Güncel Eğitim Sitesi

5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 1.dönem 1.yazılı soruları

5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 1.dönem 1.yazılı soruları

aile - sorumluluk - hak - birey - rol - grup - okul - amca - yaşama - barınma

A.     Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yukarıdaki sözcüklerle tamamlayınız? (10 puan)

 

·        Grup üyelerinin ortak bir amacı vardır.

·        Toplumu oluşturan fertlerden her  birine birey denir.

·         Adaletin bir canlıya sağladığı kazanca    hak   denir.

·        Okul  öğrenci rolünü üstlendiğim bir topluluktur.

·         Kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesine sorumluluk denir.

·        Ben doğduğumda babamın erkek kardeşi amca rolünü üstlendi.

·         Bir işte bir kişinin üstüne düşen göreve   rol     denir.

·        En temel çocuk hakkı yaşama   hakkıdır.

·         Aile   anne, baba ve çocuklardan oluşan, toplum içindeki en küçük birimdir.

·        Barınma, giyinme, beslenme zorunlu ihtiyaçlarımızdan doğan temel haklarımızdır.

 

B.     Aşağıdaki cümleleri doğru(D)-yanlış(Y) olarak işaretleyiniz. (10 puan)

 

·        (D) Grup elemanları birbirini yakından tanır

·        (D) İçinde bulunduğumuz gruplardan biri de, arkadaş grubudur.

·        (D) Sosyal kulüplerde sorumluluk alma duygularımız gelişir.

·        (D) İnsan birden fazla rol istenebilir.

·        (Y) Öğrenim görme hakkı elinden alınmış kişilere bu hakları bir daha verilmemelidir.

·        (D) Eğitim ve sağlık hizmeti alma zorunlu ihtiyaçlarımızdan doğan temel haklardır.

·        (Y) Kalabalıkların bir sürekliliği vardır.

·        (Y) Annelik ve babalık bir rol değildir.

·        (D) Roller içinde bulunduğumuz toplama göre değişir.

 

 1. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(20 puan)

 

1.       Çocukların en temel haklarından beş tanesini yazınız. (10 puan) 

a)      Yaşama Hakkı 

b)     Beslenme Hakkı

c)      Barınma Hakkı

d)     Eğitim Hakkı

e)      Oyun Oynama Hakkı

 

 

2.       Bir öğrenci olarak sahip olduğunuz haklar ve sorumluluklardan bazıları aşağıda verilmiştir.  Bunlardan hangilerinin hak hangilerinin sorumluluk olduğunu karşılarına yazınız  (10 puan) 

a)      Her gün okula zamanında gitmek: Sorumluluk.

b)     Okulda eğitim öğretim görmek: Hak

c)      Okuldaki kitaplıktan yararlanmak: Hak

d)     Ödevlerini zamanında yapmak: Sorumluluk

e)      Okul eşyalarını korumak: Sorumluluk

  

 1. Aşağıdaki testte doğru seçenekleri işaretleyiniz.(her soru 5 puan toplam 60 puan) 
Aşağıdakilerden hangisi grup değildir?

A)      Durakta otobüs bekleyenler

B)      Akrabalar

C)      Oyun arkadaşları

D)      Sınıf arkadaşları  

 

 1. Bazı gruplar aynı zamanda kurumdur" aşağıdakilerden hangisi bu     özelliği taşımaktadır?

A)      satranç kulübü             B) futbol takımı            C)      aile                               D) sınıf  

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kurumun özelliklerinden değildir?

A)      Sürekliliği yoktur

B)      Çalışanlarına ücret öder

C)      Bir ihtiyaçtan ortaya çıkar

D)      Hizmet üretir 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğun tanımıdır?

A)      Bir kişinin grup içerisinde sahip olduğu görev

B)      Uzun süreli ve kanunlarla belirlenmiş nitelikleri olan gruplar

C)      Ortak bir amaç için çalışanların oluşturduğu toplumsal yapı

D)      Bir kimsenin üzerine aldığı görevin gereklerini yerine getirmesi 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi için bir grup oluşturmaya gerek yoktur?

A)      Basketbol oynamak

B)      Ders çalışmak

C)      Eğitici kulüp faaliyetlerinde bulunmak

D)      İzcilik kulübü oluşturmak 

 

 1. Kanunlarla belirlenmiş gruplara ne denir?

A)      Sınıf                       B) öğrenci

C) grup                          D) kurum 

 

 1. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş olan " Çocuk Hakları    Sözleşmesi" ülkemiz tarafından da kabul edilmiştir. Bu durum   aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

A)      Ülkemizde çocuk haklarının korunmasına önem verildiğini

B)      Çocukların her istediklerini yapabilecekleri

C)      Birleşmiş Milletlerin ülkemiz tarafından kurulduğunu

D)      Çocukların kendi haklarını koruyabildiğini  

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturur?

A)      Alış-veriş yapanlar

B)      Caddede yürüyen insanlar

C)      Parkta oturanlar

D)      Sınıftaki öğrenciler

  

 1. Aşağıdakilerden hangisi içinde yer aldığımız gruplardan biri  değildir?

A)      Aile                      B) milli takım

C)   sınıf                      D) toplum 

 

 1. Okula kayıt yaptıran her öğrencinin bir kısım hakları vardır.    Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri olamaz?

A)     Okul kütüphanesinden yararlanmak

B)     Eğitim öğretim imkanlarından yararlanmak

C)     Okula istediği zaman gelmek

D)     Okul bahçesinden yaralanmak 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi okul ile ilgili sorumluluklarımızdan biridir?

A)     okul kurallarına uymak

B)     anne ve babamıza yardımcı olmak

C)     bayramlarda bayramlaşmak

D)     Odamızı düzeltmek 

 

 1. "Ödevlerini zamanında yapan bir öğrenci sorumluluğunu yerine getirmiştir"  Aşağıdakilerden  hangisinde buna benzer durumu söz konusu olamaz?

A)     Konuşanın sözünü  kesmemek.

B)     Eğitim -öğretim  hizmeti almak.

C)     Koridorda  gürültü  yapmamak.

D)     Aileden habersiz parka gitmek.


tag 5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları 5.sınıf testleri soru bankası 5.sınıf sorular 5.sınıf

2012-02-16 tarihinde Dosyabak.com tarafından 5.Sınıf SoruBankası SosyalBilgiler kategorisine eklenen bu içerik toplam 8981 kez ve en son 2018-07-19 17:30:13 tarihinde görüntülenmiş.