Güncel Eğitim Sitesi

11.Sınıf Dış Ticaret İşlemleri Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları

11.Sınıf Dış Ticaret İşlemleri Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları

Dış Ticaret İşlemleri Dersi 11.SINIFLAR

1.DÖNEM 3.YAZILI SINAV

---SORULARI---

1. Aşağıdakilerden hangisi Milli Savunma Bakanlığı Merkez Teşkilatında yer almaz?

A)Savunma Sanayi Müsteşarlığı      B) Askeri Adalet İşleri Bşk.          

C) Asal Dairesi Bşk                            D)Teftiş Dairesi Bşk.

2."Hayvan Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası" aşağıdakilerin hangisinin ihracatında düzenlenen belgedir?

 A)Deniz Ürünleri İhracatında 

 B)Canlı hayvan ihracatında

 C)Hayvansal ürünlerin ihracatında

 D)AB ye yönelik süt ürünleri ihracatında

3.CITES belgesi düzenlendiği tarihten itibaren ne kadar süreyle geçerlidir?

A)12 ay                                   B) 24 ay   

C) 6 ay                                    D) 18 ay

4. Etler ve yenilen sakatatlar ile insan gıdası olarak kullanılan maddeler için hangi sertifika kullanılır?

A) IMA1 Sertifikası    B)Uluslar arası orijin ve veteriner sağlık sertifikası  C)Uluslar arası orijin ve sağlık sertifikası  D)Hayvan orijin ve veteriner sağlık sertifikası

5. Maliye Bakanlığında kaç tane müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir?        

 

A) 4           B) 6              C) 3         D) 5

6.Hangisi Gümrük Müsteşarlığını verdiği belge ve izinler arasında yer almaz??

A)Gümrük Beyannamesi B) Radyasyon Analiz Belgesi               C)Bedelsiz İhracat Formu    D)Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

7. Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Sahiplerinin faydalanacağı kolaylıklar arasında yer almaz ?

A) Eksik belge ile beyan

B) Götürü teminat sistemi

C) Kayıt yoluyla rejim beyanı

D) Kısmi teminat sistemi

8. Hangisi Gümrük Müsteşarlığının Danışma ve Denetim birimleri arasında yer almaz?

  A)Teftiş kurul Başkanlığı  B)Hukuk Müşavirliği           C)Personel Dairesi Başkanlığı      D)Müsteşarlık Müşavirliği              

9.Hangisi Gümrük Müsteşarlığının Yardımcı Birimleri arasında yer alır?

A)Gümrükler Genel Müd.  B)Müsteşarlık Müşavirliği                    C)Teftiş Kurul Başkanlığı       D)Personel Dairesi Başkanlığı

10.  Müsteşarlığın en üst amiri kimdir?

A) Bakan         B) Genel Müdür         C) Müsteşar Yardımcısı                    D) Müsteşar

11. Hangisi Gümrük Müsteşarlığının ana hizmet birimleri arasında ye alır?

AGümrükler Gen.Müd. B)Gümrükler Muhafaza Gen Müd.                   C) Gümrükler Kontrol Gen.Müd       D) Hepsi

12. Başka ülkelerde üretilmiş malların ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına  ne denir?                                            

A) ihracat                  B) İthalat          C) Nakliyat       D) Sigorta

13. İnternational Organazization for Standardizasyon Örgütünün kısa adı nedir?

A)EOQ      B)ISO      C) CEN                D) HCC

 

14. İmalatta anlayışta, ölçümde ve test işlemlerinde birlik ve beraberlik ne demektir?

A) Standart   B)Uyum  C) İş birliği D) Standardizasyon

15. Aşağıdakilerden hangisi, alıcı ve satıcıların çeşitli iş anlaşmaları gerçekleştirmek amacıyla bir araya geldikleri yerdir              

 A) Fuar

B) Stant

C) Sergi

D) Yurt dışı ofis

16. Hangisi firma ve marka tanıtımında kullanılan basılı materyallerden biri değildir?

A)Marka amblemi B)Broşür C)İnternet reklamları                     D) Sipariş formları

17. Hangisi DTM'nin verdiği izin ve belgeler arasında yer almaz?

A) Hariçte İşleme İzin Belgesi

B) Ticari Kiralama İzni

C) Radyasyon Analiz Belgesi

D) Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi

18. Hangisi Vergi Resim ve Harç İstisnası kapsamında istisna edilecek hususlar arasında yer almaz?

A) Banka ve sigorta muameleleri vergisi

B) Damga vergisi ve harçlar

C)  Kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi

D) Gelir Vergisi

19 Dahilde İşleme İzin Belgesi´nin süresi kaç ayı geçemez?

A)15 ay        B)12 ay        C) 18ay       D) 24 ay

20. Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bağlı kaç tane genel müdürlük bulunmaktadır?

A) 7        B) 5            C) 6          D)12

 

                                                         BAŞARILAR

 

 

NOT BAREMİ : HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 5 (BEŞ) PUANDIR.

 

                 MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENİ              

 

 

---CEVAP ANAHTARI---

1. Aşağıdakilerden hangisi Milli Savunma Bakanlığı Merkez Teşkilatında yer almaz?

A)Savunma Sanayi Müsteşarlığı      B) Askeri Adalet İşleri Bşk.           

C) Asal Dairesi Bşk                            D)Teftiş Dairesi Bşk.

2."Hayvan Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası" aşağıdakilerin hangisinin ihracatında düzenlenen belgedir?

 A)Deniz Ürünleri İhracatında 

 B)Canlı hayvan ihracatında

 C)Hayvansal ürünlerin ihracatında

 D)AB ye yönelik süt ürünleri ihracatında

3.CITES belgesi düzenlendiği tarihten itibaren ne kadar süreyle geçerlidir?

A)12 ay                                   B) 24 ay  

C) 6 ay                                    D) 18 ay

4. Etler ve yenilen sakatatlar ile insan gıdası olarak kullanılan maddeler için hangi sertifika kullanılır?

A) IMA1 Sertifikası    B)Uluslar arası orijin ve veteriner sağlık sertifikası  C)Uluslar arası orijin ve sağlık sertifikası  D)Hayvan orijin ve veteriner sağlık sertifikası

5. Maliye Bakanlığında kaç tane müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir?        

 

A) 4           B) 6              C) 3         D) 5

6.Hangisi Gümrük Müsteşarlığını verdiği belge ve izinler arasında yer almaz??

A)Gümrük Beyannamesi B)Radyasyon Analiz Belgesi               C)Bedelsiz İhracat Formu    D)Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

7. Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Sahiplerinin faydalanacağı kolaylıklar arasında yer almaz ?

A) Eksik belge ile beyan

B) Götürü teminat sistemi

C) Kayıt yoluyla rejim beyanı

D) Kısmi teminat sistemi

8. Hangisi Gümrük Müsteşarlığının Danışma ve Denetim birimleri arasında yer almaz?

  A)Teftiş kurul Başkanlığı  B)Hukuk Müşavirliği           C)Personel Dairesi Başkanlığı      D)Müsteşarlık Müşavirliği             

9.Hangisi Gümrük Müsteşarlığının Yardımcı Birimleri arasında yer alır?

A)Gümrükler Genel Müd.  B)Müsteşarlık Müşavirliği                    C)Teftiş Kurul Başkanlığı       D)Personel Dairesi Başkanlığı

10.  Müsteşarlığın en üst amiri kimdir?

A) Bakan         B) Genel Müdür         C) Müsteşar Yardımcısı                    D) Müsteşar

11. Hangisi Gümrük Müsteşarlığının ana hizmet birimleri arasında ye alır?

AGümrükler Gen.Müd. B)Gümrükler Muhafaza Gen Müd.                   C) Gümrükler Kontrol Gen.Müd       D) Hepsi

12. Başka ülkelerde üretilmiş malların ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına  ne denir?                                            

A) ihracat                  B) İthalat          C) Nakliyat       D) Sigorta

13. İnternational Organazization for Standardizasyon Örgütünün kısa adı nedir?

A)EOQ      B)ISO      C) CEN                D) HCC

 

14. İmalatta anlayışta, ölçümde ve test işlemlerinde birlik ve beraberlik ne demektir?

A) Standart   B)Uyum  C) İş birliği D) Standardizasyon

15. Aşağıdakilerden hangisi, alıcı ve satıcıların çeşitli iş anlaşmaları gerçekleştirmek amacıyla bir araya geldikleri yerdir              

 A) Fuar

B) Stant

C) Sergi

D) Yurt dışı ofis

16. Hangisi firma ve marka tanıtımında kullanılan basılı materyallerden biri değildir?

A)Marka amblemi B)Broşür C)İnternet reklamları                     D) Sipariş formları

17. Hangisi DTM'nin verdiği izin ve belgeler arasında yer almaz?

A) Hariçte İşleme İzin Belgesi

B) Ticari Kiralama İzni

C) Radyasyon Analiz Belgesi

D) Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi

18. Hangisi Vergi Resim ve Harç İstisnası kapsamında istisna edilecek hususlar arasında yer almaz?

A) Banka ve sigorta muameleleri vergisi

B) Damga vergisi ve harçlar

C)  Kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi

D) Gelir Vergisi

19 Dahilde İşleme İzin Belgesi´nin süresi kaç ayı geçemez?

A)15 ay        B)12 ay        C) 18ay       D) 24 ay

20. Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bağlı kaç tane genel müdürlük bulunmaktadır?

A) 7        B) 5            C) 6          D)12

 

                                                         BAŞARILAR

 

 

NOT BAREMİ : HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 5 (BEŞ) PUANDIR.

 

 

                 MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENİ              

 

 

 

 


tag 11.Sınıf Dış Ticaret İşlemleri Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları Cevaplar meslek lisesi muhasebe ve finansman

2012-02-14 tarihinde Dosyabak.com tarafından Lise-3 MeslekDersleri SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 7855 kez ve en son 2018-05-26 01:17:35 tarihinde görüntülenmiş.