Güncel Eğitim Sitesi

5.Sınıf Türkçe dersi 2.dönem 1.değerlendirme soruları

5.Sınıf Türkçe dersi 2.dönem 1.değerlendirme soruları

Adı soyadı       :

Sınıfı Ve Nosu:                                                                                                                         

5.SINIF TÜRKÇE DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

                                                                                                     

UÇAN TÜRKLER

       İnsanoğlu her çağda uçma isteği duymuştur. Bu istekle çeşitli araçlar yapmış, çeşitli denemelere girişmiştir. Bu yüzden de uçmayı isteyenlere ' deli' veya 'büyücü' gözüyle bakılmıştır. Ama onlar yılmamış, bazıları bu yolda hayatlarını kaybetmiştir. Böylece bu insanlar bugünkü havacılık ve uzay çalışmalarının öncüleri olmuşlardır.

       Uçma çalışmalarının başlangıcında Türklerin de büyük payı vardır. Nişaburlu İmam Cevheri ilk denemeyi yapmış ancak hayatını kaybetmiştir.

       Uçmaya çalışan ikinci Türk Hazerfen Ahmet Çelebi'dir. Çelebi, Ok Meydanı'nda yaptığı dokuz denemede de başarılı olmuştur. Ama asıl büyük uçuşunu 1630 yılında Galata Kulesi'nden yapmıştır.

       Uçmayı başaran başka bir Türk de Lageri Hasan Çelebi'dir. Hasan Çelebi'yi günümüz füzeciliğinin ilk kurucusu ve öncüsü sayabiliriz. Çünkü O, IV. Murat zamanında ilk roket denemesini yapmış ve başarıya ulaşmıştır.

(1-5. sorular parçaya göre cevaplanacaktır.)

     

1-İnsanoğlunun her çağda duyduğu istek nedir? (4p)

 

 

2-Uçma isteğinde bulunan kişilere nasıl bakılmıştır? (4p)

 

 

3-Uçmaya çalışan birinci ve ikinci Türk kimdir? (4p)

 

 

4- Hazerfen Ahmet Çelebi büyük uçuşunu nerede, ne zaman yapmıştır? (4p)

 

 

 

5- Lageri Hasan Çelebi neyin kurucusu ve öncüsü olmuştur?(4 p)

 

 

6) Aşağıdaki cümlelerde adların yerini tutan sözcükleri boşluklara yazınız.(10puan)

 

           A) Bunu senin için aldım.                                                ........

           B) Onlar,kahraman Türk askerleridir.                              ........

           C) Geçen yıl seninle Ankara "da görüşmüştük.               .......

           D) Her koyun kendi bacağından asılır.                            .........

                 E) Bu söz herkesi güldürdü.                                             .........                    

 

 

  7) "Günlük yazmak zevkli bir iştir.İnsan başından geçen önemli olayları günlüğüne günü gününe not eder.En gizli yerlere saklar günlüğünü kimse bulmasın, okumasın diye. Eee ne de olsa sırları gizlidir günlüğünde.

Ama anı öyle midir ya. Anı yazılırken veya anlatılırken günü gününe yazılmaz, ezberlenmez.Üzerinden belli bir zaman geçmiştir. Sonradan hatırlanır. Zaten anıyı anı yapan da budur."

            Yukarıda bir bölümünü okuduğunuz metne göre günlük ile anı arasındaki fark nedir? Lütfen aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.(10puan)

....................................................................................................................................................................................................................................


 

 

8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır?

A-Biz çocukluğumuzda çelik çomak oynardık           B-Herkes istediği gibi düşünebilir.

B-Hastalandığımdan dün okula gidemedim.          D-Her zaman ödevlerimi düzenli bir şekilde yaparım.

 

 

9-"Çiçek saksılarını koymaya veya çiçek yetiştirmeye ayrılmış yer." anlamında bir kelime yapmak için "çiçek" kelimesine aşağıdaki­lerden hangisi eklenmelidir?

A) -çi               B) -lik            C) -li       D)    -siz

 

 

10) "Mı, mi" aşağıdakilerin hangisine soru anlamı katmıştır?

A) Dedem geldi mi hepimiz ona koşarız

B) Üzülmüş mü sevinmiş mi belli değil

C) Elbisemin rengi kırmızı mı olsun yeşil mi

olsun

D) Annemiz kızdı mı herkes köşesine çekilirdi

 

 

11)  "Yıkmak " sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Kumdan yapılan kaleyi dalgalar yıktı.                        B) Caddeye bakan bahçe duvarını yıktık.

C) Yaşadığı son olaylar onu yıktı.                                  D) Güreşçi rakibini yere yıktı.

 

 

12) Aşağıdaki deyimlerden hangisi dikkatli olmak anlamındadır?

A)    Gözünü dört açmak.

B)    Gözleri buğulanmak.

C)    Göze gelmek.

D)    Gözleri fal taşı gibi açılmak.

 

 

13) Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi arasında farklı bir anlam ilişkisi vardır?

A.    koşul - şart      B. hürriyet - özgürlük

C.     nazik - kaba    D. itina - özen

 

 

14)Aşağıdakilerden hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımında yanlışlık yapılmıştır?

  1. Sizi kaç saat bekleyelim!
  2. Nereden geliyorsunuz?
  3. Babamla hayvanat bahçesine gittik.
  4. Yan odadan çok hoş kuş sesleri geliyordu.

NOT:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,118,19ve21

Sorular 4 puan ,20. soru 8 puandır.

15) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler kullanılmamıştır?

  1. Çayı sıcak içmeyi severdi, ama suyu biraz soğuk olsun isterdi.
  2. Odanızın düzenli olması dağınık bir insan olmamanın ilk adımıdır.
  3. Kitaplığımdaki kitapların pek çoğunu okuyup bitirdim.
  4. Kötümser insanlarla dostluk bizi iyimser bir insan yapmaz.

 

 

16) Hangi tümcede karşılaştırma yapılmamıştır?

A- Ahmet de babam gibi çok çalışkandır.

B- İşini bugün daha çabuk bitirdi.

C-Ne yapacağına karar verememişti.

D- Çocuklar çiçekler gibi narindir.

 

17) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin aldığı ekten dolayı anlamı değişmemiştir?

 

A) güllük   B) günlük   C) gözlük       D) sülük

 

18-"Bu güzellikleri görmek için Uzungöl'e gün  doğarken gelmelisin."Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi­nin cevabı yoktur?

A) Niçin     B) Ne zaman   C) Nasıl   D) Nereye

 

19"Yaş" sözcüğü aşaığıdakilerden hangisinde

diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Yaş otuz beş, yolun yarsı eder.

B) Cumhuriyetimiz erdi 80. şeref yaşına

C) Kurunun yanında yaş da yanar.

D) Akıl yaşta değil baştadır.

 

20) Aşağıdaki cümlelerde işi, hareketi yapan kelime ya da kelime gruplarının altını çiziniz. (8 puan)

             Ben ve babam yarın sinemaya gideceğiz.

             Arkadaşım ve abisi yarın bize geleceklermiş.

             Bugünün küçükleri olan sizler yarının yöneticileri olacaksınız.

             Ahmet, kardeşi ve yengesi Hüseyinlere gideceklermiş

 

21)  Aşağıda verilen deyimlerle açıklamalarını eşleştiriniz.

Issız, sessiz yer

              Göz boyamak

Dikkatli dinlemek

              Göz atmak

Gösterişle aldatmak

              Kulak kesilmek

Kısaca bakıvermek

               Kuş uçmaz,                                                       kervan geçmez

SINAV,SONA ERDİ.

LÜTFEN,CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ


tag 5.Sınıf Türkçe dersi 2.dönem 1.değerlendirme soruları yazılı soruları soru bankası

2012-02-10 tarihinde Emin Dağ tarafından 5.Sınıf SoruBankası Türkçe kategorisine eklenen bu içerik toplam 2656 kez ve en son 2018-04-22 21:41:18 tarihinde görüntülenmiş.