Güncel Eğitim Sitesi

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MERAM ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 6. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER 2. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR.

(Doğru olanına D, yanlış olanına Y koyunuz.)

1-) (....) Coğrafi özellikler ekonomik faaliyetleri etkiler.

2-) (....) Bankalar, ekonominin gelişmesine katkı sağlayan kurumlar arasındadır.

3-) (....) İthalat, bir ülkenin, ürettiği malları başka ülkelere satmasıdır.

4-) (....) Çay, en çok Güneydoğu Anadolu'da yetişir.

5-) (....) Ülkemizde herkesten aynı oranda vergi alınır.

(Boşluklara uygun kelime veya rakamları yazınız)

6-) Parayı ilk bulan uygarlık ....................dır.

7-) Ülkemizde bakır madeni en çok...........ve ..............dan çıkarılmaktadır.

8-) Geleceğin enerji kaynağı olarak görülen ve dünyadaki toplam rezervin yarısından fazlası ülkemizde bulunan, uzay teknolojileri ve otomotiv sanayinde kullanılan madenimiz .......dur.

9-) Bir ülkenin, başka ülkelerin ürettiği malları almasına .......... denir.

10-) İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için yaptıkları uzun süreli işe......... denir.

(Doğru olan seçeneği işaretleyiniz)

11-) Hititler tanrılarına hesap vermek için her yıl, yaptıklarını yazıya aktarmışlardır. Hititlerin tarafsız tarih yazıcılığını başlattığı, krallara ait yıllıklara verilen ad aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

A) Tavananna B) Anal C) Pankuş D) Hiyeroglif

12-)Aşağıdakilerden hangisi ormanların yararlarından biri değildir?

A)Erozyonu engeller B)Havayı temizler

C)Sıcaklığı artırır D)Doğal yaşam alanı oluşturur

13-) Sizce, bir meslek seçerken aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat edilmez?

A) Beceriye B) Eğitim durumuna

C) Çevre baskısına D) Kişisel özelliklere uygunluğuna

14-) Türkiye'de nüfus artışının ve yoğunluğunun en fazla olduğu ilimiz İstanbul'dur. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul'daki nüfus yoğunluğunun nedenleri arasında gösterilemez?

A) Ticari faaliyetlerin gelişmiş olması B) Turizmin gelişmiş olması

C) Sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması D) Yüzölçümünün küçük olması

S.16.Aşağıdaki kaynaklardan hangisi yenilenebilir enerji kaynaklardan değildir?

A-Petrol B-Güneş C-Rüzgar D-Su

S.17.Güneş enerjisi yenilenebilir ve temiz enerji kaynağıdır.

Aşağıdaki şehirlerden hangisi güneş enerjisinden yararlanmada daha uygun konuma sahiptir?

A-Şanlıurfa B-Trabzon C-Sakarya D-Kars

S.18.Kuzeydoğu Anadolu'nun coğrafi özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki yatırımlardan hangisi için pek uygun olmadığı söylenebilir?

A-Seracılık B-Besicilik C-Süt üretimi D-Arıcılık

S.19.Sanayi ve ticaretin geliştiği yerlerde daha çok vergi geliri sağlanır.buna göre aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde daha az vergi toplanır?

A-İstanbul B-Kocaeli C-Muş D-Zonguldak

S.20.Aşağıdakilerden hangisinde,yurdumuzda yetişen sanayi bitkileri bir arada verilmiştir?

A-Buğday ,Arpa.Çavdar,Mısır,Pirinç

B-Çay,Tütün,Zeytin,Pamuk Şeker pancarı

C-Nohut,Fasulye,Mercimek Patates, Bakla

D-Domates,Biber,Salatalık,Havuç,Soğan

Ersen TANÇ

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

BAŞARILAR


tag 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.dönem 1.Yazılı Sınav Soruları soru bankası Ersen TANÇ

2012-03-09 tarihinde Ersen TANÇ tarafından 6.Sınıf SoruBankası SosyalBilgiler kategorisine eklenen bu içerik toplam 4138 kez ve en son 2018-06-24 08:07:50 tarihinde görüntülenmiş.