Güncel Eğitim Sitesi

9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

1.Dünyayı enine kesen çizgilerdir, 90 Kuzeyde ,90 Güneyde toplam 180 tanedirler. BaşlangıçlarıEkvatordur.

Yukarıda aşağıdakilerden hangisinin tanımı verilmiştir?

a) Kutuplar

b) Ekvator

c) Meridyenler

d) Paraleller

e) Dönenceler

2.

Haritada işaretli P ve R noktalan arasındaki yükselti farkı kaç metredir?

a) 40 b)80 c)120 d) 160 e) 200

3.

Dünya'nın şekildeki konumda olduğu tarih için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)Yengeç Dönencesinde öğle vakti gölge oluşmaz.

b) Türkiye en kısa geceyi yaşar.

c) Güney yarımküre en uzun geceyi yaşar

d) Ekvator'da gece-gündüz eşitliği yaşanır.

e) Kuzey yarımküre en uzun gündüzü yaşar

4. Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi yerel rüzgarlardır?

a) Batı rüzgarları b) Kutup rüzgarları c) Alizeler d) Musonlar e) Meltemler

5.

Yukarıdaki şekilde Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar alt sınırında meydana gelen değişiklik gösterilmiştir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yörüngenin elipsşeklinde olması

b) Dünyanın şekli

c) Günlük hareket

d) Yıllık hareket

e) Eksen eğikliği

6. *İstanbul ve Çanakkale boğazları oluştu

*Egeid karasının çökmesiyle Ege Denizi oluştu

Yukarıda verilen olaylar hangi jeolojik devirde oluşmuştur?

a) 1. Zaman ( Antekambriyen)

b) 2. Zaman ( Paleozoik)

c) 3. Zaman ( Mezozoik)

d) 4. Zaman ( Senozoik)

e) Karbonifer

7. Aşağıdakilerden hangisi bir İç Kuvvet değildir?

a) Dağ oluşumu

b) Kıta oluşumu

c) Rüzgar oluşumu

d) Depremler

e) Volkanizma

8. Bundan 245 milyon yıl önce bütün kıtalar tek bir kıta halindeydi. Bu süper Kıtaya ....... adı verilir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

a) Pangea

b) Larusya

c) Godvanna

d) Avrasya

e) Avustralya

9. Yanda verilen şekil hangi Dağ oluşum şeklidir. Nasıl oluşur ve Türkiye'deki hangi dağların oluşumu buna bir örnektir? (10 puan)


10. Aşağıda boş bırakılan yerler uygun gelecek sözcükleri yerleştiriniz. ( 30 puan )

a) Magmanın yeryüzüne çıkmış haline...... denir.

b) Akdeniz ikliminin tipik bitki örtüsüne ..... denir.

c) Kırık dağların yüksekte kalan kısmına ...... , alçakta kalan kısmına .... denir.

d) Yıllık yağış miktarının çok düşük olduğu, kurak ve bitki örtüsünün fakir olduğu

alanlara ...... denir.

e) Türkiye'de güneybatıdan esen ve sıcak karakterli rüzgarlara....... denir.

f) Denizaltı depremleri veya deniz altında gerçekleşen büyük volkanik patlamalar sonucunda oluşan dev dalgalara......... denir.

HORST - MAKİ - TSUNAMİ - GRABEN - LAV -LODOS - ÇÖL

11. Yanda verilen sıcaklık ve yağış grafiğinin:

  1. İklimi :
  2. Bitki Örtüsü :
  3. Görüldüğü Yerler :
  4. En Yağışlı Mevsimi :

5. En kurak mevsimi :

Ali GÜLÜM

Coğrafya Öğretmeni


tag 9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları 9.Sınıf testleri 9.sınıf soru indir 9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

2012-02-16 tarihinde Ali GÜLÜM tarafından 9.Sınıf Coğrafya SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 3311 kez ve en son 2018-05-24 05:56:54 tarihinde görüntülenmiş.