Güncel Eğitim Sitesi

10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı Örneği

10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı Örneği

Rahmi Kula Anadolu Lisesi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programıdır.

1- Saygı Duruşu İstiklal marşı

2- Günün anlam ve önemi üzerine açılış konuşması ( Filiz Atmaca)

3- Şiir BİR TUTKUDUR MUSTAFA KEMAL- Y.Doğan ERGENELİ

Bir Tutkudur Mustafa Kemal;
Nice sevdalara değişilmeyen.
Yitirilmiş Kasımlarda açan umuttur,
Bir baştır, vazgeçilmeyen...

Bir Türküdür Mustafa Kemal;
Suskun ağızlarda söyleşir, durur.
Çaltıburnu'nda gözetir denizi.
Köroğlu'nda bağdaş kurup oturur...

Bir İnançtır Mustafa Kemal;
Yurdun dört yönünde, bir çağdır yaşayan.
Sarmış kollarıyla, çepçevre ulusu.
Sakarya boylarından Akdeniz'e taşıyan...

Bir Anlamdır Mustafa Kemal;
Belkahve'den dürbünüyle seyrediyor İzmir'i.
Özgürlük diyor, al atının üstünde,
Kırıyor kılıcıyla, tutsak eden zinciri...

Bir Bayraktır Mustafa Kemal;
Çekilmiş kalelere, rüzgârda dalgalanan.
Bozkırın bağrında yol alan kağnılara,
Işık tutan, güç veren, yol bulan...

4- Kendi gözüyle Atatürk ATATÜRK'E GÖRE ATATÜRK

İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!

***

Benim, Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra, beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevî mirasçılarım olurlar.

*******

Bir zamanlar gelir, beni unutmak veya unutturmak isteyen gayretler belirebilir. Fikirlerini inkâr edenler ve beni yerenler çıkabilir. Hatta bunlar, benim yakın bildiğim ve inandıklarım arasından bile olabilir. Fakat, ektiğimiz tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidirler ki bu fikirler, Hint'ten, Mısır'dan döner dolaşır gene gelir, verimli neticeleri kalpleri doldurur.

********

(Mallarını millete bağışlaması nedeniyle söylemiştir) :
   Mal ve mülk, bana ağırlık veriyor. Bunları, soylu milletime geri vermekle büyük ferahlık duyuyorum. Zenginlikten ne çıkar; insanın serveti, kendi manevî şahsiyetinde olmalıdır!
 

***

(Savarona yatında kabul ettiği Romanya Kralı Karol 'un, görüşme sırasında Almanya ile Çekoslovakya arasındaki Südet meselesine temas etmesi ve Atatürk'ten Çekoslovakya Cumhurbaşkanı Beneş 'e bazı telkinlerde bulunmasını rica etmesi üzerine, görüşmeyi dinlemekte olan zamanın Dışişleri Bakam Tevfık Rüştü Aras 'a söyledikleri):
   Majeste Kral'm söylediklerini dikkatle dinledim. Benden, bir devlet reisine kendi ülkesinden bir parçayı Almanlar'a terk etmesini tavsiye etmekliğimi mi istiyorlar? Benim gibi, bütün ömrü boyunca yurdunun bağımsızlığı ve bîr karış toprağım başkasına vermemek için savaşan bir adam, inançlarına aykırı bir şeye nasıl aracı olur? Görüyorum ki Majeste Kral, beni ve karakterimi iyi tanımıyorlar.

***

Hayatımda en büyük dayanak ve kuvvetim, vatandaşlarımdan gördüğüm itimat ve destekdir. Bütün vazifelerimde manevî, vicdanî olan en büyük endişem, emanetinizin hürmet ve kutsallığına devamlı olarak dikkat etmektir.

***

   Samimî olarak bu memleketin, bu milletin menfaatine yapılacak bir iş olsun, ben onu göz önüne almayayım; bu, mümkün değildir. Yalnız, işin gerçekten millete menfaati olmalı ve teklifin samimî olarak yapıldığına ben inanmalıyım.

   Benim için dünyada en büyük mevki ve mükâfat, milletin bir ferdi olarak yaşamaktır. Eğer Cenab-ı Hak beni bunda muvaffak etmiş ise, şükrederim. Bugün olduğu gibi ömrümün nihayetine kadar milletin hizmetinde olmakla iftihar edeceğim.

***

   Ben, ancak daha iyisini yapabildiğim şeyi tahrip edebilirim; yapamayacağım şeyi de tahrip edemem.

***

   Ben o adamım ki ordunun memleketi, milleti muhakkak bir neticeye götürebileceği noktalarda emir veririm. Fakat ilim ve bilhassa sosyal ilim sahasına dahil işlerde ben emir vermem. Bu alanda, isterim ki bana bilginler doğru yolu göstersinler. Onun için, siz kendi ilminize, kültürünüze güveniyorsanız, bana söyleyiniz. Sosyal ilmin güzel yönlerini gösteriniz, ben takip edeyim.

***

Birçok zaferler kazandım. Fakat, bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum.

***

   Ben, muharebelerde dahi düşmanın üzerinde bir kin duymam; yalnız askerlik kurallarının tatbikini düşünürüm.

***

   Ben başkalarının yaptığı ilkelere değil, ancak kendi ilkelerime uyarım.

***

   Benim gözümde hiçbir şey yoktur; ben yalnız liyakat âşığıyım.

***

   Hiçbir zaman şahsî gücenikliklerimi, birtakım olumsuz girişimlerle tatmine kalkmak adîliğine tenezzül etmem 

5- ATATÜRK ARAMIZDAN AYRILIYOR

SUNUCU  ÖĞRENCİ  :                              Dört nala uçan

                                                                              Bir atlı gibi

  Nerde o altın başlı kumandan?

  O, beyle bey, işçiyle işçi,

  Bir kurşun gibi ilerde

  İzmir'e sancak gibi girişi.

  Nurlar içinde mi şimdi aslan?

  Tanrı'nın rahmeti üstüne olsun,

  Atatürk adlı kahraman.

 

                                         10 Kasım  1938

O sabah

Gök karardı birdenbire

Kuşlar kanat çırptı.

Yaprakları döküldü ağaçların.

O sabah

En acı ağıtını okudu felek.

Bir acı ağıt ki,

Dolaştı yeryüzünü

Doğudan batıya

Kuzeyden güneye dek.

Bir acı ağıt ki,

Toprak kulak verdi,

Sular ürperdi,

İç geçirerek.

O ölmez olandı,

Mustafa Kemal'di adı.

Son kere çaldı kapısını ölüm,

Başı düştü yastığa

Ve kalkamadı. 

6- Atatürk'ü niçin sevdim

BEN ATATÜRK'Ü NİYE SEVDİM?

Eline tebeşir alıp kara tahtanın başında yazan öğretmen ellerini, öğretme sevgisini sevdim. 

"Ey Türk gençliği."deyip gençlere seslendiği, bu ülkeyi size emanet ettiği, size güvendiği için sevdim.

"Söz konusu vatan ise, gerisi teferruattır."diyerek bir ülkenin nasıl sevilmesi gerektiğini gösterdiği için sevdim.

Karlar üzerinde uykuya yatan fotoğrafını görünce, bu toprakların karıyla buzuyla, çiçeğiyle böceğiyle nasıl huzur verdiğini gösterdiği için sevdim.

Çocuklarla birlikteyken nasıl bir sevincin, bir saflığın, bir neşenin yüzüne yayıldığını, aslında kocaman bir çocuk olduğunu anladığım için sevdim.

Sıradan bir köylüyü, sıradan bir kadını, sıradan bir vatandaşı dinlerken nasıl bir ciddiyetle yüzlerine baktığını görüp, kimler için o büyük mücadeleye girdiğini anladığım için sevdim.

Köpeği öldüğünde ağladığını öğrendiğimde, ben de yitirdiğim kedim, kuşum, balığım için utanmadan ağlayabileceğimi anladığım için sevdim.

Yaşlı bir iğde ağacı cadde için kesildiğinde "O benim ağacımdı, o benim ağacımdı!"deyip gözyaşları süzüldüğü için, daha o zamandan bize aslında nelere üzülmemiz gerektiğini gösterdiği için sevdim.

Anadolu'nun bozkır topraklarına bakan kederli bakışlarında bu ülkenin insanının güzel yaşaması gerektiğini düşünüşünü sevdim.

 "Türk milletinin karakteri yüksektir.""Türk milleti çalışkandır." deyişindeki milletine olan güvenini, gururunu sevdim.

Selanik türküsünü, Aliş'imin kaşları kara şarkısını dinlerken hüzünlenişini, Sarı Zeybek'i oynarken coşkusunu sevdim.

Bu milletin çocuklarının Yemenlerde, Balkanlarda, Trablusgarplarda, Çanakkalelerde,  Anadolu'da birer birer nasıl öldüğünü görüp, bir daha ölmesinler diye "Yurtta barış, dünyada barış."düşüncesini sevdim.

Düşmanın bayrağını yerden kaldırıp milletlerin kutsal değerlerine saygı gösterilmesi gerektiğini gösteren, topraklarında ölen düşman askerlerini "Artık bizim evlatlarımızdır."diyen evrensellik anlayışını ve yüce gönüllülüğünü sevdim.

Ben onu önce gerçek bir insan olduğu için sevdim. Ben onu bana rehberlik yaptığı için sevdim. Ben onu örnek bir lider olduğu için sevdim. Ben onu anladığım için, bana kendimi kazandırdığı için sevdim.

Ben Atatürk'ü çok sevdim. 

7- Şiir MUSTAFA KEMAL SESLENSE - B.Kemal ÇAĞLAR

Yüzyıllar öncesinden
Yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size
Ben Mustafa Kemal'im heyy...
Ben Mustafa Kemal'im.
Büyük büyük denizlerim vardır benim
Hürriyeti içmiş dalgalarım.
Hürriyetle kabarmış dalgalarım vardır benim
Ulusumun yarınında sevincim
Ben Mustafa Kemal'im heyy...
Karanlığı deler gözlerim.
Dalgalara binip gelmiş kahraman,
Gökçe gözlerine türküler yaktığımız...
Hâni bir güneş doğmuştu ya Samsun'dan
İşte benim...
Ben...
Mustafa Kemal...
Ölmek yaşamaktır vatan uğrunda
Deyip, öyle girdim savaşa
Komut verdim
Şahlandı cümle vatan
Boğdum kör talihi zindanında.
Bahtı gülen anaları yurdumun
Gökleri, dağları, denizleri
Yarınları, güvenip de uyuduğum
Aslan yeleli ışığı sınırlarımın
Mehmetleri
Tutun ellerinden yüreklerinizin
Sevgilerinizle beni yıkayın.
Yüzyıllar öncesinden
Yüzyıllar sonrasından gelir sesim
Sevdiğim
Bir tanem
Türkiye'lim
Sen var oldukça belli ki
Ben Mustafa Kemal'im.
Sen var oldukça belli ki
Ben Mustafa Kemal'im.

8- Kapanış


tag 10 Kasım Atatürk Anma Program Örneği Mustafa Kemal

2012-11-17 tarihinde furkan101 tarafından Atatürk BelirliGünler kategorisine eklenen bu içerik toplam 3161 kez ve en son 2018-05-24 10:50:17 tarihinde görüntülenmiş.