Güncel Eğitim Sitesi

1-Türkiye Tarihi (Anadolu'ya İlk Türk Akınları)

1-Türkiye Tarihi (Anadolu'ya İlk Türk Akınları)

TÜRKİYE TARİHİ

         Türkiye'nin Asya kıtasında kalan topraklarına Anadolu denir. Tarihte birçok millet bu topraklara sahip olmak istemektedir. Bu nedenle Anadolu'da tarih boyunca birçok savaş olmuştur. Bu topraklarda birçok medeniyet kurulmuştur.

ANADOLU'YA İLK TÜRK AKINLARI: Anadolu'ya ilk Türk akınlarını 4. yüzyılda Kafkaslar üzerinden Hun'lar gerçekleştirdi. 6. yy Sabirler tarafından Anadolu'ya akınlar yapıldı. Ancak yapılan bu akınlar yerleşme amacı taşımıyordu. Anadolu'yu yerleşmek amacıyla gelen ilk  Türkler Oğuzlardır.

          Oğuzların Anadolu'ya akınları Çağrı Bey tarafından başladı. (Xl. yy.) Bu akınlar Büyük Selçuklu Devleti kurulana kadar sürdü.

Selçukluların Sultanı Tuğrul Bey, komutanlarından bazılarını Anadolu'ya akınlara gönderdi. Tuğrul Bey'in Oğuzları Anadolu'ya yönlendirmesinin nedeni:

 • Ekonomik sıkıntılardan ve otlak sıkıntılarından doğabilecek huzursuzlukları engellemek.
 • Yeni otlaklar ve verimli topraklara sahip olmak.
 • Halkını ekonomik yönden rahatlatmak.
 • Siyasi egemenlik sahasını genişletmek.

PASİNLER SAVAŞI  (1048) :

Nedenleri:  1) Bizans'ın Selçuklu Devletinin akınlarını durdurmak istemesi

                  2) Bizans'ın doğu sınırlarını güvence altına almak istemesi

 Pasinler Savaşı Bizans, Gürcü ve Ermenilerle yapıldı. Bu savaşta Türklerin başında İbrahim Yınal ve Kutalmış adlı komutanlar vardı. Erzurum yakınlarındaki Pasinler ovasında yapılan savaşı Selçuklular kazandı.

SONUÇLARI: Bizans bozguna uğratıldı.

                       Gürcü kralı esir edildi.

                       Bu savaş daha sonra yapılacak akınlara zemin hazırlamıştır.

PASİNLER SAVAŞININ ÖNEMİ: Bu savaş Selçuklu ve Bizans kuvvetleri arasında yapılan ilk büyük meydan savaşıdır.

ALPARSLAN DÖNEMİ: Büyük Selçuklu Devletinin başına Tuğrul Bey'den sonra Alp Arslan geçti. Alp Arslan Ermenistan ve Gürcistan'ı aldıktan sonra Doğu Anadolu'ya girdi. Ani kalesini ve Van'ı aldı. Bu akınların amacı Türkmenlerin yerleşebilecekleri bölgeleri keşfetme,  Bizans'ı yıpratma ve yıldırmaya                       yönelikti.

Başlangıçtan 1071'e kadar yapılan akınların sonucunda;

 • Bizans'ın  Doğu Anadolu'daki savunma gücü zayıfladı.
 • Türkler Anadolu'yu daha yakından tanımış oldu.

MALAZGİRT SAVAŞI:

NEDENLERİ:

 • Bizans'ın Türklerin Anadolu'daki ilerleyişini durdurup onların Anadolu'ya yerleşmesini engellemek istemesi.
 • Bizans'ın doğu sınırlarını güvenceye almak istemesi

Bizans bu nedenlerden dolayı büyük bir ordu hazırladı. Başına da Romen Diyojen geçti. Bunu duyan Alparslan  Bizans İmparatoruna elçiler göndererek barış istedi. Fakat barış teklifi kabul olmayınca iki ordu Malazgirt Ovasında savaştı.(26 Ağustos 1071)

SONUÇLARI:

 • Anadolu kapıları Türkler açıldı. Böylece Türkiye Tarihi başladı.
 • İslam dünyası üzerinde Bizans'ın etkisi son buldu.
 • Haçlı Savaşlarının başlamasına neden oldu.
 • Anadolu'nun kısa sürede Türkleşmesi sağlandı.
 • Anadolu'da Anadolu Selçuklu Devleti  ve ardından Osmanlı Devletinin kurulmasına ortam hazırlandı.
 • Doğu-batı arsındaki ticaret yolları Türklerin eline geçti.
 • İlk kez bir hristiyan imparator Türklere esir düştü.
 • Türkler yeni bir vatan kazandı .

Alparslan'ın emriyle Anadolu'yu fethetmeye başlayan komutanlar kısa zamanda Ege'ye kadar olan yerleri fethettiler. Fethedilen bu yerlere Büyük Selçuklulara beylikler kurdular.

NOT: Malazgirt Savaşından 851 yıl sonra Kurtuluş Savaşımızı sonuçlandıra, Büyük Taarruz'un (26 Ağustos'un) başlaması da Malazgirt Savaşıyla aynı güne rastlar.


tag Anadolu Romen Diyojen Anadolu'ya İlk Türk Akınları Türkiye Tarihi Pasinler Savaşının nedenleri (1048) Pasinler Savaşının Önemi Alparslan Dönemi Malazgirt Savaşının nedenleri Malazgirt Savaşının sonuçları

2012-02-09 tarihinde Dosyabak.com tarafından DersNotları Tarih kategorisine eklenen bu içerik toplam 1383 kez ve en son 2018-05-22 22:47:02 tarihinde görüntülenmiş.