Güncel Eğitim Sitesi

5.Sınıf Gerçekleşen Düşler Değerlendirme Soruları

5.Sınıf Gerçekleşen Düşler Değerlendirme Soruları

1.) Buluşların, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

     A) Rahat ve mutlu yaşamak.                                   B) Doğanın dengesini bozmak.

     C) İnsanların karşılaştığı problemleri çözmek.            D) Toplum ihtiyaçlarını karşılamak.

 

2.) Tekerleğin bulunması ile insan yaşamında önemli değişiklikler olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek değildir?

      A) Ulaşım daha hızlı olmuştur.                      B) Taşımacılık kolaylaşmıştır.

      C) Haberleşme kolaylaşmıştır.                      D) Petrole ihtiyaç kalmamıştır.

 

3.) "Benim manevi mirasım bilim ve akıldır." diyen Atatürk aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

       A) Bilim adamı olmak gerektiğini.                 B) Akıllı insanların miras sahibi olacağını.

       C) Teknolojiyle savaşmak gerektiğini.           D) Bilim ve teknolojiye verdiği önemi.

 

4.) Merak ettiğimiz bir konuda araştırma yapmak için aşağıdakilerden hangisine başvurmayız?

      A) Kitaplar                B) İnternet               C) Rüyalar           D) Bilirkişiler

 

5.) Aşağıdakilerden hangisi iletişim alanında kullanılan bir teknolojik araçtır?

       A) ampul                  B) telefon                C) uçak                D) buzdolabı

 

6.) Aşağıdakilerden hangisi bir bilim adamının kullandığı yaklaşımlardan değildir?

       A) sabırsızlık            B) akılcılık               C) deneycilik          D) gözlemcilik

 

7.) Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin yararlarından değildir?

      A) Hayatımızı kolaylaştırır.                    B) Eğitime katkı sağlar.

      C) Çevre kirliliği oluşturur.                    D) Haberleşmeyi kolaylaştırır.

 

8.) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

    A) Bell - telefon            B) Marconi - pil          C) Edison - ampul         D) Pastör - kuduz aşısı

 

9.) Alman mucit Gutenberg, hangi alanda hayatımızı kolaylaştırmıştır?

       A) Elektriği bulmuştur.                 B) Lastik tekerleği yapmıştır.

       C) Matbaayı bulmuştur.               D) Kuduz aşısını bulmuştur.

 

10.) Bilim adamlarının hangi özelliği buluşların ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

        A) Sorun çözmeye çalışmaları.             B) Tembelliği sevmeleri.

        C) Çıkarcı olmaları.                             D) Sorumsuz olmaları.

 

11.) Aşağıdakilerden hangisi Türk bilim adamlarındandır?

       A) Sakıp Sabancı           B) Âşık Veysel          C) İsmet İnönü         D) Gazi Yaşargil

 

12.) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

      A) Teknolojik gelişmeler ile buluşlar arsında ilişki yoktur.

      B) Buluşlar sadece yapıldığı dönemi ilgilendirir.

      C) Aşı sağlık alanıyla ilgili bir buluştur.

      D) Yaptığımız çalışmalarda yararlandığımız kaynakları belirtmemeliyiz.

 

13.) Aşağıdakilerden hangisi bilim adamı değildir?

         A) Pasteur            B) Marconi                C) Mozart               D) Einstein

 

14.) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden sonra yapılmıştır?

        A) Tekerlek                   B) Uçak                  C ) Araba                 D) Bilgisayar

 

15.) "Her gün izlediğimiz televizyon, ulaşımda kullandığımız otomobil, yanımızdan ayırmadığımız cep telefonu gibi bir çok ürün ile devamlı birlikteyiz."  Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

    A) Teknolojik ürünler birbirine benzer.               B) Teknoloji hayatımızın her alanındadır.

    C) Teknolojinin gelişimi insanlara bağlıdır.          D) Teknoloji olmadan gelişme olmaz.

 

16.) Teknolojik ürünler insan hayatını kolaylaştırdığı gibi bazı zararları da vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu zararlardan değildir?

 A) Bilgisayarın iletişim aracı olarak kullanılması.     B) Cep telefonunun sağlığa zarar vermesi.

 C) Teknolojinin silah olarak kullanılması.               D) Televizyonun aile bireylerinin ilişkilerini azaltması.

 

17.) Aşağıdakilerden hangisi, çalışmalarımızın sonunda kaynak göstermemizin sebeplerinden birisi değildir?

A) Hangi kaynaklardan faydalandığımızı göstermek.  

B) Eseri oluşturan kişinin emeğine saygı göstermek.

C) Araştırıcı özelliğimizi göstermek.           

D) Gerektiğinde o konuyla ilgili daha fazla bilgi edinilmesini sağlamak.

 

18.) Behçet hastalığını tanımlayan Türk bilim adamı kimdir ?

        A) Gazi Yaşargil              B) Behçet Uz              C) Cahit Arf             D) Hulusi Behçet

 

19.) Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi günümüzde diğerlerinden daha az kullanılmaktadır?

          A) Telgraf           B) Televizyon              C) Bilgisayar             D) Cep Telefonu

 

20.) "İnsanoğlu, farklı dönemlerde çeşitli icatlar yapmıştır. Bunlar hayatı daha kolay bir hale getirmiştir."  Sizce insanları icatlar yapmaya yönelten sebep aşağıdakilerden hangisidir?

      A) Ekonomik gelişmeler                  B) Teknolojinin gelişmesi

      C) Bilimin gelişmesi                       D) Bir ihtiyacı veya karşılaştığımız bir problemi gidermek 

 

21.)  "Newton'un yer çekimini bulması, yer çekimine karşı füze ve uçakların yapılmasını gündeme getirmiştir. Mikroskobun icadı, mikropların görülmesini sağlamıştır."  Bu bilgilere göre aşağıdakilerden

hangisi söylenemez?

    A) Buluşlar yeni gelişmeler doğurur.                     B) Buluşlar ve icatlar birbirini tamamlar.

    C) Buluşlar teknolojinin gelişmesini sağlar.            D) Buluşlar yapıldığı dönemi ilgilendirir.

 

22.) Aşağıdaki ifadelerden hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) Mucit bir telefon çeşididir.                    B)Prof. Dr. Gazi Yaşargil mikro cerrahi alanında uzmandır.

C) Kuduz aşısını Pastör adlı bilim adamı bulmuştur. D) Teknolojik gelişmeler buluşlar sayesinde ilerler.

 

23.) Atatürk "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." sözüyle neyin önemini vurgulamıştır?

            A) ekonomi               B) sağlık              C) bilim                D) spor

 

24.) Aşağıda verilen icat ve icadı yapan kişi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

      A) Marconi-radyo     B) Graham Bell-telgraf       C) Edison-mikroskop      D)Wright kardeşler-uçak

 

25.) Bilimsel araştırmalara önem veren ve bunun için büyük miktarlarda para ayıran toplumlar sonuçta karlı çıkmaktadırlar. Çünkü bilim adamlarının yaptıkları araştırmalar sonucunda icat ettikleri çeşitli aletler, çok miktarlarda üretilerek başka bir ülkede satılabilmekte ve gelir elde edilmektedir.

    Bu metinde bilimin aşağıdaki alanlardan hangisine katkısı anlatılmaktadır?

      A) Ülke ekonomisine katkısı             B) Toplum hayatını kolaylaştırması

      C) Savaşları sona erdirmesi             D) insanları daha bilgili hale getirmesi


tag 5.Sınıf Gerçekleşen Düşler Değerlendirme Soruları 5.Sınıf soruları 5.sınıf testleri 5.sınıf soru indir 5.Sınıf Gerçekleşen Düşler Değerlendirme Soruları

2012-02-16 tarihinde Dosyabak.com tarafından 5.Sınıf SoruBankası SosyalBilgiler kategorisine eklenen bu içerik toplam 2381 kez ve en son 2018-05-25 10:39:39 tarihinde görüntülenmiş.