Güncel Eğitim Sitesi

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

Adı-Soyadı

Sınıfı

No:

1.Ülkemizde çay üretiminde Rize, Elma üretiminde Amasya, Karpuz üretiminde Diyarbakır, Kayısı üretiminde Malatya, İncir üretiminde Aydın, Muz üretiminde Anamur en büyük paya sahiptir. Bu durumun sebebi nedir?                   (5PUAN)

           A) İnsanlar bu meyveleri sevdikleri için             B) Alışkanlık  

           C) Ulaşım                                                          +D) Buraların iklimi uygun olduğu için

 

2.Ülkemizin çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler hangi seçenekte yanlış verilmiştir? (5PUAN)

          A) Batman - petrol                B) Konya - tahıl

          C) İstanbul - sanayi              +D) Ankara - muz

 

3. Ansiklopedi, internet, televizyon, bilim dergileri, gazetelerin bilim köşeleri gibi kaynakların ortak özelliği nedir? (5PUAN)

       +A) Bilimsel bilgileri ve teknolojik gelişmeleri takip edeceğimiz kaynaklar olmaları           B) Eğlenceli olmamaları

      C)  İnsanların zamanını almaları                                                                                       D) Çok pahlı olmaları

 

 4.Bir bölgede üretilenler neden diğer bölgelere ve yurtdışına satılır? (5PUAN)

            A) Dostluk gelişsin diye                                           +B) Bölgenin ihtiyaçlarından fazla üretildiği için

            C) İnsanların farklı yerleri görmesi için                    D) Hiçbiri. 

 

 5.              I   ilgiler

                 II   kabiliyetler

                III  alınan eğitim

                IV yaşanılan bölgedeki ekonomik faaliyetler  

Yukarıda sayılan dört madde hangi seçimimizi belirler? (5PUAN)

         +A) meslek seçimimizi                              B) Zevklerimizi

         C) gelenek ve görenekleri                       D) yemeklerimizi

 

6.Aşağıdakilerden hangisi orman yangınlarının sebeplerinden biri değildir? (5PUAN)

 A) Sigara izmariti           B) Söndürülmemiş Piknik ateşi

 C) Anız yakma               +D) Piknik yapma

 

7.Aşağıdakilerden hangisi bir tarihi mekân değildir? (5PUAN)

 A) Sultan Ahmet Camii       B) Van Kalesi        +C) Çermik Kaplıcaları      D) İshak Paşa Sarayı

 

8.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi insanların erozyona sebep olan yanlış uygulaması değildir? (5PUAN)

        A) Yanlış otlatma    B) Ormanların kesilmesi      C) Arazinin yanlış kullanımı        +D) ağaç dikilmesi

 

9.     

         I   Ham madde

         II  İnsan gücü

         III Kapital

Yukarıda verilen bu üç bilgi niçin gereklidir? (5PUAN)

      +A) Herhangi bir alanda üretim yapmak için                  B) İnsanlara yardım etmek için

      C) Çoğunluğu sağlamak için                                        D) Çevreyi korumak için

 

10.Aşağıdakilerden hangisi bir yeryüzü şekli değildir? (5PUAN)

A) Dağ     B) Ova      C) Vadi      +D) Orman

 

11.Bir yerin nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? (5PUAN)

A) denizin                           B) iklimin                                

C) doğal güzelliklerin          +D) yönetiminin

 

12. Boğaz nedir? Yurdumuzdaki boğazları  yazınız.(5PUAN)

 

Boğaz:Karalar arasında denizin çok daralmış yerlerine denir.

 

Yurdumuzda;İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı vardır. 

 

13.İklim nedir? Yurdumuzda görülen iklim çeşitlerini yazarak açıklayınız. (10 PUAN)

 

Bir yerdeki hava olaylarının uzun yıllar süren ortalamasına iklim denir.

 

Yurdumuzda üç çeşit iklim görülür.

 

Akdeniz iklimi:Yazlar sıcak ve kurak,kışlar ılık ve yağışlıdır.

Karadeniz iklimi:Her mevsim yağış alan,yazları serin,kışları bol yağışlı bir iklimdir.

Karasal iklim:Yazlar sıcak ve kurak,kışlar çok soğuk ve uzun geçer.

 

14.Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını yazınız. (10 PUAN)

Burun:Kara parçalarının denize doğru uzanmış bölümlerine denir.

 

Liman:Deniz araçlarının,fırtınalı havalarda barındığı,yük alıp boşalttığı yerlere denir.

 

Ada:Her yanı sularla çevrili kara parçalarına denir.

 

Körfez:Denizin karaya doğru sokulduğu büyük ve derin girintilere denir.

 

Yarımada:Üç tarafı denizlerle çevrili,bir tarafı karaya bağlı adalara denir.

 

15.Aşağıdaki soruların doğru olanlarının başına D, yanlış olanlarının başına Y koyunuz.(10 PUAN )

 (  D  ) Bir kişinin farklı guruplarda farklı rolleri olamaz

 (  D  ) Sınıf başkanlığı bir rol örneğidir.

 (  D  ) Testi, resim ve heykel tarihi nesnedir.

 (  Y  ) Din ve devlet işlerinin ayrılması Devletçilik  İlkesi ile ilgilidir.

 (  D  ) Coğrafya doğal çevreyi ve çevre ile insan  arasındaki ilişkiyi inceler.

 (  D ) Deprem, sel, çığ, toprak kayması doğal afettir.

 (  Y  ) İnternetten sadece oyun oynamak için  yararlanabiliriz.

 (  D ) İhtiyaçlar zamanla değişir. Bu yüzden icat  edilen ürünler zamanla geliştirilir.

 

16.Aşıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız.(10 PUAN)

fabrika - deprem - Güneydoğu Anadolu - kış Karadeniz - erozyon - hayvancılık - Edison  Graham Bell - buluş

Uludağ, Palandöken ve Kartalkaya kış sporları için tercih edilen yerlerdir.

 

Toprağın verimli tabakasının sel veya rüzgar vasıtasıyla bir yerden başka bir yere taşınmasına  erozyon denir.

 

Ülkemiz  bir  deprem  ülkesidir.

 

Ülkemizde pamuk üretiminden en büyük pay  Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne aittir

 

Doğu Anadolu Bölgesi'nin iklimine ve yeryüzü şekillerine en uygun üretim  hayvancılıkdır.

 

Balıkçılık en çok  Karadeniz Bölgesi'nde yapılmaktadır.

 

Telefonu Graham Bell  icat etti.

 

Ampulü Edison  icat etti.

 

buluş  bir aletin ilk defa ortaya konmasıdır.

 

İnsanların ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretildiği yere fabrika denir.


tag 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

2012-03-09 tarihinde Dosyabak.com tarafından 5.Sınıf SoruBankası SosyalBilgiler kategorisine eklenen bu içerik toplam 3683 kez ve en son 2018-05-27 18:51:24 tarihinde görüntülenmiş.