Güncel Eğitim Sitesi

Atomun Tarhsel Gelişiminde Bilim Adamları

Atomun Tarhsel Gelişiminde Bilim Adamları

ATOMUN TARİHSEL GELİŞİMİ

TARİH BİLİM ADAMI VE BULUŞLARI
M.Ö 5OODemokritosun atom fikri
1808Dalton atom modeli
1834Faradayın elektroliz deneyi
1870Crooks katot ışınları(atomun yapısındaki negatif yük)
1873James maxwel elektro manyetik dalgalar
1886Goldtein kanal(pozitif) ışınlarını keşfetti
1891Stoney katot ışınlarına elektron ismini verdi
1893Wilhelm wien siyah cisim şıması
1897Thomson atom modeli ve e/m oranını bulunuşu
1900Planck kuantum kuramı
1905Albert Einstein fotoelektrik olay
1908 Milikan yağ damlası deneyi
1911Rutherford atom modeli
1913Bohr atom modeli
1914MOSELEY çekirdek yükünün protondan kaynaklandığını bulmuştur.
1920Heisenberg belirsizlik ilkesi
1924De broglie denklemi
1925Pauli dışlama ilkesi
1926Schrödinger denklemi
1932James chadwick nötronun keşfi

tag ATOMUN TARİHSEL GELİŞİMİ Atomun Tarhsel Gelişiminde Bilim Adamları

2012-03-08 tarihinde Dosyabak.com tarafından Araştırmalar DersNotları Kimya kategorisine eklenen bu içerik toplam 3723 kez ve en son 2018-06-24 05:42:47 tarihinde görüntülenmiş.