Güncel Eğitim Sitesi

4-Türkiye Tarihi (Haçlı Seferleri)

4-Türkiye Tarihi (Haçlı Seferleri)

HAÇLI SEFERLERİ

Avrupalı Hıristiyan milletlerin 11. yüzyılın sonları ile 13. yüzyılın sonları arasında Müslümanların elinde bulunan Kudüs ve diğer kutsal saydıkları yerleri almak için düzenledikleri seferlere Haçlı Seferleri denir. Hristiyan Avrupalıların kıyafetlerinde hac işareti olduğu için bu seferlere katılanlara haçlılar denilmiştir.

HAÇLI SEFERLERİNİN NEDENLERİ:

DİNİ NEDENLER:

 1. Üç dince de ( Müslüman,hristiyan,Musevilik) kutsal sayılan Kudüs'ün Müslümanların elinde bulunması.
 2. Katolik kilisesinin Ortadoks kilisesini denetim altına almak istemesi.
 3. Katoliklerin dini lideri papa ve din adamlarının halkıHaçlı ordusunda görev almaya çağırması.
 4. Hristiyanlarca kutsal sayılan yerlerin Müslümanlardan alınmak istemesi.
 5. Kluni tarikatının çalışmaları.

SİYASİ NEDENLERİ:

 1. Bizans'ın, Türklerin ilerleyişi karşısında Avrupa'yı Türklere karşı kışkırtması.
 2. Senyör ve şövalyelerin serüven arzuları.

EKONOMİK NEDENLER:

 1. Yoksul Avrupa ülkelerinin Doğu'nun zenginliklerini ele geçirmek istemesi
 2. İpek ve Baharat yollarının Müslümanların elinde olması
 3. Avrupalılarının Akdeniz ticaretini ele geçirmek istemeleri.
 4. Yoksul düşen soylularla, köylü ve şövalyelerin toprak kazanmak istemeleri.

Toplam sekiz tane Haçlı seferi yapıldı. Bunlardan ilk dördü diğerlerine göre daha önemlidir.

1. HAÇLI SEFERİ:

·         Anadolu Selçuklu Devletinin başında l. Kılıç Arslan vardı.

·         Bu seferde Kudüs Haçlıların eline geçti.Burada bir Latin Krallığı kurdular.

·         Urfa ve Antakya'yı ele geçiren Haçlılar burada kontluklar kurdular.

·         İznik ve Batı Anadolu Bizans'ın eline geçti.

·         Anadolu Selçukluları İznik'i kaybedince başkentlerini Konya'ya taşıdı.

2. HAÇLI SEFERİ:

·         Musul Atabeyi İmameddin Zengi'nin Urfa'yı, Haçlılardan geri alması üzerine oldu.

·         İmameddin Zengi Halep ve Şam'ı da ele geçirince Kudüs kralı papadan yardım istedi.

·         Bu haçlı seferine Alman ve Fransa kralları da katılmış fakat başarı gösterememişlerdir.

3.HAÇLI SEFERİ:

·         Eyyubi Devleti hükümdarı İmameddin Zenginin 1187 Hıttin Savaşı ile Kudüs'ü ve Suriye'nin büyük kısmını ele geçirmesi üzerine oldu.

·         Bu sefere Alman imparatoru, İngiltere ve Fransa kralları da katıldı.

·         Haçlılar bu seferde de başarısız oldu.

4. HAÇLI SEFERİ:

·         Bu sefer diğerlerinden farklı olarak İstanbul'a yapılmıştır.

·         Haçlılar bu sefer deniz yolunu kullanmışlardır.

·         Haçlılar bu seferde İstanbul'u işgal ettiler burada bir Latin İmparatorluğu kurdular.

·         İstanbul'dan kaçan Bizans soyluları İznik ve Tabzon Rum İmparatorluklarını kurdular.

·         İznik Rum İmparatorluğu Latin İmparatorluğu'nu yıkarak Bizans'ı tekrar canlandırdı.

·         Trabzon Rum İmparatorluğu 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından kaldırıldı.

HAÇLI SEFERLERİNİN SONUÇLARI:

1 DİNİ SONUÇLARI:

·         Papa ve din adamlarına olan güven sarsıldı.

·         Papanın ve kilisenin toplum üzerindeki etkisi azaldı.

2- SİYASİ SONUÇLARI:

·         Kralların ve imparatorların gücü arttı.

·         Seferler sırasında binlerce derebeyi ve şovalye öldü.Sağ kalanlarda eski güçlerini ve topraklarını kaybedince feodalite( derebeylik ) zayıfladı.

·         Derebeyliğin zayıflamasından yararlanan birçok köylü soyluların topraklarına el koydular.

·         Birbirlerini tanımayan Avrupalılar seferler sırasında kaynaştılar.

·         Bizans batı Anadolu'daki toprakların bir kısmını ele geçirdi.

3-SOSYAL VE EKONOMİK SONUÇLARI:

·         Doğu ve batı arasındaki ticaret gelişti.

·         Akdeniz limanları önem kazandı.

·         Avrupa'da ticaretle uğraşan sınıf zenginleşerek Burjuva sınıfını oluşturdu.

·         Derebeylerin baskısından kurtulan halk çeşitli haklar elde etti.Avrupa da toplumsal yapıda değişiklikler oldu.

·         İslam dünyası ve Türkler çok büyük zararlar gördü.

4- BİLİMSEL VE TEKNİK SONUÇLARI:

·         Pusula,kâğıt ve matbaa Avrupalılarca tanındı.Bu durum Avrupa'da bilim ve teknik alanında gelişmelere yol açtı.

·         Avrupalılar seferler sırasında eski Yunan ve Helen kültürünü öğrendiler.İslam kültüründen etkilendiler.

TÜRKLERİ ETKİLEYEN SONUÇLARI

·         Anadolu savaşlardan büyük zara gördü.

·         Bizans'tan alınan bazı yerler elden çıktı.

·         Türklerden alınan bazı yerler elden çıktı.

·         Türklerin batıya ilerleyişleri bir süre durdu.

·         Türklerin İslam dünyasındaki saygınlıkları arttı.


tag Haçlı Seferleri Siyasi Nedenleri Ekonomik Nedenler 1. Haçlı Seferi 2. Haçlı Seferi 3.Haçlı Seferi 4. Haçlı Seferi Haçlı Seferlerinin Sonuçları 1 Dini Sonuçları 2- Siyasi Sonuçları 3-Sosyal Ve Ekonomik Sonuçları 4- Bilimsel Ve Teknik Sonuçları Türkleri Etkileyen Sonuçları Haçlı Seferlerinin Nedenleri Dini Nedenleri

2012-02-09 tarihinde Dosyabak.com tarafından DersNotları Tarih kategorisine eklenen bu içerik toplam 2022 kez ve en son 2018-04-26 14:03:13 tarihinde görüntülenmiş.