Güncel Eğitim Sitesi

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi İkinci Dönem Üçüncü Sınav Soruları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi İkinci Dönem Üçüncü Sınav Soruları

MERAM ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM  YILI  

6.SINIF  SOSYAL    BİLGİLER DERSİ  İKİNCİ  DÖNEM  ÜÇÜNCÜ SINAV SORULARIDIR 

1- Devlet yönetiminde din kurullarının hakim olduğu yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 A)Demokrasi      B)Teokrasi    C)Oligarşi      D)Monarşi

2- Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden birisi değildir?

A) Seçimler ve temsil      B) Çoğulculuk ve katılım                  

C) Milli egemenlik          D) Padişahın söz sahibi olması

3- Aşağıda tabloda bazı tarım ürünleri en çok yetiştirildikleri coğrafi bölgelere eşleştirilmiştir. Hangisi yanlış eşleştirilmiştir.

Tarım ürünü En çok yetiştirildiği bölge

A. Ayçiçeği Marmara
B. Buğday İç Anadolu
C. Çay Karadeniz
D. Turunçgil Güneydoğu Anadolu

4- ) * Bilinen ilk Türk Devletidir.

* Orta Asya'da kurulmuştur.

* Ordu'da onluk sistemi ilk kez uygulamışlardır.

Yukarıda söz edilen özellikler aşağıda verilen hangi devlete aittir?

 A)Göktürkler            B)Uygurlar         C)Kutluklar             D)Hunlar

5- Memleket tutmak için çok asker , orduyu beslemek için mal ve servet, mal ve servet içinde halkın zenginliği,halkın zenginliği için de doğru kanunlar lazımdır"

Kutatgu Bilig de yer alan bu paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Savaşın yararları                          B)Adaletli kanunlar      

C)Halkın zenginliğinin önemi          D)Askerin önemi

 

6- Bir yatırımcı Ege Bölgesi'nde fabrika kurmak istemektedir.Ama kar elde edebilmek için kuracağı fabrikanın hammadde ihtiyacını çevreden karşılaması gerekmektedir.

Buna göre yatırımcının Ege Bölgesi'nde hangi ürün ile ilgili fabrika kurması beklenemez?

  A-                B-             C-               D-

ÇAY       ÜZÜM      İNCİR      ZEYTİN

7-Ülkemizde hayvancılık önemli bir ekonomik faaliyettir.Ülkemizin büyük bir bölümünde yaz aylarının kurak geçmesi,otlakların çabuk kuruması küçükbaş hayvancılığın yapılmasına neden olmuştur.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki bölgelerden hangisinde küçükbaş hayvancılık yapılması beklenemez?

A-İç Anadolu Bölgesi            B-Güneydoğu Anadolu Bölgesi             C-Marmara Bölgesi             D.Karadeniz Bölgesi

8-İnsanın istediği mesleği seçmesi çok önemlidir.Çünkü birey yetenekleri doğrultusunda bir mesleği seçmezse mutsuz olur.

Buna göre hangisi mesleğimizi seçerken kendimize sormamız gereken sorulardan değildir?

A-Ben Kimim?

B-Ailem hangi mesleği seçmemi istiyor?

C-Nelerden hoşlanıyorum?

D-Hangi alanda yetenekliyim?

9-Ülkemizin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da un,makarna ve bisküvi fabrikaları bulunur.

Buna göre Konya'da aşağıdaki sanayi türlerinden hangisinin gelişmiş olduğu söylenebilir?

 A- Otomotiv Sanayi                B- Orman Ürünleri Sanayi

C-Besin ve Gıda Sanayi          D-Maden Sanayi

 

10.Aşağıda verilen yerlerden hangisinde karşısındaki ekonomik faaliyetin geliştiği söylenemez?

A-Geniş ve verimli ovalar - tarım

B-Ormanlık alanlar - kağıt sanayi

C-Yüksek ve dağlık yerler - tekstil sanayi

D-Deniz kıyıları - balıkçılık

 

11-Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin "temel ilkeleri"arasında gösterilemez?

A-Siyasal partiler           B-Hukukun üstünlüğü

C-Çalışma hakkı            D-Milli egemenlik

12-Demokratik yönetimlerde aşağıdakilerden hangisi söz edilemez?

A-Seçimlerin yapılması

B-Sivil toplum örgütlerinin kurulması

C-Hak ve özgürlüklere saygı duyulması

D-Yöneticilerin sınırsız yetkilere sahip olması

S-13)İslamiyet öncesi Türklerde ölen kişilerin mezarı ev şeklinde yapılır ve içine ölünün eşyaları da konulurdu.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Taşınabilir eşyalar kullanıldığı

B) Ölümden sonra yaşama inanıldığı

C) Çin kültüründen etkilenildiği

D) Savaşçı özelliğin kaybedildiği

 

14-Aşağıdakilerden hangisi ile Türkiye'deki bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır?

A-Kanını Esasi                     B-1926 Medeni kanunu

C-Tavhidi Tedrisat              D-Takriri Sükun

15-Aşağıdakilerden hangisi demokratik hak arama yollarındandır?

A-Trafik kurallarına uymayan bir kişiyi azarlamak

B-Sigara içmenin yasak olduğu bir yerde sigara içeni engellemek

C-Fatura tutarının fazla gelmesine dilekçe ile itiraz etmek

D-Apartmanda gürültü yapan komşumuzla tartışmak

16- 5 milyona yakın Türk vatandaşı Almanya Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde yaşamaktadır. Türk vatandaşlarının kendi ülkeleri dışında başka bir ülkede yaşamlarını sürdürmelerinde etkili olan neden aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ekonomi               B)Eğitim            C)Sağlık              D)Turizm

 Aşağıdaki kutucuktaki kelimeleri , yan taraftaki cümlelerde verilen boşluklara yerleştiriniz.

     Her soru (2)iki Puandır

 

KARAHANLILAR

GÖKTÜRK

MALAZGİRT

ALMANYA

LİDYALILAR

İPEK YOLU

ÖĞRETMENLİK

BOR

NEVRUZ

KARASAL

İTHALAT

İHRACAT

A) Eski çağlarda Çin'de üretilen ipek, porselen ve çeşitli baharatlarla değerli taşların batıya taşındığı yola ............ adı verilir.

B) ............, Türk adıyla kurulmuş ilk devlettir.

 

C) Bir ülkeden mal almaya...........................................................denir

 

D) Geleceğin enerji kaynağı olarak görülen ve dünyadaki toplam rezervin yarısından fazlası ülkemizde bulunan,  uzay teknolojileri ve otomotiv sanayinde kullanılan madenimiz ........dur.

                                   

E) İç Anado

                                    

E) Bilgileri paylaşmayı seven, toplumların gelişmesi için eğitimi esas alan, diğer insanlara bilgi aktaran    kişiler ...........mesleğini seçebilirler.

                                    

F)  Yabancı bir ülkeye mal satmaya............denir.

                                    

G)  İlk Müslüman Türk devleti .................. dır.

                                    

H) .......... tarihte ilk defa parayı kullanmış ve takas   takas usulünü değiştirmişlerdi

                                     

K -Türkler 21 Mart'ta  .,,,,,....... Bayramını bahar bayramı olarak        şenliklerle kutlamıştır.

                                   

 L- 1071 'deki ...........Savaşı'yla Anadolu'nun kapıları     Türklere açılmıştır

 

 Ersen Tanç


tag 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi İkinci Dönem Üçüncü Sınav Soruları 2.dönem 3.yazılı sınav soruları Ersen Tanç

2012-03-12 tarihinde Ersen Tanç tarafından 6.Sınıf SoruBankası SosyalBilgiler kategorisine eklenen bu içerik toplam 3083 kez ve en son 2018-05-27 01:40:56 tarihinde görüntülenmiş.