12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları – 11

12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları – 11

Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Nüfusumuzun Geleceği

1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin nüfus artış hızının yükselmesinde ya da düşmesinde doğrudan etkili olan faktörlerden biridir?

A) Yerleşme tipleri

B) Ekonomik faaliyet türleri

C) Yer şekillerinin özellikleri

D) Uygulanan nüfus politikaları

E) Kırsal ve kentsel nüfus oranı

2. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de yaşlı nüfus oranının artmasının nedenleri arasında gösterilebilir?

A) Doğum oranlarının artması

B) Kent nüfusu oranının artması

C) Bebek ölüm oranlarının azalması

D) Ortalama yaşam süresinin uzaması

E) Kadın başına düşen bebek sayısının artması

3. Aşağıdaki grafikte, Türkiye nüfusunun 1927 ile 2007 yılları arasındaki değişimi verilmiştir.

Yalnızca grafikteki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Nüfus artış hızı sürekli yükselmiştir.

B) Verilen yıllarda nüfus miktarı sürekli artmıştır.

C) 1927 ile 2007 yılları arasında nüfus miktarı üç kat artmıştır.

D) Nüfus miktarının artmasında yurt dışından gelen göçlerin büyük payı vardır.

E) 1975 - 1985 yılları arasında yıllık nüfus artış miktarı yaklaşık iki milyon kişidir.

4. Türkiye'de nüfus projeksiyonlarının temel veri kaynaklarını nüfus sayımları ve demografik araştırmalar oluşturmaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nüfus projeksiyonları oluşturulurken kullanılan bilgiler arasında gösterilebilir?

A) Yıllara göre dış ticaret değerleri

B) Yaş gruplarına göre erkek ve kadın nüfus miktarı

C) Sanayi ve ticaret faaliyetlerinin ülke genelindeki dağılımı

D) Tarımsal üretimde yıllara göre meydana gelen dalgalanmalar

E) Yerleşme tiplerinin ülke içindeki coğrafi bölgelere göre dağılımı

5. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de nüfus artış hızını düşürmeye yönelik yapılan uygulamalardan biridir?

A) Aile planlaması uygulamaları

B) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması

C) Belli yaşın üzerindeki insanlara kamu hizmetlerinin ücretsiz yapılması

D) Anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik sağlık merkezlerinin açılması

E) Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların yeşil kart uygulamasına dahil edilmesi

6. Türkiye'de 1923 ile 1963 yılları arasında nüfus artış hızını yükseltici politikalar uygulanmıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızını yükseltici politika uygulanmasının dayanak noktaları arasında gösterilemez?

A) Tifüs ve sıtma gibi hastalıkların yaygın olması

B) Kalkınma hızının nüfus artış hızından yüksek olması

C) Hızla çoğalma ile ülkedeki sosyal iş bölümü ve ihtisaslaşmayı sağlamak

D) Makineleşmenin yetersiz olması nedeniyle insan gücüne çok fazla ihtiyaç duyulması

E) Ölüm oranının yüksek olması nedeniyle nüfustaki azalmanın doğumlardaki artışla önlenmeye çalışılması

7. Aşağıdaki grafikte, Türkiye'de yıllara göre yıllık nüfus artış hızının değişimi gösterilmiştir.

Grafikteki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) En düşük nüfus artış hızı 2007 yılındadır.

B) Yıllık nüfus artış hızı %o 30'un üzerine çıkmamıştır.

C) 1985 yılından itibaren nüfus artış hızı sürekli düşmüştür.

D) 1945 ile 1960 yılları arasında nüfus artış hızı sürekli yükselmiştir.

E) Nüfus artış hızının birbirine en yakın olduğu yıllar 1940 ve 1950'dir.

8. Türkiye'de 1963 yılına kadar nüfus artış hızını yükseltici çalışmalar yürütülürken, 1963 yılından sonra nüfus artış hızını düşürücü çalışmalar yürütülmüştür.

Buna göre, 1963 yılından sonra nüfus artış hızını düşürücü çalışmalar yürütülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nüfus yoğunluğunun artması

B) Kişi başına düşen millî gelirin artması

C) İş yerlerinde eleman ihtiyacının artması

D) Yurt dışına işçi göçlerinin yaygınlaşması

E) Hızlı nüfus artışının ekonomik kalkınmayı yavaşlatması

9. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de 1950 yılından önce nüfus artış hızını yükseltmek amacıyla yapılan uygulamalar arasında gösterilemez?

A) Fakir vatandaşlara ücretsiz ilaç dağıtılması

B) Çocuk sahibi çalışan kadınların maaşlarından kesinti yapılması

C) Fazla çocuk sahibi olan ailelerin yol vergisinden muaf tutulması

D) Nüfus artış hızını yükseltmek amacıyla nüfus komisyonunun kurulması

E) Altı ya da daha fazla çocuklu annelerin para ya da madalya ile ödüllendirilmesi

10. I. Doğum oranlarının sabit olup, ölüm oranlarının sürekli artması

II. Doğum oranlarının artması, ölüm oranlarının sabit kalması

III. Ortalama yaşam süresinin uzaması ve doğum oranlarının artması

IV. Doğum ve ölüm oranlarının sabit olup, dış göçlerin artması

Yukarıdaki durumların hangilerinde, Türkiye nüfusu sürekli artar?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

11. Türkiye'de, 1936 yılında çok çocuklu ailelere hazineye ait topraklardan tarla bağışlanması uygulaması başlatılmıştır.

Bu uygulama, aşağıdakilerden hangisine yönelik olarak yapılmıştır?

A) Nüfus artış hızını yükseltmeye

B)' Yurt dışından gelecek göçleri artırmaya

C) Tarım alanlarında ürün çeşidini artırmaya

D) Tarımda makine kullanımının azaltılmasına

E) Tarımsal faaliyetlerdeki devlet yatırımlarını azaltmaya

12. Aşağıdaki grafikte, Türkiye'nin 2000 yılına ait nüfus projeksiyonu verilmiştir.

Grafikten yararlanarak, aşağıdaki bilgilerden hangisi öğrenilemez?

A) Toplam kadın nüfus

B) 0-19 yaş grubundaki toplam nüfus

C) Erkeklerde ve kadınlarda ortalama yaşam süresi

D) 0 - 4 yaş grubundaki nüfusun toplam nüfusa oranı

E) Erkek nüfus içinde 35 yaş ve üzerindeki nüfus miktarı

Başarılar dileriz. “dersimiz.com”

CEVAP ANAHTARI - 11

TEST-11 1-D 2-D 3-B 4-B 5-A 6-B 7-E 8-E 9-B 10-C 11-A 12-C


tag Türkiye'de Nüfus Politikaları Nüfusumuzun Geleceği 12.sınıf coğrafya dersi coğrafya soruları soru bankası lise soruları lise soru bankası ortaöğretim soru bankası sorular ve cevapları cevaplı test soruları cevaplı soru bankası

2012-02-11 tarihinde Dosyabak.com tarafından Lise-4 Coğrafya SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 6027 kez ve en son 2017-05-29 20:39:27 tarihinde görüntülenmiş.