Güncel Eğitim Sitesi

6.Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Performans Görevi Konuları

6.Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Performans Görevi Konuları

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS GÖREVİ KONULARI

 

1.      Alınan yol,geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir grafik hazırlama.

2.      Başkalaşım geçiren canlıların hayat döngülerini resmetme.

3.      Bileşke kuvveti gösteren bir deney tasarlama.

4.      Bilim ve teknolojide sesin yansıması olayından yararlanılması

5.      Bir hücreden ergin bir birey haline kadarki geçen dönemleri poster haline getirme.

6.      Bitki ve hayvan hücrelerinin karşılaştırılması ve resmedilmesi.

7.      Bitki tohumlarının yapısı ve  tohumlarının yayılma yollarının araştırılması.

8.      Bitki tohumlarının yapısı ve  çeşitleri,tohum çeşitlerinden koleksiyon yapılması.

9.      Büyük ve küçük kan dolaşımı hakkında bilgi veriniz.Büyük ve küçük kan dolaşımı ile ilgili bir poster hazırlayınız.

10.  Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.

11.  Kendi seçtiğiniz bir kişinin gelişim dönemlerini resimlerle gösteren bir poster hazırlayınız.

12.  Ergenlik döneminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümü için öneriler adlı bir makale yazma.

13.  Çiçekli bir bitkinin çiçeğinin bölümlerini bir karton üzerine yapıştırarak tanıtma.

14.  Tozlaşma olayını anlatan bir resim çizme ve kompozisyon yazma.

15.  Tohum ve meyve gibi ürünlerin işlenmesinde teknolojinin kullanımını anlatan bir kompozisyon yazma.

16.  Trafik polisleri araçların hızlarını radar adlı aletlerle nasıl belirlerler.

17.  Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki yararları ve zararlarını araştırma.

18.   Yerçekimi olmayan bir yerde yaşamanın getirdiği zorlukları ve kolaylıkları anlatan bir kompozisyon yazma.

19.  Isaac Newtonun hayatını araştırma.

20.  Dalton, Madam Curie ve Becquerel 'in yaşam öykülerini gösteren bir poster hazırlayın.

21.  Element ve bileşik arasındaki farkları gösteren bir tablo hazırlayınız.

22.  Dünya'daki nüfus yoğunluğunun fazla ve az olduğu bölgelerin araştırılması

23.  Organik tarımın araştırılması.

24.  Doğadaki element çeşitlerinin araştırılması

25.  Çeşitli yalıtkan ve iletkenlerin dirençlerinin araştırılması

26.  Süper iletkenlik hakkında araştırma yapılması

27.  Sert kemik dokusunu oluşturan maddelerin araştırılması

28.  Kan bağışının insan vücudu ve toplum açısından öneminin araştırılması

29.  İtfaiye erlerinin giysilerinin yapıldığı maddelerin araştırılması.

30.  Sıcak su termoslarının yapısının araştırılması

31.  Fırın ve su depolarının yalıtımında kullanılan malzemelerin araştırılması

32.  Periskop'un araştırılması

33.  Aynaların yapımının araştırılması

34.  Yankının en iyi duyulduğu yerlerin araştırılması

35.  Ses iskandili nedir, nerelerde ve ne için kullanılır?

36.  Ses yalıtımında ve yankı oluşumunda kullanılan maddelerin araştırılması

37.  Toprağın yeryüzü için öneminin araştırılması

38.  Toprak çeşitleri ve kullanım alanlarının araştırılması

39.  Ülkemizde meydana gelen erozyon ve nedenlerinin araştırılması

40.  Jeotermal kaynak, kaplıca ve ılıca kavramlarının araştırılması

41.  Yurdumuzda bulunan doğal anıtların oluşumu ve korunumunun araştırılması

42.  Yer altı zenginlik kaynaklarımızın araştırılması

43.  Fosilleşmenin araştırılması

44.  Fosillerden nasıl yararlanıldığının araştırılması

45.  İskelet sistemini hakkında araştırma yapma ve poster hazırlama

46.  Dolaşım sistemini hakkında araştırma yapma ve poster

47.  Hormon sistemini hakkında araştırma yapma ve poster

48.  Sinir sistemini hakkında araştırma yapma ve poster

49.  Solunum sistemini hakkında araştırma yapma ve poster

50.  Sindirim sistemini hakkında araştırma yapma ve poster

51.   Duyu organları hakkında araştırma yapma ve poster

52.    Büyüme ve Gelişmeyi olumlu yönde etkileyen faktörleri araştırma-poster hazırlama.

53.    Büyüme ve Gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen faktörleri araştırma-poster hazırlama

54.    Dünya ikliminin ılık kalmasında atmosferin öneminin araştırılması

55.    Element ve bileşik arasındaki farkları gösteren bir tablo hazırlayınız.

56.    Evlerin ısı yalıtımı için ne gibi önlemler alınabilir? Isı yalıtım araçları nelerdir?

57.    Fiziksel ve kimyasal değişme nedir?örnekler vererek açıklayınız.

58.    Isı yalıtımının teknolojik önemi

59.    İletken ve yalıtkan nedir? örnekler vererek açıklayınız.

60.    İnsanda gelişme dönemleri

61.    İtfaiye erlerinin giysilerinin yapıldığı maddelerin araştırılması

62.    Kanın yapısı hakkında bilgi derleyiniz.

63.    Kayaçları sınıflandırıp özelliklerini araştırınız.

64.    Kemikler ve kemik çeşitleri hakkında araştırma yapınız.Bir uzun kemik şekli çizerek,üzerindeki yapıları gösteriniz ve görevlerini açıklayınız.

65.    Küresel ısınmayı önlemek için ne gibi önlemler alınmalıdır? Araştırınız.

66.    Soluk alıp verme mekanizmasını araştırınız.

67.    Tozlaşma olayını anlatan bir kompozisyon yazma.

68.    Tozlaşma olayını anlatan bir resim çizme ve açıklayan bir kompozisyon yazma.

69.    Verem, tifo, kolera, ülser, hemofili tetanoz, nezle ve grib gibi hastalıklar hakkında bilgi toplamak

70.    Yansıma kanunlarını araştırın.


tag 6.Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Performans Görevi Konuları

2012-02-12 tarihinde Dosyabak.com tarafından 6.Sınıf FenveTeknoloji PerformansGörevleri kategorisine eklenen bu içerik toplam 6280 kez ve en son 2018-05-22 05:28:34 tarihinde görüntülenmiş.