Güncel Eğitim Sitesi

3.sınıf 2.Dönem Zümre Toplantısı Örneği

3.sınıf 2.Dönem Zümre Toplantısı Örneği

20..-20.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

........ İLKÖĞRETİM OKULU

3. SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

OKUL                                               :   

ÖĞRETİM YILI                             :    20.. - 20..

DÖNEM                                           :     2. Dönem

TOPLANTI TARİHİ                      :     12.02.20..

TOPLANTI YERİ                          :      Öğretmenler Odası

TOPLANTIYA KATILANLAR   :      

 

 

1- Açılış ve yoklama;

          12/02/20.. Cuma günü saat 14:40'da Müdür Yardımcısı Muhammet SİYAH başkanlığında toplantı başladı. Muhammet SİYAH başarılı bir yarı yıl geçirdiğimizi söyleyerek devamını temenni etti. Çalışmaların işbirliği ile yürütülmesinin önemine değinerek toplantıyı açtı.

 

2. I.Dönem zümre öğretmenler toplantısında alınan kararlar ;

           I.Dönem zümre öğretmenler toplantısında alınan kararlar  Osman İMAMOĞLU   tarafından okundu.   1. dönem zümre  öğretmenleri ile yapılması kararlaştırılan işbirliğinin yararlı ve uygun olduğu gözlemlenmiş olup hiçbir aksaklık meydana gelmemiştir. Bu birlik ve beraberliğin yardımlaşmanın devam etmesi kararlaştırıldı. Alınan kararların yeniden gözden geçirilerek uygulandığını söyledi. Özellikle okul idaresine,  projeksiyon cihazı alan sınıfa bilgisayar verilme uygulaması nedeniyle teşekkür edildi.

 

3- Öğrenci başarılarının  değerlendirmesi;

          Söz alan Yusuf ŞAHİN  :Birinci dönem çalışmaları yeni programa uygun olarak yürütülmüştür. Araştırma ödevleri verilmiş, sınıfta uygulama çalışmaları yapılmıştır. Çalışma kitaplarının dışında yapılan etkinlikler dosyalarına konmuştur. Verilmek istenen konular amacına uygun olarak verilmiş ve gerekli başarı sağlanmıştır. İkinci dönem de  başarılı bir performans sağlanması için, çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam etmeliyiz dedi.

          Söz alan Fevzi ÇAKMAK   : 1. dönem plana yazılan amaç-kazanım-hedef ve hedef davranışların gerçekleşmiş olduğu görüldü. Öğrenci ürün dosyaları, performans ödevleri ve ders içi etkinliklere göre öğrencilerin değerlendirildiğini belirtti. Öğrenci başarılarının daha da artırılması için etkinliklere ağırlık verilerek çalışmalara devam edilmesi gerektiğini anlattı. Özellikle fotokopi konusunda okul idaresinin bizlere sunduğu imkanlar nedeniyle teşekkür etti.  Öğrenci başarısının artırılmasında veli desteğinin çok önemli olduğunu, velileri bilgilendirici toplantıların sürekli yapılmasının daha uygun olacağını söyledi. Öğrenci başarılarının iyi durumda olduğunu ancak bunun da yeterli görülmemesi gerektiğini belirtti. Sınıfında 33 öğrencisi olduğunu, bunlardan üç öğrencinin seviyesinin düşük olduğunu söyledi. Bu öğrencilerim  Büşra KORKMAZ, Melisa KARADENİZ ile Enes AKTÜRK'tür. Okuma yazma sorunları olmamalarına rağmen sınıf seviyesinin altında olduğunu söyledi.

 

Sınıfların derslere göre başarı tablosu aşağıdaki gibidir.

 

Sınıflar

Hayat

Bilgisi

Türkçe

Matematik

Görsel Sanatlar

Müzik

Beden Eğitimi

3-A

%100

%100

%100

%100

%100

%100

3-B

%100

%100

%100

%100

%100

%100

3-C

%100

%100

%100

%100

%100

%100

 

4- 2.Dönem başarıyı yükseltmek için yapılması gerekenler;

          Osman İMAMOĞLU    : Başarıyı artırmak için, uygulanan yöntem, teknik ve etkinlikler isabetli ve yerinde olduğu görüldü  Ders işlenişlerinde dramatizasyon, beyin fırtınası, soru-yanıt, yaparak  yaşayarak öğrenme, grup çalışması, sınıflar arası işbirliği yapılması gibi yöntem ve tekniklerin daha sık  olarak kullanılması gerektiğini söyledi.Bu konuda görüş birliğine varıldı. 2. dönem başarısının artırılması için; veliler ile ve okul idaresi ile işbirliği içinde çalışılmaya devam edileceği  benimsendi.

         Fevzi ÇAKMAK :  Başarının sürekli ve istikrarlı olması için çalışmalarda etkinlikler yanında test çözme çalışmalarına yer verilmesinin öğrencilerin ileri ki başarılarında çok etkili olduğunu söyledi.

Öğrenci başarısının arttırılması için görsel materyallerin çok faydasının olduğunu vurguladı.

            Yusuf ŞAHİN  :  Belirli Gün ve Haftaların programın belirttiği tarihlerde kutlanmasına azami dikkat edilmiş olup bu günlerin önemi ve özelliklerinin öğrenciler tarafından daha iyi kavrandığı gözlenmiştir. Bu nedenle "Belirli Gün ve Haftaların" amacına uygun kutlanmasının önemi üzerinde durdu. Sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi için velilerle işbirliği yapılarak seviyelerine uygun kitaplar alındığını bunun da  başarıyı artırmada çok yararları görüldüğünü belirtti. Okuma sevgisini geliştirmek için seviyelerine uygun hikaye ve masal kitaplarının alınması için ve bu materyallerin çeşitlilik göstermesi için belli bir organizasyona gidilerek velilere alabilecekleri kitapların listesinin verilmesine , gerekirse sınıf öğretmeninin okuma kitaplarını temin etmesine; eğitim sitelerinden indirilen masal örneklerinin fotokopi yoluyla çoğaltılıp kaplanarak kaynak temin edilmesine karar verildi.

5- Derslerde grup çalışmasına öncelik verilmesi ve etkinliklerin paylaşımı;

Osman İMAMOĞLU  : Zümre olarak birlikte uyum içinde çalışıldığını ifade ederek "Birimizin sorunu hepimizin sorunudur. Şimdiye kadar ne yapmış isek birlikte yaptık. Aynı şekilde devam edeceğiz."dedi.

Tüm çalışmaların birlikte planlanması, karşılaşılan sorunlara da birlikte çözüm aranması kararlaştırıldı. Öğretmenler tarafından yapılan etkinliklerin fotokopi ile çoğaltılarak ortak olarak işlenmesinin daha faydalı olacağını anlattı.

6- Proje ve Performans Ödevleri;

          Fevzi ÇAKMAK:  İkinci dönemde her dersten bir performans, öğrencilerin seçtikleri bir dersten de  bir proje ödevi verilmesini teklif etti. 3. sınıf düzeyindeki bir öğrenciyi bu tür araştırma ödevlerinin fazlasının sıkacağını ve birer tane olmasının yeterli olacağını söyledi. Aksi bir görüş oluşmadığı için her dersten birer performans ve proje ödevi verilmesi karlaştırıldı. Proje ve performans ödevlerinin birinci dönem zümre toplantısında hazırlanan tablodan seçilerek verilecektir dedi. Verilen performans ve proje ödevlerinde velilerin öğrencilere sadece yol gösterici olarak yardımcı olmaları gerektiğinin veli toplantılarında dile getirilmesini hatırlattı. Öğrencilerimizin performans görevlerini severek ve eğlenerek yaptıkları görüldü. Okul- öğretmen- veli işbirliğinden etkin şekilde yararlanarak yeni programın velilerle paylaşılması ve tanıtılması, proje ve performans ödevlerinin yapılmasında velilerin bilinçlendirilmesi öğrenci başarısında olumlu etkiler yaptığı görüldü.

7- Veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi:

          Yusuf ŞAHİN  : Öğrenciyle ilgili sorunların veli-okul işbirliği içinde çözülmesi, toplantıların düzenli ve amacına uygun yapılması ile ilgili görüş belirtti.  Velilerin okullara çekilebilmesi için çocuklarının olumsuz yönlerini değil, olumlu yönlerini vurgulayarak okula ilgili veli haline getirileceği görüşü benimsendi. Öğrenciyle ilgili sorunların veli-okul işbirliği içinde çözülmesi, toplantıların düzenli ve amacına uygun yapılması ile ilgili görüş belirtti. II.Dönem, biri Mart ayının ilk haftası diğeri Mayıs ayının ortasında olmak üzere iki veli toplantısı yapılmasının uygun olduğu belirtildi.

 

8- Seviyesi düşük olan öğrencilere yönelik çalışmalar;

         Osman İMAMOĞLU     :Seviyesi düşük öğrenciler için veli katılımının sağlanarak  rehber öğretmenin önderliğinde bir plan dahilinde çalışılmasına, kaynaştırma eğitimine dahil öğrenciler için de bir BEP plan hazırlanmasının ve uygulanmasının uygun olacağını söyledi.

 

        

9- Ölçme ve Değerlendirme;

          Fevzi ÇAKMAK: Kılavuz kitaplarda verilen ölçme değerlendirmelerin incelendiği ve çok fazla olduğu, uygulanmasında güçlük çekildiği zümre öğretmenlerinin ortak kararıdır. Öğrencileri en objektif şekilde değerlendirebileceğimiz formların seçilerek amaca uygun işlenmesine karar verildi.

 

10- Dilek ve Temenniler;

          Gerek görüldüğü taktirde tekrar toplanılabileceği belirtilerek, işbirliği içinde çalışmaların devam etmesi dilekleriyle toplantı sona erdi.

 

20..- 20.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR  2. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER

KURULU TOPLANTI SONUCU ALINAN KARARLAR

 

1-Ürün dosyaları, performans görevleri ve ders içi etkinliklere göre öğrencilerin değerlendirilmesine,

2-Öğrenci başarısının artırılmasında veli desteğinin çok önemli olduğunu, velileri bilgilendirici  

    toplantıların sürekli yapılmasına,

3-Başarının sürekli ve istikrarlı olması için çalışmalarda etkinlikler yanında test çözme çalışmalarına

    ağırlık verilmesine,

4-Öğrenci devamsızlıklarının toplantılar yapılarak önlenmesine,

5-Öğrenci Sağlığı ve Dengeli beslenmenin her veli toplantısında gündeme alınmasına, ağız ve diş

    sağlığının bu çağdaki çocuklar için taşıdığı önemin mutlaka anlatılarak vurgulanmasına,

6-Öğrenci seviyesine uygun masal, öykü, şiir, fıkra, bilmece, bulmaca, resimli kitaplar, dergiler, vb.

    kaynakların sınıf kitaplığına kazandırılmasına,

8-"Belirli Gün ve Haftaların" amacına uygun kutlanmasına,

9- Seviyesi düşük öğrenciler için veli katılımının sağlanarak  rehber öğretmenin önderliğinde bir plan

     hazırlanmasına karar verildi.

10-Öğrencilere istedikleri ders veya derslerden öğretim yılı boyunca en az bir proje görevi, her yarı yılda

      en az bir performans görevi verilmesine ve bu görevlerin değerlendirilmesinde konunun niteliğine

      göre değerlendirme formu ve dereceli puanlama anahtarı hazırlanmasına, 

Karar  verilmiştir.   21.02.20..

   

    3-A Sınıf Öğr.                                              3-B Sınıf Öğr.                   3-C Sınıf Öğr.

 

 

          

            Müdür Yardımcısı                                                                              Okul Müdürü


tag 3.sınıf 2.Dönem Zümre Toplantısı Örneği 2.dönem toplantı örneği zümre 3.sınıf 2.dönem

2012-02-17 tarihinde Dosyabak.com tarafından 3.Sınıf Toplantılar kategorisine eklenen bu içerik toplam 3079 kez ve en son 2018-05-21 17:44:06 tarihinde görüntülenmiş.