Güncel Eğitim Sitesi

12.Sınıf Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi I. Dönem III.Yazılı Sınavı Soruları

12.Sınıf Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi I. Dönem III.Yazılı Sınavı Soruları

12.SINIF ÇAĞDAŞ TÜRK   VE    DÜNYA  TARİHİ I. DÖNEM III.YAZILI SINAVI SORULARI 

Adı Soyadı:                           

No:

 

1-).......Bağımsız Devletler Topluluğunun lider ülkesidir
2-)Çavuşesku ................. komünist lideriydi.
3-)Körfez savaşı'nda Türkiye ile ilgili olarak ,
I. Savaşa resmen katılmıştır
II.İncirlik hava üssünü ABD ye açmıştır.
III.BM nin aldığı kararlara uymuştur.
Bilgilerinden hangileri doğrudur?
A)Yalnız I B)I ve II C) I ve III D)II ve III* E)I,II ve III

4-)Yugoslavya'nın dağılması ile birlikte ,
I.Bosna-Hersek
II.Hırvatistan
III.Makedonya
Devletlerinden hangileri kurulmuştur?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve III E)I,II ve III *

5-)Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliği adını almıştır?
A)Paris B)Londra C)Maastricht* D)Brüksel E)Cenevre

6-)ABD başkanı George Bush'un "terörle mücadele" politikası kapsamı gereğince yaptığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kore savaşı B)Afganistan Savaşı* C)Vietnam Savaşı D)I.Körfez Savaşı E)Kosova Savaşı

7-)I.Taliban
II.Hamas
III.ETA
Yukarıdaki örgütlerden hangileri Afganistan'ın yönetimi ele geçirmeye çalışmatadır?
A)Yalnız I* B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)II ve III 

8-)Aşağıdaki örgütlerden hangisi İsrail'e karşı mücadele etmek ve Filistin Devleti'nin tanınmasını sağlamak amacıyla çaba sarfetmektedir?
A)İRA B)HAMAS C)ETA D)DHKPC E)El-KAİDE 

9-)ABD nin Irak'ı işgal etmesinin temel nedenş aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?
A)Askeri B)Sosyal C)Kültürel D)Ekonomik* E)Hukuk

10-)Aşağıdakilerden hangisi bağımsız devletler topluluğuna üye değildir?
A)Azerbaycan B)Ermenistan C)Belarus D)Özbekistan E)Letonya*

11-)Yugoslavya'nın dağılmasından sonra Yeni Yugoslavya Federal Cumhuriyeti kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu federal cumhuriyetlerden değildir?
A)Bosna-Hersek B)Hırvatistan C)Karadağ D)Litvanya* E)Makedonya 

12-)Yugoslavya'nın dağılma sürecinde bir çok sivil insanın ölümüne sebep olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bosna-Hersek B)Kosova C)Sırbistan* D)Arnavutluk E)Yunanistan 

13-)I.Sırbistan
II.Bosna-Hersek
III.Hırvatistan

Yukarıda verilen devletlerden hangileri Yugoslavya'nın dağılmasıyla kurulmuştur?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve III E)II ve III*

14-)Bosna-Hersek'in bağımsızlığını kazanmasında mücadele eden ve Bosna-Hersek'in ilk devlet başkanı seçilen devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Slobodan Miloseviç
B)Yaser Arafat
C)Aliya İzzet Begoviç*
D)Radovan Karadziç
E)Ratko Mladiç

15-)Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin Avrupa Birliği'nin kurulması süresince imzalandığı söylenemez?
A)Maastricht B)Brüksel C)Amsterdam D)Roma E)Munich

16-)SSCB nin dağılmasından sonra ortaya çıkan boşluğu yeni kurulan Rusya aşağıdakilerden hangisiyle tekrar doldurmak istemiştir?
A)Avrupa birliğine üye olmak istemesiyle
B)Nato ile iyi ilişkiler kurulmasıyla
C)Arap Birliğini desteklemesiyle
D)Bağımsız Devletler Topluluğunu kurmasıyla
E)Çin ili iyi ilişkiler kurmasıyla

17-)Türkiye Cumhuriyeti SSCB nin dağılmasıyla beraber ortaya çıkan bağımsız Türk devletleriyle ilişkilerini geliştirmek ve işbirliğini sağlamak için aşağıdaki kuruluşlardan hangisini kurmuştur?
A)TÜBİTAK B)CENTA C)TBBK D)TİKA* E)İKÖ

18-)Aşağıdaki bölgelerden hangisinde günümüzde sorunlar yaşanmamaktadır?
A)Irak B)Kosova C)Filistin D)Yunanistan* E)Keşmir

19-)Aşağıdakilerden hangisi Yugoslavya'nın dağılması ile kurulan devletlerden biridir?
A)Arnavutluk B)Kosova C)Hırvatistan* D)Galler E)Estonya

20-)Dayton Barış Antlaşmasında ,
I.Bosna-Hersek
II.Sırbistan
III.Kosova

Verilen devletlerden hangileri yoktur?
A)Yalnız I B)Yalnız III* C)I ve II D)I ve III E)II ve III

21-) 22 Haziran 1993 te Avrupa Birliği genişleme kararı alarak birliğe katılmak isteyen ülkelerden aşağıdakilerden hangisini istemiştir?
A)Kyoto Protokolü'nü imzalamalarını
B)NATO'ya üye olmalarını
C)Kopenhag kriterlerine uymalarını*
D)Maastricht Antlaşmasını tanımalarını
E)Paris Konferansı'na katılmalarını

22-)ABD'nin II. Körfez Savaşı'nı başlatmasında etkili olan ,
I. Irakta'ki zengin petrol yataklarını ele geçirme
II.Irak'ın nükleer silahlarını yok etme
III. Saddam'ın Iraktaki Monarşik yönetimine son verme
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve III E)I,II ve III
Nedenlerinden hangileri dünya barışı ve demokrasi ile ilgilidir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve III* E)I,II ve III

23-)Türkiye'nin Ortadoğudaki devletlere karşı aşağıdaki kaynaklardan hangisine sahip olması önemini arttırmıştır?
A)Su* B)Doğalgaz C)Petrol D)Kömür E)Demir

24-)Aşağıdaki akarsulardan hangisinin Ortadoğu su sorununun yaşanmasında etkisi yoktur?
A)Nil B)Murat* C)Dicle D)Fırat E)Asi

25-)ABD'nin I.Körfez Savaşı'nı başlatmasında Irak'ın aşağıdaki ülkelerden hangisini işgal etmesi etkili olmuştur?
A)İsrail B)İran C)Kuveyt* D)Suriye E)Lübnan

26-)Aşağıdakilerden hangisi Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına çıkarları gereği karşı çıkmıştır?
A)ABD B)Fransa C)İngiltere D)Rusya* E)Türkiye

27-)I.El-Fetih
II.Taliban
III.Hamas
Yukarıdaki örgütlerden hangileri Filistin-İsrail anlaşmazlığında taraf olarak mücadele etmektedirler?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I ve III*

28-)Doğu Almanya tarafından 1961 yılında Doğu ve Batı Berlin arasına inşa edilen Berlin Duvarı 9 Kasım 1989 da geçişe açılmıştır.
Bu gelişmenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Doğu Almanya'nın ekonomik durumunun kötüleşmesi
B)Avrupa'da siyasi dengelerin yeniden kurulmak istenmesi
C)Ülkede demokrasiye geçiş için halk hareketinin başlaması*
D)Doğu Almanya'nın ABD ile olan ilişkilerini geliştirmek istemesi
E)Batı Almanya'nın Doğu Almanya üzerindeki etkisine son verilmek istenmesi

29-)Batı ve Doğu Almanya'nın 1991 yılında birleşmesinde aşağıdakilerden hangisi aktif bir rol üstlenmiştir?
A)Conrad Adenauer
B)Gerhard Schröder
C)Angela Merkel
D)Willy Brandt
E)Helmut Kohl*

30-)Bosna Savaşının sona ermesini sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A)Oslo Antlaşması
B)Dayton Antlaşması*
C)Cenevre Antlaşması
D)Roma Antlaşması
E)Londra Antlaşması

31-)Körfez Savaşı öncesinde Irak ve Kuveyt arasında,
I.Irak yönetiminin İran ile olan savaş sırasında Kuveyt'ten aldığı paraları borç olarak değil yardım olarak kabul ettiğini açıklaması,
II.Irak'ın Kuveyt'i petrol fiyatlarının düşmesine sebep olmakla suçlaması,
III.Irak yönetiminin Kuveyt'ten toprak talebinde bulunması
Sorunlarından hangileri yaşanmıştır?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I,II ve III*

32-)Türkiye Asi Nehri'nin kullanımı konusunda ,
I.İsrail
II.Suriye
III.Irak
Devletlerinden hangileriyle sorunlar yaşamıştır?
A)Yalnız I B)Yalnız II* C)Yalnız III D)I ve II E)I,II ve III

33-)ABD yönetimi, 11 Eylül 2001'de New Yorkta yaşanan terör saldırıları sonrasında ,
I.Afganistan
II.Irak
III.Suriye
Topraklarından hangilerine askeri müdahalede bulunmuştur?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II* E)II ve III

34-)TİKA'nın amacını yazınız.
35-)Kopenhag kriterlerini yazınız.
36-)Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci 1963 ..........antlaşması ile başlamıştır
37-)Türkiye'nin Avrupa Birliğine giriş sürecinde üsteneceği yükümlülükleri belirten Katma protokol niçin uygulanamamıştır?
38-)Türkiye'nin AB ile başlangıçta ekonomik olan sorunlar 1980 den sonra niçin siyasi boyut kazanmıştır?
39-)1997 de Lüksemburg daki AB zirvesinde Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin gelişiminin hangi şartlara bağlı olduğu belirtilmiştir?
40-)AB aday ülkelerin katılım hazırlıklarını hızlandırmak için tarama süreci başlatırken 2001 yılındaki ilerleme raporunda Türkiye için tarama sürecinin başlatılamayacağını hangi gerekçe ile belirtmişlerdir?
41-)1919 ..... Antlaşmasıyla Sırp-Hırvat ve Slovenlerden oluşan Yugoslavya Devleti kuruldu 
42-)II.Dünya Savaşında Büyük Hırvatistan Devletinin kurulması ile birlikte Horvatlar,..........adı verilen ayrılıkçı bir örgüt kurup etnik arındırma politikasını uyguladılar.
43-)II.Dünya Savaşı'nda Alman işgaline karşı Sırpların oluşturduğu ...........adı verilen örgüt Hırvatlara karşı mücadele etti ve bulundukları yerde etnik temizliğe gittiler.
44-) 1945 te Tito önderliğinde kurulan Yugoslavya Hangi Cumhuriyetlerden oluşuyordu?
45-)Bosna-Hersek Yugoslavya'nın dağılma sürecinde niçin "Küçük Yugoslavya" olarak adlandırılmaktaydı?
46-)Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Sırbistan'ın neden Bosna-Hersek'i ele geçirme sebeplerini yazınız.
47-)Rusya Yugoslavya'nın dağılma sürecinde başlangıçta Sırpları desteklerken niçin daha sonra desteğini çekmeye başlamıştır?
48-)Rusya'nın Kafkasya ve Orta Asya bölgeleri üzerinde etkinliğinin azalmasında Türkiye'nin nasıl bir rolü olmuştur?
49-)Batılı devletler Rusya'nın Hazar petrolleri ve Orta Asya'nın zengin enerji kaynakları üzerindeki etkisini azaltmak için nasıl bir politika izlemişlerdir?

50-)Aşağıdakilerden hangisi;İki Almanya'dan Tek Devlete geçiş süreci içerisinde gösterilemez?
a)1989'da Doğu Almanya'nın kendi vatandaşlarına vize vermesi ile onbinlerce kişi Batılı ülkelere sığınma talebinde bulundu 
b)Halk hareketleri sonucu Berlin Duvarı geçişlere açıldı 
c)İki Almanya birleşince Almanya,NATO'dan çıkacaktı*
d)14 Ocak 1990'da Berlin Duvarı yıkıldı
e)Federal Almanya başkanı Helmut Kohl'un birleşmede büyük etkisi büyük olmuştur.

51-)Aday ülkelerin; demokrasi,hukukun üstünlüğü,insan hakları,azınlık hakları gibi alanlarda belli seviyeye gelmesini şart koşan AB kriterleri,aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a)Roma Antlaşması 
b)Maasricht Kriterleri 
c)Kopenhag Kriterleri *
d)Schengen Antlaşması
e)Helsinki Zirvesi

52-) Irak'ın,Kuveyt'i işgal etme gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
a)İran ile savaşta borçlanmasını 
b)Kuveyt'in Osmanlı Devleti döneminde Basra vilayetine bağlı bir kaza olduğunun* 
c)Büyük Irak Devleti topraklarının Irak'ın hakkı olmasını 
d)Ekonomisinin güçlenmesi gerektiğini
e)Kuveyt'in İran-Irak savaşında İran'ı desteklemesi


tag 12.Sınıf Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi I. Dönem III.Yazılı Sınavı Soruları LİSE soruları

2012-02-14 tarihinde MuallimTR tarafından Lise-4 SoruBankası Tarih kategorisine eklenen bu içerik toplam 5215 kez ve en son 2018-06-25 16:11:10 tarihinde görüntülenmiş.