Güncel Eğitim Sitesi

9.Sınıf Türk edebiyatı dersi 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları

9.Sınıf Türk edebiyatı dersi 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları

1-      Edebiyatın tanımını yapınız ,  güzel sanatlar içindeki yerini belirtiniz.

2-      a- Dramatik ritmik sanatları yazınız. Birer örnek veriniz.

b- Sanatları sınıflandırma şemasına göre Kar şiiri ,.........ın bir kolu olan..........örnek olabilir.

3- a- Edebiyatın yapı malzemesi......dir.

b- Günlük  ve yapma dil terimlerini açıklayınız. Arasındaki farları belirtiniz.

4- Sanatsal metin olan koltuk değnekleri ve öğretici metin olan Seul 'e Sarı Kar Yağdı metinlerini yan anlam değerleri bakımından karşılaştırınız.

5-  Şiirdeki ahenk unsurlarını (Ölçü , durak, uyak ,redif , kafiye şeması) bulunuz.

 

Derinden derine ırmaklar ağlar
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi.
Ey suyun sesinden anlayan bağlar
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi?

 

6-      Aruz vezninde hecelerin kısalığı ve uzunluğu esas olduğu için bazı Türkçe kelimeler kısa olduğu halde uzun okunur buna ne denir.

 

7-  Aşağıdaki şiirde ahengi sağlayan en önemli unsur nedir?

 

Eylül'de melûl oldu gönül soldu da lâle
Lâleyken emel ermedi bahçemde kemâle
Gelmez bu elem neyleyelim fazla suâle
Bir hâile ömrüm ki alınmaz bir kâle

 

8-      Edebi metnin tanımını yapınız. Özelliklerininden beş tanesini yazınız.

 

9-      A-Dil ürünlerinin tüm özelliklerinin tarihi akış içinde bilimsel olarak incelenmesine ne isim verilmektedir.

 

B- Yazar ve şairlerin ortaya koydukları eserde ele alıp işledikleri her şey ........ .....oluşturur.

    10-  Boşluklara uygun kelimeleri yazınız.

a- ..........din ,dil, ülkü gibi ortak duygu ve düşüncelerin bizde yarattığı değişim ve bileşimdir.

b- Sanat ya da edebiyat bir nevi gerçekliğin ......... anlatılmasıdır.

 

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI  DERSİ , 1.DÖNEM ,1. YAZILI SORULARI  CEVAP ANAHTARIDIR.

1- Duygu ve düşüncelerin söz ya da yazıyla etkili ve güzel bir biçimde anlatılması sanatına edebiyat denir Işitsel sanatlara girmektedir.

2-   a- Tiyatro : Hayvan Çiftliği / Sinema: Titanik /Opera: 10 Kasım / Bale : Diriliş

b- Sanatları sınıflandırma şemasına göre Kar şiiri ,...fonetik...in  bir kolu olan..edebiyata .örnek olabilir.

3- a- Edebiyatın yapı malzemesi...dil...dir.

b- Günlük  ve yapma dil terimlerini açıklayınız. Arasındaki farları belirtiniz.

Günlük dil : Gündelik konuşma dilimizdir. Kuralsızdır. Kullanım alanı dardır.

Yapma dil:  Yazı dilinde kullanılan kurmaca dildir. Kullanım alanı geniş ve kurallıdır.

 

4- Sanatsal metin olan Koltuk Değnekleri : her okuyucuda farklı bir çağrışım oluşturacağından yan anlam bakımından zengindir.

Seul 'e Sarı Kar Yağdı : Bilgi verici özelliğinden dolayı kelimeler gerçek anlamlarında kullanılmıştır.Dolayısıyla her okuyucuda aynı intibayı uyandırır.

5-  Şiirdeki ahenk unsurlarını (Ölçü , durak, uyak ,redif , kafiye şeması) bulunuz.

Derinden derine / ırmaklar ağlar   11 ' li hece ölçüsü 6+5 duraklı ,ababa kafiye şeması
Uzaktan uzağa /çoban çeşmesi.            ağlar : zengin uyak
Ey suyun sesinden / anlayan bağlar       ağ: tam uyak  / a çoban çeşmesi : redif
Ne söyler şu dağa /çoban çeşmesi?

6-      İmale  denir.

7-  Aşağıdaki şiirde ahengi sağlayan en önemli unsur nedir?

Eylül'de melûl oldu gönül soldu da lâle                            "l" aliterasyon
Lâleyken emel ermedi bahçemde kemâle
Gelmez bu elem neyleyelim fazla suâle
Bir hâile ömrüm ki alınmaz bir kâle

7-      Edebi metnin tanımını yapınız. Özelliklerininden beş tanesini yazınız.

Edebî Eser (Edeb Metin); Tanımı ve Özellikleri
İnsanın duygu ve düşüncelerini; özlem ve dileklerini estetik ölçüler içinde anlatan ve okuyucuda güzellik duygusu yaratan dil ürünlerine edebî eser(metin) denir.

Özellikleri
· Edebî eser okuyanı etkilemelidir.
· Anlatımı güzel düşüncesi sağlam ve özlü olmalıdır.
· Konusu;ait olduğu toplumun ve yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtmalıdır.
· Eser zamanın süzgecinden geçtikten sonra toplumca anlaşılıp beğenilmelidir.
· Duygu ve düşünceler belli bir edebî türe uygun olarak anlatılmalıdır.
· Eser estetik ölçüler içinde ,belli bir sanat anlayışıyla yazılmalıdır

8-      A-Dil ürünlerinin tüm özelliklerinin tarihi akış içinde bilimsel olarak incelenmesine ne isim verilmektedir. Edebiyatın yöntemi denir. 

B- Yazar ve şairlerin ortaya koydukları eserde ele alıp işledikleri her şey ....edebiyatın konusunu.... .....oluşturur.

    10-  Boşluklara uygun kelimeleri yazınız.

a- Kültür  , din ,dil, ülkü gibi ortak duygu ve düşüncelerin bizde yarattığı değişim ve bileşimdir.

b- Sanat ya da edebiyat bir nevi gerçekliğin .yorumlanarak. anlatılmasıdır.

Her soru 10 puandır.                                                                         Hasan Ali ŞEKER

Süre bir ders saatidir.                                                                   Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.


tag 9.Sınıf Türk edebiyatı dersi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları 9.sınıf yazılı soruları cevaplarıyla

2012-02-18 tarihinde Dosyabak.com tarafından 9.Sınıf Edebiyat SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 4278 kez ve en son 2018-07-16 00:00:24 tarihinde görüntülenmiş.