Güncel Eğitim Sitesi

3.Sınıf Türkçe Test Soruları

3.Sınıf Türkçe Test Soruları

Türkçe Soruları

Atatürk'ten Bir Anı

Atatürk çocukları çok severdi. Sık sık okulları ziyaret eder,onlarla konuşurdu.Yine bir oku-la uğramıştı. Arka sırada oturup bir öğrenci-nin konuşmasını sonuna kadar dinledi. Son-ra oturduğu sıradan kalkarak ona yaklaştı. Tatlı ve yumuşak bir sesle:

-Çocuğum dersini çok güzel hazırlamışsın. Çok iyi anlattın. Teşekkür ederim. Söyle bakalım Türk ulusunu kim kurtardı?

Öğrenci:

-Siz kurtardınız! Atatürk kurtardı! dedi. Atatürk:

-Hayır çocuğum, Türk ulusunu ben değil kendi kanı kurtardı.' diyerek düzeltmeyi yaptı.

(1. 2. ve 3. soruları metne göre cevaplayınız)

1-Atatürk öğrenciyi nerede dinliyor?

a)sınıfta b)sokakta c)bahçede

2- ''Atatürk çocukları çok severdi'' Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır?

a)Ne zaman? B)Kim? C)Nerede?

3-Atatürk'e göre Türk ulusunu kurtaran kimdir?

a)Atatürk b)Kendi kanı c)komutanlar

4-''makarna'' kelimesinin hecelerine doğru olarak ayrılışı hangi seçenekte verilmiştir?

a)mak-ar-na b)ma-karn-a c)ma-kar-na

5-''yüz'' kelimesi hangi cümlede ­­­­­­­­farklıbir anlamda kullanılmıştır?

a)Yüz tane hikayem var.

b)Tatilde bol bol yüzdüm.

c)Yüze kadar saymak çok kolay.

6-'Güzel-Çirkin' kelimeleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?

a)Uzun-Kısa b)öğrenci-talebe c)siyah-kara

7-'Komşularımız çok fakir.' Cümlesinde altıçizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakiler-den hangisidir?

a)zengin b)yoksul c)kalabalık

8-Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazı-lışıyanlıştır?

a)Doktor b)Tiren c)Araç

9-Aşağıdakilerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?

a)Kedi bir hamlede fareyi yakaladı.

b)Sinirli davranışları ile herkesi gerdi.

c)Sevinçler kadar üzüntülerde insanları büyütür.

10-'Şelale çok gürültülü akıyor' Bu cümlede-ki altı çizili kelime aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

a)Nereye? b)Nasıl? c)Ne zaman?

11-'Akvaryumdaki balıkları izlemek beni dinlendiriyor' Cümlesinde kaç kelime vardır?

a)3 b)4 c)5

12-' Soru bildiren cümlelerin sonuna..... konur'cümlesinde boş bırakılan yere ne yazılmalıdır?

a)nokta b)ünlem işareti c)soru işareti

13-Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumlu bir cümledir?

a)Bir saatte ödevini bitirdi.

b)Bu gece yemek yemedi.

c)Bugün dışarı çıkmadı.

14-'gidecek'kelimesi hangi cümlede olumsuzanlamda kullanılmıştır?

a)Yarın Balıkesir'e gidecek.

b)İşlerimiz bundan sonra iyi gidecek.

c)Pınar yarın kursa gitmeyecek.

15-'Hey( ) Ne yapıyorsun orada?' cümlesin-de ( ) işareti ile belirtilen yere hangi nok-talama işareti gelmelidir?

a)nokta . b)ünlem işareti ! c)soru işareti ?

16-Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı yanlıştır?

a)Orhan'a b)Hasköyde c)İstanbul'da

17-' Zeynep o günden sonra konuşabildiği için ...............' cümlesi aşa-ğıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?

a)çok mutlu oldu. b)okula gitmedi. c)sokağa çıkmadı.

18-Dinleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)Dinleme amacımızıbelirlemek dinlediğimiz metni daha iyi anlamamıza yardım eder.

b)Okunan metne dikkatimizi vermeye gerek yoktur.

c)Metni dinlerken soru sormaya gerek yoktur.

19-Yazma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Yazma için hazırlık yapmalıyız.

b)Yazımızda noktalama işaretlerini kullan-malıyız.

c)Yazma kurallarını dikkate almaya gerek yoktur.

20-Yazım kurallarına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Cümle büyük harfle başlar.

b)Özel isimlere gelen ekler ayrı yazılmaz.

c)Cümle sonuna anlamına göre uygun noktalama işareti konur.


tag 3.Sınıf Türkçe Test Soruları 3.Sınıf soru Bankası indirmesiz sorular soru sitesi

2012-11-26 tarihinde Dosyabak.com tarafından 3.Sınıf SoruBankası Türkçe kategorisine eklenen bu içerik toplam 3174 kez ve en son 2018-05-21 18:06:07 tarihinde görüntülenmiş.