Güncel Eğitim Sitesi

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2.Dönem 2.Yazılı

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2.Dönem 2.Yazılı

ADI  / SOYADI  :.............NO  :.........SINIFI        : 8 /... 

1. Fransızlar hangi antlaşmayı yaparak ülkemizi terk etmiştir.?

A) Ankara     B) Gümrü    C) Lozan    D) Londra

 

2. Kurtuluş savaşı sonunda hangi ateşkes antlaşması yapılmıştır?

A) Lozan   B) Mudanya   C ) Montrö  D) Ankara

 

3. Aşağıdakilerden hangisi ile devletin rejim sorunu halledilmiştir?

A) Halifeliğin kaldırılması 

B) Cumhuriyetin ilanı            

C) Saltanatın kaldırılması             

D) Medeni kanun

 

4. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ikinci siyasal partisi hangisidir?

A) Halk Fırkası            B) Serbest Cumhuriyet

C) Demokrat parti      D) Terakkiperver Halk Fırkası

 

5. Aşağıdakilerden hangisi siyasal alanında yapılan bir inkilaptır?

A) Cumhuriyetin İlanı       B) Medeni kanun

    C)  Şapka kanunu               D) Harf inkilabı

 

6. Aşağıdakilerden hangisi hukuk alanında yapılan bir inkilaptır?

A) Cumhuriyetin İlanı       B) Medeni kanun

      C)  Şapka kanunu             D) Harf inkilabı

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Toplumsal alanda yapılan bir inkilaptır?

A) Cumhuriyetin İlanı       B) Medeni kanun

      C)  Şapka kanunu              D) Harf inkilabı

 

8. Aşağıdakilerden hangisi deniz ticareti alanında çıkarılmış bir kanundur?

A) Aşar vergisinin kaldırılması            

B) Kabotaj kanunu          

C)  Tevhidi Tetrisad kanunu               

D) Takriri sükun kanunu

 

9. Atatürk Orman Çiftliği aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır?

A) Sivas      B) Elazığ     C) Maraş    D) Ankara

 

10. Türk kadınına hangi tarihte muhtarlık seçme ve seçilme hakkı verilmiştir?

A) 1930       B) 1932        C) 1933     D) 1934

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ü etkileyen fikir adamlarından biri değildir?

A) Yahya Kemal BEYATLI    B) Namık KEMAL         

      C)   Jan Jack ROUSSE             D) Tevfik FİKRET

 

12. Askeri güç, ekonomik güç, siyasi güç ve sosyokültürel güç'ün hepsine birden ne denir?

 A) Politik güç    B) Askeri güç   C) Milli güç  D) Genel güç

 

13. Akılcılık ve Bilimsellik  Atatürk'ün hangi ilkesi ile ilgilidir?

A) Halkçılık  B) Cumhuriyetçilik  C) Laiklik  D) İnkilapçılık

 

14. Milli birlik ve beraberliğimizin korunması Atatürk'ün hangi ilkesi ile ilgilidir?

A) Halkçılık   B) Cumhuriyetçilik C) Laiklik   D) İnkilapçılık

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün ilkelerinden biri değildir?

A) Cumhuriyetçilik    B) Milliyetçilik          

         C)  Uluslararasılık             D) Halkçılık

 

16. 'Ekonomik kalkınma , Türkiye'nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli ,daima daha refahlı Türkiye idealinin ,bel kemiğidir.' Diyen Atatürk hangi ilkesinin önemi üzerinde durmuştur?

A) Cumhuriyetçilik             B) Devletçilik        

         C) Milliyetçilik               D) İnkilapçılık

 

17. 'Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen olunamaz. Vicdan özgürlüğü sınırsız ve sataşılmaz, bireyin doğal haklarının en önemlilerinden tanınmalıdır' diyen Atatürk hangi ilkesinin önemine dikkat çekmiştir?

A) Halkçılık   B) Cumhuriyetçilik C) Laiklik D) İnkilapçılık

 

18. Atatürk'ün çağdaş milletlerin seviyesine yükselmemiz için yapmış olduğu yenilikler onun hangi ilkesi ile ilgilidir?

A) Halkçılık   B) Cumhuriyetçilik  C) Laiklik  D) İnkilapçılık

 

19. 'Sebep ne olursa olsun vatandaşın derdine çare bulmak,yardım etmek ve destek olmak, cumhuriyet hükümetinin koşacağı bir görevdir' diyen Atatürk'bu sözleri onun hangi ilkesi ile ilgilidir?

A) Halkçılık B) Cumhuriyetçilik C) Laiklik  D) İnkilapçılık

 

20. Cumhuriyetçik ve Milliyetçilik ilkesinin doğal bir sonucu olarak hangi ilke ortaya çıkmıştır?

A) Halkçılık  B) Cumhuriyetçilik  C) Laiklik   D) İnkilapçılık

 

 

NOT: HER SORU 5 PUAN  OLUP , 100 PUAN ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLİR. SÜRE : 25 DAKİKADIR. BAŞARILAR.


tag 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav soruları Soru Bankası İSMAİL CERAN

2012-02-10 tarihinde İSMAİL CERAN tarafından 8.Sınıf SoruBankası T.C.İnkılapTarihi kategorisine eklenen bu içerik toplam 2712 kez ve en son 2018-05-21 09:41:33 tarihinde görüntülenmiş.