Güncel Eğitim Sitesi

Anlatım bozukluğu ile ilgili çalışma soruları ve cevapları

Anlatım bozukluğu ile ilgili çalışma soruları ve cevapları

SORULAR VE CEVAPLAR

S.1. "Selamsız sabahsız odaya girdi." Cümlesindeki anlatım bozukluğunu neden kaynaklanmaktadır? Bulduğunuz anlatım bozukluğunu düzeltiniz.

C.1. Bu cümledeki anlatım bozukluğu sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanmaktadır. "selamsız sabahsız" belirteç tümleci "odaya" sözcüğünden sonra getirilirse bu hata düzeltilmiş olunur.

 

S.2. "Aşağı yukarı tam yirmi dört saat uyumuşum." Cümlesindeki anlatım bozukluğunu bulunuz ve düzeltiniz.

C.1. Bu cümledeki anlatım bozukluğu anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bu bozuk cümle, "aşağı yukarı" ya da "tam" sözcüklerinden birinin cümleden atılmasıyla düzeltilebilir.

 

S.3. " Zamanı kemirmek için her önleme başvururlar." Cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir? Düzeltiniz.

C.3. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Önleme başvurulmaz, doğrusu "yola başvururlar"dır.

S.4. "Çok acıktım, midem zil çalıyor." Cümlesindeki anlatım bozukluğunu bulup düzeltiniz.

C.4. Deyimlerin yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Doğrusu "karnım zil çalıyor" biçimidir.

 

S.5. "Hayat güzel şey; ama yaşanırsa Hıncal Abi." Cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir?

C.5. Hayat zaten yaşanandır. Yaşanmayan bir şey hayat olamaz. Bu nedenle burada mantık hatasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. 

 

S.6. "İhtiyar kadına doğru yürüdü." Cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir?

C.6. Noktalama işaretinin kullanılmamasından dolayı bir anlam belirsizliği oluşmuştur. İhtiyar olan kadın mı yoksa kadına yürüyen bir ihtiyar mı anlaşılamamaktadır.

 

S.7. "Gözleri hiç görmüyordu ama hangi yöne gideceğini çok iyi biliyordu." Cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?

C.7. Bu cümlede özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. "Ama" sözcüğünden sonra "o" kişi zamiri ya da isim getirilerek bu hata giderilebilir.

 

S.8. "Hava kirliliğinin nedenlerinden biri de yeşil alanların azlığındandır." Cümlesindeki anlatım bozukluğunu düzeltiniz.

C.8. Ekin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu, "azlığındandır" sözcüğü "azlığıdır" biçiminde yazılarak düzeltilir.

 

S.9. "Annesini çok sever ve saygı gösterirdi." Cümlesindeki anlatım bozukluğunu gideriniz.

C.8. Tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu, "ona saygı gösterirdi" biçiminde değiştirilirse giderilmiş olunur.

 

S.9. "Siz birbirinizi bağışlasanız bile, ben bağışlamam." Cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir?

C.9. Nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. "ben sizi bağışlamam" doğru biçimidir.

 

S.10. "Ayşe dürüst ama çalışkan değildi." Cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi nedir? Düzeltiniz.

C.10. Yardımcı eylemin eksikliğinden kaynaklanan bir bozukluk vardır. "Ayşe dürüsttü ama çalışkan değildi." Biçimi doğrudur.

 

S.11. "Bunda ne senin ne de benim kabahatim var" cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?

C.11. Tamlayan-tamlanan uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluğu, "senin" sözcüğünden sonra "kabahatin" sözcüğü getirilerek giderilir.

 

S.12. "Verdiğin siparişler alındı ve itina ile yerleştirdi." Cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedenini açıklayarak bu bozukluğu gideriniz.

C.12. Burada çatı uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. "Verdiğin siparişler alındı" yan cümlesinde özne, "verdiğin siparişler" iken, ikinci cümlenin yüklemi bu duruma uymamaktadır. Buradaki anlatım bozukluğu cümle, "verdiğin siparişleri aldı ve itina ile yerleştirdi." ya da "verdiğin siparişler alındı ve itina ile yerleştirildi." Biçimlerinde değiştirilerek giderilebilir.


tag Anlatım bozukluğu ile ilgili çalışma soruları ve cevapları Anlatım bozukluğu ile ilgili çalışma soruları ve cevapları Türk Edebiyatı Dersi

2012-02-10 tarihinde Tuğba ER tarafından 9.Sınıf ÇalışmaKağıtları Edebiyat SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 11065 kez ve en son 2018-07-16 15:03:19 tarihinde görüntülenmiş.