Güncel Eğitim Sitesi

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgemizi tanıyalım test soruları ve cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgemizi tanıyalım test soruları ve cevapları

                                      

5. SINIF                      SOSYAL BİLGİLER: BÖLGEMİZİ TANIYALIM                         3. TEST                       

           

  1.  Doğal, beşeri ve ekonomik yönleri ile diğer alanlardan ayrılan, kendi sınırları içinde benzerlik gösteren alanlara aşağıdakilerden hangisi denir?

 

      A) coğrafi bölge            B) şehir

      C) kıta                          D) ülke

 

 2.  Ülkemiz coğrafi bölgelere ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmamıştır?

 

      A) yeryüzü şekilleri        B) iklim

      C) sanat etkinlikleri        D) sanayi

 

 3.  Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin coğrafi bölgelerinden değildir?

 

      A) Marmara Bölgesi      B) Çukurova Bölgesi

      C) Ege Bölgesi              D) İç Anadolu Bölgesi

 

 4.  Türkiye'nin en yüksek bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

      A) Akdeniz Bölgesi    B) Doğu Anadolu Bölgesi

      C) Ege Bölgesi           D) Karadeniz Bölgesi

 

 5.  Yaşadığımız yerdeki iklim aşağıdakilerden hangisini etkilemez?

 

      A) Tarım                   B) Hayvancılık

      C) Bitki örtüsü            D) Eğitim

 

 6.  Aşağıdakilerden hangisi en çok Karadeniz Bölgesi'nde yetişir?

 

   A) ceviz                     B)  karpuz

 

  C) elma                   D)  fındık

 

7.   I.    Yazlar sıcak ve kuraktır.

      II.   Kışlar ılık ve yağışlıdır.

      III. Bitki örtüsü Bozkır'dır.

Yukarıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminde görülmez?

 

      A) I            B) II           C) III          D) I-II

 

8.  Yıllık yağış miktarının en çok olduğu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

 

      A) Karadeniz Bölgesi   

      B) Ege Bölgesi

      C) Doğu Anadolu Bölgesi

      D) Güney Doğu Anadolu Bölgesi

 

9.  Ülkemizde en çok nüfusu olan il aşağıdakilerden hangisidir?

 

      A) İzmir                     B) Ankara

      C) Bursa                    D) İstanbul

 

10.  Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı bir afettir?

     

      A) Deprem                B) Heyelan

      C) Sel                        D) Nükleer patlama

 

11.  İç Anadolu Bölgesi'nde hangi iklim türü hâkimdir?

 

      A) Akdeniz iklimi           B) Karasal iklim

      C) Karadeniz iklimi        C) Okyanussal iklim

 

 12.  Ülkemizin en büyük ovası hangisidir?

 

      A) Çukurova                 B) Amik Ovası

      C) Konya Ovası            D) Gediz Ovası

 

 13.  Aşağıdaki illerimizden hangisi Karadeniz Bölgesi'nde değildir?

 

      A) Bolu                        B) Artvin

      C) Sinop                       D) Sivas

 

 14.  Fiziki haritada dağlar aşağıdaki renklerden hangisiyle gösterilir?

 

      A) Mavi                     B) Kahverengi

      C) Sarı                       D) Açık mavi  

 

15.  Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi için söylenemez?

 

      A) Ormanların en çok olduğu bölgedir.

      B) Çay yetişir.

      C) Karadeniz iklimi görülür.

      D) Yağış çok azdır.

 

16.  Aşağıdakilerden hangisi depreme karşı alınacak önlemlerden değildir?

 

      A) Çok katlı binalar yapmak.

      B) Halkı bilinçlendirmek.

      C) Deprem planı oluşturmak.

      D) Sivil kurtarma ekipleri oluşturmak.

 

17.  Yurdumuzda kıyıdan uzak iç kesimlerde yer alan bölgelerimizin orman bakımında fakir olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

      A) İç bölgelerin dağlık oluşu.

      B) Yağışların yetersiz olması.

      C) Sıcaklığın düşük olması.

      D) Yükseltinin az oluşu.

 

18.  Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Uzunyayla ve Bozok platoları hangi bölgemizdedirler?

 

      A) Marmara Bölgesi      B) Karadeniz Bölgesi

      C) İç Anadolu Bölgesi   D) Akdeniz Bölgesi

 

19.  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin en yüksek dağıdır?

 

A) Nemrut Dağı                 B) Süphan Dağı

C) Tendürek Dağı              D) Ağrı Dağı

 

20.  Karadeniz kıyılarımız fazla girintili çıkıntılı değildir. Bunun en önemli nedeni hangisidir?

 

      A) Dağların kıyıya paralel uzanması.

      B) Toprak yapısının sert olması.

      C) Yağışların çok olması.

      D) Akarsuların dağları parçalaması.


tag 5. sınıf sosyal bilgiler bölgemizi tanıyalım test soruları test soruları ve cevapları

2012-04-13 tarihinde Dosyabak.com tarafından 5.Sınıf SoruBankası SosyalBilgiler kategorisine eklenen bu içerik toplam 30085 kez ve en son 2018-06-21 00:18:02 tarihinde görüntülenmiş.