafından DersNotları DinKültürüAB kategorisine eklenen bu içerik toplam 1938 kez ve en son 2018-06-19 10:24:55 tarihinde görüntülenmiş.