Güncel Eğitim Sitesi

Astronomide Türkiye'nin geldiği yer

Astronomide Türkiye'nin geldiği yer

Türkiye'de Astronomi

Astronomi, Uzay , Bilimkurgu kuşkusuz en eski bilim dallarından biridir. Günümüzde astronomi biliminin pek çok alt kolu bulunmaktadır..

Astrokimya (yıldızlar arası atmosferde molekül oluşması)

Astrometeoroloji (yıldız ve gezegen atmosferi)

Astrojeoloji (gök cisimlerinin yüzeyleri ve içyapıları)

Bilgisayar bilimleri (gözlem verilerinin analizi)

elektronik, optik ve mekanik mühendislik bilimleri (gözlem aleti geliştirimi)

Astrofizik (parçacık fiziği, teorik fizik) bunlardan sadece bir kaçı.


Bir insanın bu alt bilim dallarının her birine odaklanması oldukça zordur. Ayrıca bu bilim dallan, çok pahalı araç ve gereçlere gereksinim duyduğundan, fakir ülkelerin tek başlarına altlarından kalkamayacakları çalışmalardır.


Yıl 1933 : İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Enstitüsü kuruldu

Yıl 1936 : İstanbul Üniversitesi merkez binası bahçesinde küçük bir gözlemevi kurdu.

Yıl 1944 : Ankara Üniversitesi Astronomi Enstitüsü açıldı.

Yıl 1963 : Ahlatlıbel Gözlemevi kuruldu.

Yıl 1962 : Ege Üniversitesi Astronomi Bölümü faaliyete girdi.

Yıl 1965 : Ege Ün. Gözlemevi açıldı

Yıl 1962 : ODTÜ'DE astronomi dersleri verilmeye başlandı, daha sonra Astrofizik Anabilim Dalı kuruldu, 40 cm çaplı Türkiye'nin ikinci büyük teleskobuna sahip ODTÜ Gözlemevi 1991 yılında faaliyete başladı.

Yıl 1982 : Kandilli Rasathanesi, Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlandı ve astronomi çalışmaları gelişmeye başladı.

Yıl 1992 : Çukurova Üniversitesi'nden M. Emin Özel'in destekleri ile Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi kurulmuş ve 25 cm çaplı bir teleskop alınmış, daha çok radyoastronomiye ağırlık verilmesi amaçlanmıştır.

 


Türkiye'deki gökbilim alanında çalışan kurumların ve gökbilimle ilgilenenleri bir çatı altında buluşturan kulüplerin listesi


Kurumlar ve projeler

Tübitak, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu.

TUG, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi

TÜBİTAK - ODTÜ BİLTEN, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü

Uzay Kampı Türkiye

MAM, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

TAD - Türk Astronomi Derneği

The Robotic Optical Transient Search Experiment (ROTSE) III

BİLSAT, Türkiye'nin ilk yer gözlem uydusu

Yaygınlaştırılmış Ulusal ve Uluslararası Projeler-I

Türkiye Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi


tag Uzay Teknolojileri TÜBİTAK Astronomi

2012-07-08 tarihinde ilker temel tarafından Araştırmalar Bilgisayar EğitimHaberleri kategorisine eklenen bu içerik toplam 1771 kez ve en son 2018-05-27 02:07:31 tarihinde görüntülenmiş.