8.Sınıf Türkçe test Soruları ve Cevapları

8.Sınıf Türkçe test Soruları ve Cevapları

1.”eğilmek”sözcüğü aşağıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

   Diktiğim fidanlar fırtınadan eğilmiş.      

   Türk gücü karşısında dünya eğildi.       

   Onun karşısında asla eğilme.

   Eğilip elimi öptü.

   A) 4          B) 3          C) 2         D) 1

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusu değildir?

A)      Anneannemi biraz daha yaşlanmış gördüm.   B) Tiyatroda dekor,romanda ise tasvir önemlidir.

C)      Bitkilerin tümü cılız ve hastalıklıydı.             D) Şimdiye kadar olan en şiddetli deprem budur.

 

3.Hangi seçenekteki sözcükler anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) tanıdık-dost           B) fark-ayrım         C) samimi-içten             D) özgür-bağımsız

 

4.Avrupa hayvanları koruma yasasının ilk maddesi şudur:Tüm hayvanlar yaşama hakkına sahiptir.İkinci maddesi,daha güçlü olan insanlar kendilerinden güçsüz olan hayvanlara bakmakla yükümlüdür.Üçüncü olarak, hayvanlar zorunlu bir neden olmadıkça öldürülemez.

Aşağıdaki yargılardan hangisi metinle çelişir?

A)  İnsanlar gerektiğinde hayvanlara bakmak zorundadır.

B)  Gerekiyorsa hayvan bakım evleri kurulabilir.

C)  İnsanlara hayvan sevgisi verilmelidir.

D) Hayvanlar her ne nedenle olursa olsun öldürülemez.

5.Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A)      Reşat Nuri-Acımak                                    B) Mehmet Rauf-Yeşil Gece

C)   Orhan Pamuk-Benim Adım Kırmızı          D) Peyami Safa-Sözde Kızlar

 

6.   ve düşünme tutkusu içinde olan– vazgeçmezler – önem veren – özgürlüklerinden –düşünceye  – asla – insanlar

                              1                2                      3                   4                  5         6        7

Yukarıdaki sözcüklerin anlamlı ve kurallı sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  6-7-5-1-4-3-2         B) 4-1-7-5-6-3-2        C) 7-3-1-5-4-6-2           D)   5-3-1-7-4-6-2 

 

7.”Bazıları, şu dünyanın yükünü fazla taşıyor.”

Cümlesindeki sözcüklerin görevi aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

 A) zamir-sıfat-ad-ad-sıfat-eylem    B) zamir-sıfat-ad-ad-zarf-eylem    

C) sıfat-zamir-ad-ad-sıfat-eylem    D) sıfat-sıfat-ad-ad-zarf-eylem  

   

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem yoktur?

A) Babam ikinci bir işte çalışıyor.                    B)  Unutkanlık beynin az çalışmasındandır.

C) Ablam çok çalışkandır.                                D)   Başarının sırrı planlı çalışmaktadır.

 

9.”Sonra çocuksu çocuksu gülerek bakmaya başlıyordu ona.”cümlesinde altı çizili ekin sözcüğe kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A)  küçültme     B) benzetme    C) beğenme     D) pekiştirme

 

10.Aşağıdakilerden hangisinde ikinci cümle birincisinin açıklamasıdır?

    A) Okuldan ayrılıyor,eve gidiyoruz.                                     B) Oda yarı aydınlık,herkes susmuştu.

    C) Banklara oturmuşlar,durmadan gülüyorlardı.                  D) Geri döndüm,evde kimse yoktu.

 

11.  Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumlu,anlamca olumsuzdur?          

A)      Çocuklar oyuncaklarını paylaşamadılar.

B)      Çocuk okulu sevmiyor değil.

C)      Bu ortamda gel de ders çalış.

D)      Böyle güzel film izlenmez mi?

 

12.Aşağıdaki deyimlerden hangisi,ötekilerden değişik anlamdadır?

A)  diliyle sokmak     B) dil uzatmak     C) dili çözülmek         D) dili uzun 

 

13.”Anılar bizim iç dünyamızı içtenlikle yansıtan,yaşamın akışına uyarak geçip giden olaylar arasında bizi ayakta tutmaya çalışan,yaşamışlığımızın gerçek belgeleridir.”Bu cümlede anılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) yol göstericidir      B) kanıtlayıcıdır       C) samimidir       D) destekleyicidir 

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi dolaylı anlatıma örnek olabilir?

A) Kardeşime:”Başarmak için çalışmak,hem de düzenli çalışmak zorundasın.”dedim.

B) Sorumluluklarımızı unutur,”Adam sen de.”deriz.

C) Başarıya ve mutluluğa ulaşmak için neler  yapmamız   gerektiğini araştıralım.

D) Tiyatrodan çıktığımızda Ahmet,filmdeki konunun gerçek bir halk öyküsü olduğunu söyledi.

 

15.Aşağıdaki seçeneklerde hangi sözcük birden fazla yapım eki almıştır?

A) görenek   B) gözlem   C) saçaklar    D)  avcının

 

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman vurgulanmıştır?

A)      Cumartesi sinemaya ben de seninle geleceğim.       B)   Cumartesi ben de seninle sinemaya geleceğim.

 C)   Sinemaya ben de seninle cumartesi geleceğim.        D)   Sinemaya seninle cumartesi ben de geleceğim.

 

17.Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerinden hangisi (basit-bileşik zaman yönüyle) diğerlerinden farklıdır?

  A) Hani dün akşam bize gelecektiniz?    B) Kitabı bir daha okurdunuz.             

  C) Sözlerimi bal gibi  anlıyordunuz.       D) Farkında olmadan neler söylediniz. 

 

18.      Ben de acıktım arkadaş.(I) Canımı sıkma şimdi benim.(II) Senin de çok acıktığını biliyorum.(III)

Pişen balıktan sana da vereceğim.(IV)

    Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde öznellik söz konusudur?

A) IV          B) III         C) II           D) I

19. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin oluşum yönüyle farklı olanı hangi seçenekte yer almaktadır?

A) Başından geçen olayı yarım yamalak anlattı.   B)  Evimde çoluk çocuk  kalmasınlar.

C) Yalan yanlış fikirlere kapılmayasın.                 D) Böyle kaba saba bir insan görmedim.

 

20. .”İş bilir komşuları ve bir dediğini iki etmeyen oğullarının yardımıyla her şeyi yoluna koyabileceğini düşünüyordu.”cümlesinde kaç deyim vardır?

A) 4         B) 3            C) 2        D) 1

21.”Böyle yaklaşınca hayata,karşıtlıkları kolaylıkla fark edersiniz.Günlük yaşantı içersinde geveze bir insanın konuştuğu değil de,konuşamadığı nokta benim dikkatimi çeker.Çok cesur bir insanın,korkudan dizlerinin bağının çözüldüğü an dikkatimi çeker.Hep böyle kişiliğin içindeki karşıtları merak ederim.Her zaman bir “ama” vardır.O “ama”lar kişiliğinizde ve hayatımızda belirleyicidirler.”

     Diyen bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)       Karşıtlardan yararlanır.                       B)   Yaşama yaklaşımı değişiktir.

C)      İyi bir gözlemcidir.                              D)   İnsanı bir yönüyle değerlendirir.

 

22.Aşağıdaki cümlelerde eylemlerin hangisinde sürerlik anlamı yoktur?

A)      Siz otobüse doğru gidedurun.             B) Bu efsane buralarda anlatılagelir.

C)  Konuklar erkenden çıkageldiler.          D) Bebeğin güzelliğine bakakaldım.       

 

23.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı farklı bir sözcük türüyle sağlanmıştır?

A) Bunca çileye nasıl dayanabildin?          B) Türkçe dersinde  bugün ne anlatılacak?

C)Böyle bön bön ne bakıyorsun?               D) Bunca zamandır beni neden bekledin?  

24. I. Uzak bir iklimin ılık havasında;

      II. Güneş,yer,gök iç içe kaynaşır.

      III.Olgun meyvelerle kuşlar fısıldaşır.

      IV. Bahar manzarası dallar arasında.

  Dörtlüğün hangi dizesinde tamlama yoktur?

  A) IV        B) III      C) II      D) I

25.    Yerli ve yabancı birçok fikir adamı,milletlerimizin

özelliklerini belirten sözler söylemişlerdir.Fakat bunların hiçbiri,Atatürk kadar gerçek ölçüsü içinde milletimizin öz niteliklerini ortaya koyamamıştır.Çünkü bu büyük devlet adamı,uzun yıllar Türk evlatlarıyla birlikte düşmana karşı omuz omuza çarpışırken,halkıyla haşır neşir olurken edindiği gözlemlerle,milletimizin karakterini en iyi anlayan kişi olmuştur.

      Metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birçok fikir adamı milletimizin özelliklerini belirten sözler söylemiştir.

B) Türk Milleti üstün özellikler taşıyan  bir millettir.

C) Atatürk,halkıyla her zaman iç içe,düşmana karşı omuz omuza olmuştur.

D) Milletimizi özellikleriyle en iyi anlayan kişi Atatürk’tür.

Sınav Süresi bir ders saatidir.

Her soru dört,toplam 100 puandır.

BAŞARILAR    

   Türkçe Öğrt.:            Gülsen BOYSAN                Sevda SALLAYICI

 

YANIT ANAHTARI: B

1.   A

2.   C

3.   A

4.   D

5.   B

6.   D

7.   B

8.   A

9.   B

10.      D

11.      C

12.      C

13.      A

14.      D

15.      B

16.      C

17.      D

18.      B

19.      C

20.      B

21.      D

22.      C

23.      B

24.      C

25.      D

 


tag 8.Sınıf Türkçe dersi test Soruları ve Cevapları 8.Sınıf Türkçe test Soruları ve Cevapları 8.sınıf testleri Türkçe dersi testleri cevaplı testler

2012-02-16 tarihinde Dosyabak.com tarafından 8.Sınıf SoruBankası Türkçe kategorisine eklenen bu içerik toplam 2237 kez ve en son 2017-05-23 09:20:42 tarihinde görüntülenmiş.