Güncel Eğitim Sitesi

12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 6

12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 6

Türkiye'nin Coğrafi Bölgelerinin Genel özellikleri

1. Aşağıdakilerden hangisi, Karadeniz Bölgesi için söylenemez?

A) Nüfus yoğunluğu azdır.

B) Nadasa ayrılan alanlar fazladır.

C) Dağınık kır yerleşmeleri görülür.

D) Taş kömürü ve bakır yatakları zengindir.

E) Kıyı kesimlerinde yağış rejimi düzenlidir.

2. Marmara Bölgesi'ndeki hızlı nüfus artışının nedenleri arasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

A) İş olanaklarının fazla olmasının

B) Doğum oranının yüksek olmasının

C) Ticari faaliyetlerin gelişmiş olmasının

D) Diğer bölgelerden çok fazla göç almasının

E) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş olmasının

3. Ege Bölümü'nün ekonomik kalkınmasında aşağıdakilerden hangisini payı daha azdır?

A) Tarım

B) Turizm

C) Endüstri

D) Balıkçılık

E) Besi ve ahır hayvancılığı

4. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin üretimi artış göstermez?

A) Ayçiçeği

B) Turunçgiller

C) Pamuk

D) Sebze

E) Mısır

5. Aşağıdakilerden hangisi, sadece Akdeniz Bölgesi'ne ait bir özelliktir?

A) Muz tarımının yapılması

B) Boyuna kıyıların görülmesi

C) Seracılık faaliyetlerinin yapılması

D) Karstik yer şekillerinin görülmesi

E) Deniz turizminin gelişme göstermesi

6. Aşağıdaki bölümlerden hangisinde mercimek, karpuz, pamuk, üzüm önemli tarım ürünlerindendir?

A) Ege

B) Orta Fırat

C) Doğu Karadeniz

D) Antalya

E) Güney Marmara

7. Doğu Anadolu, Türkiye'de ortalama yükseltisi en fazla olan bölgedir.

Bu durum;

I. karasal iklimin çok şiddetli olması,

II. tarım yapılacak sürenin çok kısa olması,

III. yer altı zenginliğinin fazla olması

özelliklerinden hangileri üzerinde etkilidir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I ve III

8. Batı Karadeniz Bölümü'nün Türkiye ekonomisine katkıları arasında;

I. seracılık,

II. ormancılık,

III. tarım ve hayvancılık,

IV. maden çıkarımı ve işleme

faaliyetlerinden hangileri diğerlerine oranla daha fazladır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

9. İç Anadolu Bölgesi ekili dikili alanların oranı bakımından Türkiye ortalamasının üstündedir. Ancak bu bölgede ekili alanların yaklaşık 1/3'ü nadas alanlarına ayrılmaktadır.

Buna göre, İç Anadolu Bölgesi'yle ilgili olarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Doğal bitki örtüsü bozkırdır.

B) Kuru tarımın en yoğun olduğu bölgedir.

C) Yağış rejimi düzensiz olan bölgelerdendir.

D) Akarsuları daha çok derinden akmaktadır.

E) Ekonomiye katkısı daha çok tarım alanındadır.

10. Aşağıdakilerden hangisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin genel özellikleri arasında gösterilemez?

A) Ova ve platoların geniş yer kaplaması

B) Büyükbaş hayvancılığın yaygın olması

C) Türkiye'nin petrol üretim bölgesi olması

D) Karasal iklim özelliklerinin hakim olması

E) Yaz mevsiminin çok sıcak ve kurak geçmesi

11. Doğu Anadolu Bölgesi, aşağıdakilerden hangisi bakımından diğer bölgelere göre daha elverişli koşullara sahiptir?

A) Su potansiyeli

B) Tarım ürünleri

C) İklim özellikleri

D) Turizm

E) Kümes hayvancılığı

12. Her mevsimi yağışlı geçen Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yetiştirilemez?

A) Arpa

B) Mısır

C) Çay

D) Soya fasulyesi

E) Turunçgiller

13. Aşağıdaki tabloda, Akdeniz Bölgesi'nde üretilen beş ürünün Türkiye üretimindeki payları verilmiştir.

Tarım ürünü

Bölgenin Türkiye üretimindeki payı (%)

Turunçgiller

86

Yer fıstığı

92

Muz

100

Soya

88

Anason

60

Tablodaki bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Ekonomik değeri fazla olan ürünlerdir

B) Verilen tarım ürünleri kış ılıklığı isteyen bitkilerdir.

,C) Verilen tarım ürünlerinin tamamını Türkiye ihraç eder.

D) Akdeniz Bölgesi verilen tüm ürünlerin üretiminde ilk sırada yer alır.

E) Doğal yetişme alanı Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleriyle sınırlı olan tarım ürünleridir.

14. Marmara Bölgesi, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerin hangisinde Türkiye'de ilk sırayı almaz?

A) Ayçiçek üretimi

B) Turizm gelirleri

C) Doğal ipek üretimi

D) Elektrik üretimi

E) Sanayi etkinlikleri

15. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin tarımı, Marmara Bölgesi'nin Ergene Yöresinde yoğunlaşmıştır?

A) Pirinç

B) Üzüm

C) Mısır

D) Pamuk

E) Buğday

16. Doğu Karadeniz Bölümü'nde yerleşim alanlarının kıyılarda yoğunlaşması ve ekili dikili alanların yetersizliği gibi etkenler aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine neden olmuştur?

A) Balıkçılık

B) Ormancılık

C) Çaycılık

D) Yaylacılık

E) Madencilik

17. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Marmara Bölgesi kadar yağış almasına rağmen, yaz kuraklığı Marmara Bölgesi'ne göre daha şiddetlidir.

Bu durumun başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bitki örtüsünün bozkır olması

B) Yüzey şekillerinin sade olması

C) Yükseltisinin daha fazla olması

D) Buharlaşmanın daha şiddetli olması

E) Sulama koşullarının daha az gelişmesi

18. Aşağıdakilerden hangisi, Ege Bölgesi'nin genel özellikleri arasında gösterilemez?

A) Yıllık yağış miktarının fazla olması

B) Nüfusun daha çok kıyı kesimlerde yoğunlaşması

C) Deniz etkisinin kıyıdan iç kesimlere doğru sokulması

D) Ege ovalarında yetiştirilen tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olması

E) Dağların kıyıya dik olarak uzanması ve aralarında çöküntü ovalarının yer alması

19. I. Muz

II. Linyit

III. Zeytin

IV. Haşhaş

V. Turunçgiller

Yukarıdakilerden hangilerinin Türkiye'deki üretiminde Ege Bölgesi illi sırada yer almaz?

A) I ve II

B) I ve V

C) II ve IV

D) III ve IV

E) IV ve V

Başarılar dileriz. "dosyabak.com"

CEVAP ANAHTARI - 6

TEST-06 1-B 2-B 3-D 4-B 5-A 6-B 7-D 8-D 9-C 10-A 11-A 12-A 13-D 14-D 15-A 16-A 17-D 18-A 19-B


tag Türkiye'nin Coğrafi Bölgelerinin Genel özellikleri 12.sınıf coğrafya dersi coğrafya soruları soru bankası lise soruları lise soru bankası ortaöğretim soru bankası sorular ve cevapları cevaplı test soruları cevaplı soru bankası

2012-02-11 tarihinde Dosyabak.com tarafından Lise-4 Coğrafya SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 2848 kez ve en son 2018-06-22 05:23:17 tarihinde görüntülenmiş.