Güncel Eğitim Sitesi

8.Sınıf Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Dersi 2.Dönem 1:Sınav Soruları cevapları

8.Sınıf Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Dersi 2.Dönem 1:Sınav Soruları cevapları

Adı SOYADI................

MERAM ATATÜRK  İLKÖĞRETİM OKULU VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI DERSİ

8. SINIF II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

 

 1. Temel haklar, bütün insanların yalnızca insan olmalarından dolayı sahip oldukları evrensel haklardır.

    Aşağıdakilerden hangisi temel hakların özelliklerinden biri değildir?

 

A) Vazgeçilemez haklarıdır.             

B) Dokunulamaz haklardır.

C) Sınırsız haklardır                          

D) Devredilemez haklardır

 

 

2.Ülkemizde "yasama yetkisi" aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

 

A) Hükümete                        

B) TBMM                  

C) Cumhurbaşkanına                        

D) Bakanlar Kurulu'na

 

3. Anayasamıza göre, temel hak ve hürriyetler, bazı hallerde kısmen veya tamamen durdurulabilir.        

Aşağıdakilerin hangisi bu haller arasında yer almaz?

 

A) Savaş hali                   B) Seferberlik hali

 

C) Seçim hali                   D) Sıkıyönetim hali

 

4. Özgürlükler devlet tarafından toplum yararına belli kurallar dahilinde sınırlandırılmıştır.

 Devlet tarafından konulan ve amacı insanların daha rahat yaşamalarını sağlayan bu tür kurallara ne ad verilir?

A) Hukuk kuralları                            

B) Gelenekler

C) Ahlâk kuralları                             

D) Dinî kurallar

 

5. Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olma sorumluluğunu taşıma yollarından birisi değildir?

 

A) Vergi vermek                B) Askere gitmek

 

C) İşyeri açmak                 D) Oy kullanmak

 

6. Aşağıdaki haklardan  hangisi olmadan öteki hakların kullanılması mümkün değildir?           

 

A) Yaşama hakkı                              

B) Konut dokunulmazlığı

C) Dilekçe hakkı                               

D) Sağlık hakkı

 

 

7. " Kimsenin üstü ve özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve

bunlara el konulamaz."  cümlesiyle aşağıdaki hangi temel hak anlatılmak istenmiştir.

 

A) Özel yaşamın Gizliliği hakkı        

B) Konut Dokunulmazlığı

C) Seçme ve seçilme hakkı               

D) Sağlık hakkı

 

8- Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun üyelerinden biri değildir?

A)Milletvekilleri.              

     C) Cumhurbaşkanı

B) İç İşleri Bakanı                        

 D) Başbakan.       

9.Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden biri değildir?

 

A)Çoğulculuk             B)Kişi egemenliği      

 

C)Eşitlik                      D)Özgürlük

4

     

    10. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde en   

    az      görülen kaçakçılık türüdür?

    

     A. Organ kaçakçılığı           

    

     B. Silah   kaçakçılığı

     

     C-Uyuşturucu madde kaçakçılığı

    

     D. Tarihi eser    kaçakçılığı

 

 

 

 

11-Aşağıdaki konulardan hangisi MGK'de görüşülmez?

  A)Devletin genel siyaseti

  B)Devletin genel güvenliği

  C)Devletin genel savunması

  D)Devletin memurlara vereceği zam

12. Cumhurbaşkanı kaç yıl için seçilir?

 

A)    5                                        B) 4

 

B)    7                                       D) 9

 

13. Çevreyi ve doğal varlıkları korumaya çalışan ve özellikle erozyonla mücadele konusunda yaptığı çalışmalarla dikkati çeken sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

A)insan Hakları Vakfı

 

B)Türk Hava Kurumu

 

C)Tema Vakfı

 

D)Kızılay Vakfı

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Anayasal haklarımız arasında yer almaz?

 

  A) Sosyal Haklarımız     

 

  B) Ekonomik Haklarımız

 

  C) Askeri Haklarımız    

 

  D) Siyasi Haklarımız

 

  

115. Ülkemizde milli güvenliği sağlayan kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

 

     A) Türk silahlı kuvvetleri                  

 

     B) Mahkemeler

 

     C) Emniyet örgütü              

 

     D) Jandarma 

 

 

 

16)- TBMM  adına kamu kuruluşlarının gelir gederlerini denetleyen anayasal kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) MGK                            B) Danıştay

C) Sayıştay                                    D) Yargıtay

17)- İllerde, ilçelerde ve köylerde yaşayanlara o bölgelerin gerektirdiği bazı hizmetlerin götürülmesini sağlamak amacıyla kurulan yönetim örgütlerine yerel yönetimler denir.

       Buna göre aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim  teşkilatı içerisinde yer almaz?

A) Muhtar                   C) Belediye Başkanı

B)  İl Genel Meclisi    D) Bakanlık Müsteşarı

   18. Çoğulcu demokrasilerde iktidarın dışında kalan parti veya partilere ne denir?

   

     A) Hükümet                             B) Muhalefet 

  

     C) Koalisyon                                      D) Yönetim

 

    19. İnsanın duygu yönünden ulusuna bağlı olması onu aşağıdakilerden hangisine ulaştırır?

    A) insan haklarının evrenselliğine

    B) Millet sevgisine

    C) Sanatın etkinliğine

    D) Bilimin yol göstericiliğine

 

     20. Türk Milletine düşman, yıkıcı ve bölücü   

     faaliyetlerde bulunan terörist gruplara karşı   

   ulusun bütün fertlerini birbirine bağlayan  

   güç öncelikle aşağıdakilerden hangisidir?

   

    A) Teknolojik düzey             B) İklim koşulları

    C) Ekonomik güç                  D) Milli Bilinç

 

 

NOT: HER SORU 5 ( BEŞ ) PUANDIR.

         BAŞARILAR DİLERİM       

               ERSEN TANÇ

 

 

 


tag 8.Sınıf Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Dersi 2.Dönem 1.Sınav Yazılı Soruları cevap anahtaro

2012-03-10 tarihinde ERSEN TANÇ tarafından 8.Sınıf SoruBankası Vatandaşlık kategorisine eklenen bu içerik toplam 8066 kez ve en son 2018-05-19 20:53:48 tarihinde görüntülenmiş.