Güncel Eğitim Sitesi

4. Sınıf 2. Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

4. Sınıf 2. Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

4. Sınıf  2. Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

Toplantı Tarihi : 09 .02 .2012

Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası

Toplantı Saati : 15.00

Toplantıya Katılanlar :

GÜNDEM MADDELERİ

 

1- Açılış ve yoklama,

2- I.Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı kararlarının okunması

3- 1.Dönemin değerlendirilmesi ve 4/B sınıfının  başarı durumu

4- Öğrenci başarılarını arttırıcı çalışmalar

5- Öğrenci kişilik ve sosyal ilişkileri, öğrenci davranışları

6- Ailelerin sosyal ve ekonomik durumu

7- Dilek ve temenniler

      

                                    GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1-)Açılış ve yoklama yapıldı. Okul Müdürü Mehmet GÜNAY başkanlığında yapılan toplantıya bütün öğretmenlerin katıldıkları tespit edildi.

2-)I.Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı kararları incelendi. Yeni şube öğretmenler kurulu toplantısına bu I.Dönem şube öğretmenler kurulu toplantı kararları doğrultusunda hareket edilmesine karar verildi.   

 3-) 4/B Sınıfı öğretmeni Yurdakul ÇELİK tarafından öğrencilerin 1. dönem sınıf başarı durumları hakkında genel bilgiler  verdi.  Sınıfta 4 Takdir, 9 teşekkür belgesi alan öğrenci olduğunu söyledi.

Sınıfta; 3.sınıfa göre Samet Kaya  ve Nurhan Kumru'nun gerileyip başarılarının düştüğünü söyledi.

M. Ali Yaylı ve Hatice Ustaoğlu'nun  bu yıl daha iyi olduklarını söyledi.

      Okul Müdürü Mehmet GÜNAY, BEP öğrencisi Abdullah Atalay ile ilgilenildiği için öğretmenlere teşekkür etti. Kamile Sincar, Samet'in ödev yapmadığını söyledi.  Sündüz,  Duygu ve Nurhan'ın derse katılmadıklarını belirtti.  4/B Sınıfı öğretmeni Yurdakul ÇELİK, maddi durumları uygun olmayan evde ders çalışma ortamı bulamayan çocukların başarı durumlarının düşük olduğu söyledi. Hatice Ustaoğlu, Ayşe  Elbük, Kamer Çelik, Meryem Karaduman ve Nuran Kumru isimli öğrencilerin çok içine kapanık oldukları ve onlara daha fazla söz verilmesinin gelişimleri açısından doğru olacağı vurgulandı. Sınıftaki  boşanmış aile çocukları hakkında 4/B Sınıfı öğretmeni Yurdakul ÇELİK bilgi verdi. Görsel Sanatlar dersi öğretmeni Erol  Köse; Kamer Çelik isimli öğrencinin müthiş bir resim kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.

 

  4-) Başarının daha da arttırılabilmesi için öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi ve  çeşitli materyallerle eğitim öğretimin zenginleştirilmesi gerekliliği belirtildi.

Yurdakul  ÇELİK: Dersi iyi dinleme not alma, evde tekrar, sınıf içi etkinliklere katılma ve yaprak test çözerek başarının artırılabileceğini söyledi.

             İngilizce öğretmeni Kamile Sincar, başarısız öğrencilerin derslerde daha aktif kılınması ve önemli görevlerde onların öncelikle teşvik edilerek içe kapanıklıklarının birazcık olsun azalabileceğini ve başarılarının artabileceğini söyledi. söyledi.  Tüm öğretmenler bu görüşü benimsedi.

Okul Müdürü Mehmet GÜNAY; her öğrencinin farklı bir zekaya sahip olduğunu söyledi. Aynı şeyleri farklı yollardan öğrenebilirler dedi.

         4/B Sınıfı öğretmeni Yurdakul ÇELİK : Abdullah Atalay, Şerafettin Bilici ve Samet Kaya adlı öğrencilerin çok konuşkan, ve yaramaz oldukları vurgulanarak bu çocuklara derslerde çok dikkat edilmesi gerektiği ve yaramazlıklarına müsaade edilmemesi gerektiği vurgulanarak bu konuda ortak bir tavır oluşturmanın gerektiği söylendi. Bu konuda cezanın çözüm olamayacağını vurguladı. Cezanın o anlık çözebileceğini ama sorunun bitmeyeceğini vurguladı.

       4/B Sınıfı öğretmeni Yurdakul ÇELİK: Bu öğrencilerin cezalandırılmadan ders içinde  yaramazlıklarının azaltılabileceği, hatta bu çocuklara sınıf içinde bazı sorumluluklar verilerek meşgul edilip kazanılabileceğini söyledi. Öğretmenlerin ortak görüşü bu yönde gelişerek görüş kabul edildi.

  5-)  4/B Sınıfı öğretmeni Yurdakul ÇELİK: Özellikle bu çağ çocukları öğretmenlerini model olarak almaktadır bu yüzden öğretmenler olarak davranışlarımız her zaman örnek teşkil etmelidir dedi. Sınıfta olumlu davranışları takdir etmeli olumsuz davranışlara ise tepkimizi uygun yolla göstermeli ve bu davranışı önlemeye çalışmalıyız dedi.

Okul Müdürü Mehmet GÜNAY, arkadaşlar ciddi problemleri olan öğrencileri mutlaka idareye bildirin biz gerekli önlemleri almaya çalışırız dedi. Arkadaşlar ceza ve ödüllerde tutarlı olalım dedi.

4/B Sınıfı öğretmeni Yurdakul ÇELİK: Bu çağ çocuklarının sosyal yönlerinin gelişmesi için grup çalışmalarına ağırlık vermeli ve  sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlamalıyız. Öğrenciler grup içinde kendi davranışları ile arkadaşlarının davranışlarını kıyaslayarak yanlış ve doğruları daha çabuk kavrarlar. Hatalı davranışları hemen düzeltmeliyiz. Yoksa kalıcı hale geliyor.

  6-) 4/B Sınıfı öğretmeni Yurdakul ÇELİK: Velilerin genel olarak ekonomik yönden zayıf olup, çoğunluğu çiftçi, esnaf ya da asgari ücretli. Bundan dolayı öğrencilere  yardımcı araç gereç aldırmakta zorlanıyoruz. Çalışma ve etkinliklerin bu durum göz önüne alınarak yapılmalıdır dedi. Zaten mahallede velilerin genel durumu bu şekildedir. Sonuçta biz derslerimizi ve etkinliklerimizi öğrencilerin ekonomik koşullarına göre ayarlamalıyız dedi. Etkinliklerimizi sınıf, aile ve çevrenin sosyal yapısına uygun planlayalım. Çocukların sosyal yönlerini geliştirmek için bizler etkinlikler planlayalım.

     Okul Müdürü Mehmet GÜNAY: Genel olarak öğrenci başarılarını etkileyen en önemli sorunlar aileden kaynaklanan sorunlardır. Aileden kaynaklanan sorunları tespit etmede ve bu sorunların önlenmesinde öğrenci velilerinden destek alınmalı hatta veliler öğretmenler tarafından yönlendirilmelidir. Özellikle değişen programların uygulanmasında, ev ödevlerinde, proje ve performans çalışmalarının hazırlanmasında veliyi bilgilendirmek gerekir. Bilinçli bir veli öğrencisine de bilinçli olarak yardım eder. Zaten başarısız olan öğrencilerin büyük çoğunluğunun başarısızlık nedeni ailevi sorunlar. Bu sorunları aştığımız zaman öğrencinin başarısı da artacaktır, dedi

Görsel Sanatlar dersi öğretmeni Erol  Köse: O halde velilerle sık sık görüşmeli ve çocuk hakkında bilgi almalı ve okuldaki durumu hakkında da bilgi vermeliyiz.  Yapılacak tüm etkinlikleri öğrenci seviyelerine uygun olarak planlamalıyız.

       Okul Müdürü Mehmet GÜNAY: Yetersiz öğrencilerle özel olarak ilgilenmeliyiz. Hatta sınıfta durumu iyi olan öğrencilerle birlikte oturtabilir ve onlara başarılı öğrencilerin yardım etmesini sağlayabiliriz. Ayrıca derslere göre seviye grupları oluşturarak çalışabiliriz. Velilerle birlikte özel bir çalışma planı hazırlayarak uygulanmasını sağlayabilir ve başarıyı arttırabiliriz, dedi. 

    7-)     İyi ve başarılı bir eğitim öğretim yılı olması dilekleriyle toplantı kapatıldı.

 

                                            ALINAN KARARLAR

1.     Her öğrencinin ayrı bir değer olduğu  unutulmamalıdır.

2.    Yönetmelik doğrultusunda iş ve işlemler zamanında yapılmalıdır.

3.    Öğrenci başarısını arttırıcı her türlü tedbir alınmalı ve uygulanmalıdır.

4.    Ders içi bireysel ve grup etkinliklerine ağırlık verilecek öğrenci merkezli faaliyetler yürütülecektir.

5.    Olumlu davranışlar ödüllendirilmeli, olumsuz davranışlar yerleşmeden tedbir alınmalıdır.

6.    Velilerle iyi bir iletişim kurulmalı veliler yönlendirilmelidir. Gerekli görüldükçe veliler bireysel görüşmelere çağrılmalıdır.

7.    Öğrencilere planlı çalışmanın, evde tekrar etmenin ve boş zamanlarını iyi değerlendirmenin önemi iyi kavratılmalıdır.

 

       Yurdakul ÇELİK                    Kamile SİNCAR                                   Erol KÖSE                                                                    

 

          Sınıf Öğretmeni                    İngilizce Öğretmeni                              Görsel Sanatlar Öğret.     

                                  

                                                    Mehmet GÜNAY

                                                          Okul Müdürü

2011/2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  ŞEHİT ÖZGÜR ÖNCEL İLKÖĞRETİM   OKULU 

4-B SINIFI  2. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı Tarihi : 09 .02 .2012

Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası

Toplantı Saati : 15.00

Toplantıya Katılanlar :   MEHMET  GÜNAY (Okul Müdürü-Din Kült. Ah. Bil.  Öğrt.)

                          YURDAKUL  ÇELİK (Sınıf Öğretmeni)

                          KAMİLE SİNCAR ( İngilizce Öğretmeni)

                          EROL  KÖSE     ( Görsel Sanatlar)

                                                   

                                                 

GÜNDEM MADDELERİ

 

1-  Açılış ve yoklama,

2-  I.Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı kararlarının okunması

3-  1.Dönemin değerlendirilmesi ve 4/B sınıfının  başarı durumu

4-  Öğrenci başarılarını arttırıcı çalışmalar

5-  Öğrenci kişilik ve sosyal ilişkileri, öğrenci davranışları

6-  Ailelerin sosyal ve ekonomik durumu

7-  Dilek ve temenniler

                                            ALINAN KARARLAR

1.     Her öğrencinin ayrı bir değer olduğu  unutulmamalıdır.

2.     Yönetmelik doğrultusunda iş ve işlemler zamanında yapılmalıdır.

3.     Öğrenci başarısını arttırıcı her türlü tedbir alınmalı ve uygulanmalıdır.

4.     Ders içi bireysel ve grup etkinliklerine ağırlık verilecek öğrenci merkezli faaliyetler yürütülecektir.

5.     Olumlu davranışlar ödüllendirilmeli, olumsuz davranışlar yerleşmeden tedbir alınmalıdır.

6.     Velilerle iyi bir iletişim kurulmalı veliler yönlendirilmelidir. Gerekli görüldükçe veliler bireysel görüşmelere çağrılmalıdır.

7.     Öğrencilere planlı çalışmanın, evde tekrar etmenin ve boş zamanlarını iyi değerlendirmenin önemi iyi kavratılmalıdır.

Yurdakul ÇELİK                                      Kamile SİNCAR                                         Erol KÖSE                                                                   

Sınıf Öğretmeni                                    İngilizce Öğretmeni                           Görsel Sanatlar Öğret.                                               

 

                                                                  Mehmet GÜNAY

                                                                    Okul Müdürü


tag 4. Sınıf 2. Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı 4. Sınıf 2. Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı Yurdakul ÇELİK

2012-02-21 tarihinde Yurdakul ÇELİK tarafından 4.Sınıf Toplantılar kategorisine eklenen bu içerik toplam 3861 kez ve en son 2018-05-25 02:29:51 tarihinde görüntülenmiş.