Güncel Eğitim Sitesi

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1.Dönem 1.Yazılı

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1.Dönem 1.Yazılı

SORULAR

1)                  I. Dünya Savaşında Arapların İngilizlerle birlikte Türklere karşı cephe alması aşağıdaki görüşlerden hangisinin geçerliliğini yitirdiğini gösterir?

a) Milliyetçilik      b) İnkılapçılık            c) Devletçilik        d) Ümmetçilik

 

2)                  Avrupa devletlerinin Osmanlı devletini I. Dünya Savaşına sokmaya çalışması Osmanlı Devletinin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

a) Siyasi Yapısı                   b) Jeopolitik konumu               c) Türklük özelliği               d) Sosyal yapısı

 

3)         Osmanlı Devleti 19. yy.dan itibaren Avrupa'daki topraklarının büyük bir kısmını kaybetmiştir. Bunda aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

a) Milliyetçilik akımı                                                   b) Yeniçeri ocağının kapatılması

c) Eğitim seviyesini düşük olması                               d) Dış borçların artması

 

4)         Osmanlı Devleti'ndeki bazı azınlıklar dağılma döneminde ayaklanmalar çıkarmıştır. İlk defa bağımsızlık elde ettikleri antlaşma hangisidir?

            a) Ankara antlaşması          b)Edirne antlaşması                   c) İstanbul antlaşması         d) Bükreş antlaşması

 

5)                  I. Dünya savaşı sonrası Rusya'da Bolşevik, Almanya'da Nazi, İtalya'da faşist partisi yönetimi ele geçirmiştir. Bu durum aşağıdaki bilgilerden hangisini destekler?

a) Milliyetçilik fikrinin zayıfladığının                               b) Azınlıkların bağımsızlık elde ettiğinin

c) Dünya barışının kurulmakta olduğunun                        d) Yeni rejimlerin ortaya çıktığının 

 

6)                  Almanya'nın I. Dünya Savaşında Osmanlı Devletini kendi yanına çekmek istemesinin sebeplerinden hangisi hem siyasi hem dini özellik taşımaktadır?

a)Yeni cepheler açılmasını sağlayarak üzerindeki yükü hafifletmek

b)      Osmanlı Devleti'nin ham madde kaynaklarından faydalanmak

c)Halifenin nüfuzundan faydalanmak

d)     Osmanlı devletinin askeri gücünden faydalanmak

 

7)                  I. Dünya savaşından sonra İtilaf devletleri, yeni kurulan küçük devletlerin kendi kendilerini yönetecek güçte olmadıkları fikrini yaymaya çalışmışlardır. Bundaki temel amaçları aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Manda yönetimlerine zemin hazırlamak

b)      Azınlıklarda milli bilinci geliştirmek

c)      ABD'nin gücünü ve etkinliğini kırmak

d)     Geri kalmış ülkelere yardım etmek

 

8)                  Sanayi İnkılabı'ndan sonra Pazar ve ham madde ihtiyacı artmış, sömürgecilik yarışı hızlanmış ve sonunda devletler arası bloklaşmalar olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerin doğal sonucudur?

a)      Milletler arası barışın sağlanması

b)      I. Dünya savaşının çıkması

c)      ABD'nin kurulması

d)     Fransız ihtilalinin çıkması

 

9)         İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesinin açmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

            a) Rusya'da çıkan Bolşevik ihtilalini bastırmak

            b) İngiltere'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumak

            c) Osmanlı Devletini saf dışı bırakmak

            d) Rusya ile bağlantı kurmak

 

10)  Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşına girmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

a)      Balkan Savaşlarından yenik çıkılması

b)      Son yıllarda kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi

c)      Halifenin otoritesinin artırılmak istenmesi

d)     Kendisine sığınan iki Alman savaş gemisinin satın alınması

 

11)       İtalyanlarla 18 Ekim 1912'de imzalanan Uşi antlaşmasının Osmanlı Devleti açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

            a) Balkan devletlerinin savaşa kışkırtılması

            b) Kuzey Afrika'da son Osmanlı toprağının da kaybedilmesi

            c) Osmanlı Devleti'nin dış politikada yalnız kalması

            d) Trablusgarp savaşının sona ermesi

 

12)       I.         Rusya'nın Panislavist politikası

            II.        Milliyetçilik akımının etkisi

            III.      Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri almak istemesi

           

            Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Balkan Savaşlarının çıkmasında etkili olmamıştır?

            a) Yalnız I       b) Yalnız III.              c) I ve II         d) II ve III

 

13)              Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda  aşağıdaki cephelerden hangisini kendi açmıştır?

a) Irak             b) Filistin - Suriye                c) Kanal          d) Çanakkale

 

14)              Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na ittifak Devletlerinin yanında girmesi, aşağıdaki gelişmelerden hangisini doğrudan etkilemiştir?

a)      ABD'nin savaşa girmesini

b)      Balkanlarda ayaklanma çıkmasını

c)      Savaşın daha geniş alana yayılmasını

d)     Osmanlı rejiminin değişmesini

 

15)              Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının siyasi sonuçları arasında yer alır?

a)      Komünizm, Nazizm ve faşizm gibi rejimlerin kurulması

b)      Silah teknolojisinin gelişmesi

c)      Devletler arası siyasi ilişkilerin gelişmesi

d)     Ülkelerin sınırlarının değişmesi

 

16)              Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp savaşı'nın nedenlerinden biri değildir?

a)      Avrupa devletlerinin buranın işgaline göz yumması

b)      Osmanlı'nın Tablusgarp ile hiçbir bağlantısının kalmaması

c)      İtalya'nın sanayisi için ham madde arayışı

d)     İtalya'nın on iki adayı işgal etmesi

 

17)              Milliyetçi ayaklanmalar sonucu Osmanlı İmparatorluğundan ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk ulus aşağıdakilerden hangisidir?

a) Arnavutluk             b) Bulgaristan               c) Sırbistan                 d) Yunanistan

 

18)              Osmanlı Devleti içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulabilmek için aşağıdaki yeniliklerden hangisine başvurmamıştır?

a) Askeri alanda         b) Ticari alanda               c) Dini alanda d) Siyasi alanda

 

19)              Dağılma döneminde olunmasına rağmen Osmanlı Devleti'nin toprak kazandığı savaş hangisidir?

a) II. Balkan Savaşı    b) Trablusgarp Savaşı                  c) Çanakkale Savaşı   d) I. Balkan Savaşı

 

20)              I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?

a) Sakarya Cephesi                 b) Galiçya Cephesi                c) Makedonya Cephesi          d) Çanakkale Cephesi


tag 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav soruları Soru Bankası

2012-02-10 tarihinde izal48 tarafından 8.Sınıf SoruBankası T.C.İnkılapTarihi kategorisine eklenen bu içerik toplam 2822 kez ve en son 2018-05-24 00:10:11 tarihinde görüntülenmiş.