Güncel Eğitim Sitesi

Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri

ATATÜRK İLKELERİ

 

Atatürk ilkeleri Türk Milleti'ni çağdaş uygarlıklar düzeyinin üzerine çıkarmak için yapılacak çalışmalarda ve yeniliklerde esas alınacak olan ilkelerdir. Atatürk tarafından belirlenmiş ve 1937'de anayasaya konmuştur.

 

A)Cumhuriyetçilik: Cumhuriyetçilik, devletin yönetim şekli olarak cumhuriyeti kabul etmek, onu korumak ve yaşatmaktır. Cumhuriyet yönetiminin en belirgin niteliği egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasıdır.

Cumhuriyet yönetiminde esas amaç, yöneticilerin seçimle işbaşına getirilmesidir. Yani halkın, kendini yönetecek olan kişileri seçmesidir.

Şifreler: "Seçim", "Parti", "TBMM", "Saltanat".

 

B)Milliyetçilik: Atatürk Milliyetçiliği, milli birlik ve beraberliğimizin temelidir. Milliyetçilik, ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve güçlenmesi için diğer bireylerle birlikte çalışmaya bu çalışmayı ve bilinci diğer kuşaklara da aktarmaya denir.

Dili, dini, mezhebi, kültürü ne olursa olsun kendini Türk hisseden herkes Türk'tür. Atatürk bunu "Ne Mutlu Türküm Diyene" özdeyişiyle ifade etmiştir.

Şifreler: "Millet", "Milli", "Ulus", "Misak-ı Milli", "Türk", "Türkçe", "Tarih", "TBMM".

 

C)Halkçılık: Türk Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı bulunan insan topluluğudur. Halkçılık, milletin çıkarına ve yararına bir siyaset izlenmesi demektir.

Halkçılıkta belli bir grup, kişi ya da sınıf üstünlüğü yoktur. Kanunlar önünde herkes eşittir.

Şifreler: "Eşitlik", "Sınıf Üstünlüğü", "Hak", "Egemenlik", "Adalet", "Halk"...

 

D)Devletçilik: Devletçilik temel anlamıyla, devletin ekonomik hayatın içine girmesidir. Devletçilik ilkesinin temel amacı, Türk toplumunu çağdaş uygarlık ve refah düzeyine yükseltmektir.

Devletçilik anlayışında, devlet ekonominin içinde yer almakla beraber, özel teşebbüsün önünde de değildir.

Şifreler: "Milli ekonomi", "Milli iktisat", "Kalkınma", "Sanayi", "Teşvik-i Sanayi".

 

E)Laiklik: Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması devlet yönetiminde ve siyasette din kurallarına yer verilmemesidir. Devlet yönetiminde akıl ve bilim temel alınır.

Laiklik ilkesinde temel hedef, inanç özgürlüğünün sağlanmasıdır. Herkes istediği inanca sahip olabilir ve bu inancının gereklerini yapabilir.

Şifreler: "Din", "Din Kuralları", "İnanç Özgürlüğü", "Hilafet".

 

F)İnkılapçılık: İnkılap, toplumun gelişmesine engel olan kurumların yerine, çağdaşlaşmayı sağlayacak kurumların konulmasıdır. İnkılapçılık ise toplumdaki kurumları geliştirmeye ve değiştirmeye açık tutmaktır.

Atatürk inkılapları, inkılapçılık ilkesinin bir sonucudur. Çağın gerisinde kalmamak için dünyadaki gelişmeler yakından takip edilmelidir. Aklın, bilimin yol göstericiliğine dayalı bir gelişme sağlanmalıdır.

Şifreler: "Yenilik", "Akıl ve Bilim", "Gelişme ve Değişme", "Teknoloji".

 

Not: Altı çizili kelimeler anlatılan ilkeyle bağdaşmaz. Yani tam tersidir. Ör: Saltanat, Sınıf Üstünlüğü ve Hilafet. Fakat paragraflarda bu kelimelere yer verilebilir.


tag Atatürk İlkeleri Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Halkçılık Devletçilik Laiklik İnkılapçılık

2013-10-09 tarihinde Dosyabak.com tarafından Atatürk T.C.İnkılapTarihi kategorisine eklenen bu içerik toplam 3479 kez ve en son 2018-06-21 18:07:20 tarihinde görüntülenmiş.