6.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları

6.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları

TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI YOKLAMASI

Adı Soyadı:

Numarası  :

Okumadığımız için az yaşayan insanlarız. Az yaşayanlar, hem genç kuşakları iyi yetiştiremez hem de özlenen bir hızla gelişemez. Ne yazık ki okumadığımız için ne kadar az yaşadığımızın bilincinde değiliz… Her hafta bir roman okuyan kişi, her hafta yaşamına bir değişik yaşam daha katıyor demektir.

1. Yazara göre az yaşamamızın sebebi nedir? (5)

2. Okumayan toplumların yazara göre ne kayıpları vardır? (5)

3. Yazara göre okunan her roman okuyucusuna ne kazandırır? (5)

4. Yukarıdaki parçaya uygun başlık yazınız. (5)

5. Aşağıdaki cümleleri uygun edat veya bağlaçlarla tamamlayınız. (fakat, hem, beri, ki, için, kadar) (6 puan)

Misafirler gelinceye ………… hazırlıklarımız biter.                    Söylediklerini duydum ……… anlamadım.

Sabahtan ………… seni bekliyorum.                               Bayram ……… elbise almamız lazım.

Bu konuya çalışmadım ……… soruyu cevaplayamam.   ……… suçlu ……… güçlü.

6. Aşağıdaki yargıyı kendi düşüncenize göre tamamlayınız. (15)

……………, en çok sevdiğim mevsimdir.Çünkü ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

7. “Bu kötü haberin şehre tez ulaşacağından şüphem yoktu.” Cümlesinde geçen “tez” kelimesinin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir. (4)

a) şimdi                 b) birazdan                  c) çabuk                      d) geç

8. “İlerideki yıllarda bu şehir bizden bir parça olacak.”Cümlesinde altı çizili kelime türleri sırasıyla nelerdir? (5)

a) zamir, isim, sıfat                       b) sıfat, isim, zamir                 c) zamir, sıfat, isim     d) sıfat, zamir, isim

9.  İçinde pekiştirme sıfatı geçen bir cümle yazınız. (5)

10. “İnsanların çoğu, söylenenlere körü körüne inanır.” Bu cümlede kullanılan “körü körüne inanmak” deyimiyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?(5)

a) Görüşlere sorgulamadan katılmak.                  b) Kendi görüşüne yakın görüşleri benimsemek.

c) Görüşler arası farklılıkları görememek.                        d) Baskılara karşın görüşlerini değiştirmemek.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması vardır? (5)

a) Olanları bana da anlatır mısın?                        b) Bakın, bunu bana babam öğretti

c) Bence sen vicdanının sesini dinle.                   d) Karşıdan karşıya geçerken dikkatli ol.

12. Hangi cümlede “de, da”nın yazımı yanlıştır? (5)

a) Bence anahtarı ev de unuttuk.                         b) Bizimle sen de ilgilen medin.

c) Sensiz de bu işi yapabilirim.                            d) Diplomayı da son hafta vereceklermiş.

13. Doğanın korunması üzerine kompozisyon kurallarına göre bir yazı yazınız.(30)

Not: Süre 45. dk’dır. Her sorunun doğru cevap değeri sonunda yazıyor.    BAŞARILAR DİLERİM

CEVAPLAR


tag 6.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları 6.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları

2012-02-11 tarihinde Dosyabak.com tarafından 6.Sınıf SoruBankası Türkçe kategorisine eklenen bu içerik toplam 2328 kez ve en son 2017-05-22 22:34:04 tarihinde görüntülenmiş.