Güncel Eğitim Sitesi

10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları

10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları

1-Müslümanlar İspanya'yı aşağıdaki hangi savaş sonucunda fethetmiştir?

a)Puwatya b)Kadiks c)Malazgirt d)Bedir

2-Aşağıdaki devletlerden hangisi İspanya'da kurulan son Müslüman devlettir?

a)Beni Ahmer b)Abbasiler c)Emeviler d)Selçuklular

3-Aşağıdaki bilim dallarından hangisi islami bilimlerden değildir?

a)Tefsir b)Hadis c)Kelam d)Astronomi

4-Anadolu'nun kapıları aşağıdaki hangi savaş sonucunda Türklere açılmıştır?

a)Malazgirt b)Talas c)Mute Seferi d)Nihavend Savaşı

5-Sultan ünvanını alan ilk Türk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

a)Alparslan b)Melikşah c)Tuğrul Bey d)Gazneli Mahmut

6-Aşağıdakilerden hangisi Mısır'da kurulan Türk Devletlerinden değildir?

a)Tolunoğulları b)İhşidiler c)Memlukler d)Emeviler

7-Türkler İslamiyetle aşağıdaki savaşlardan hangisi sonucunda tanıştılar?

a)Katvan b)Talas c)Pasinler d)Köprü Savaşı

8-İslamiyeti kabul eden ilk Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

a)Selçuklu Devleti b)Göktürkler c)Uygurlar d)Karahanlılar

9-Selçuklu Devleti ile Bizans arasında gerçekleşen ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

a)Alpasinler b)Dandanakan c)Malazgirt d)Puvatya

10-Aşağıdakilerden hangisi Kaşgarlı Mahmut'un Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu belirtmek için yazdığı eseridir?

a)Divan-ı Hikmet b)Divan-ı Lügati't-Türk c)Kutadgu Bilig d)Atabet-ül Hakayık

Her soru 10 puandır.Sınav süresi 40 dakikadır      

tag 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları meslek lisesi

2012-02-11 tarihinde Dosyabak.com tarafından 10.Sınıf SoruBankası Tarih kategorisine eklenen bu içerik toplam 4163 kez ve en son 2018-05-24 06:33:32 tarihinde görüntülenmiş.