E-kitaplar kaynaklar yazılar özetler dosyalar dokümanlar bilgiler

 • next Edebiyat Sözlüğü (V Harfi)
  Edebiyat Sözlüğü, Edebiyat Dilinde, Vecize nedir, Vezn-i ahar nedir, anlamı nedir, hakkında bilgi, tanımı, açıklaması
 • next Edebiyat Sözlüğü (T Harfi)
  Edebiyat Sözlüğü, Edebiyat Dilinde, Ta Kid nedir, Ta’rifat nedir,TaŞir nedir, Taştir nedir, Tazmin nedir,Tecahül-İ Arif nedir, Tefrik nedir, Tehzil nedir, Tekrar nedir, Telmih nedir, Tenâfür nedir, Tenasüb nedir, Terdid nedir,Terza Rima nedir,Tesbi nedir,Tetabu-I İzafat nedir, Tevârüd nedir, Tevkiyenedir, Triyole nedir, anlamı nedir, hakkında bilgi, tanımı, açıklaması
 • next Edebiyat Sözlüğü (S-Ş Harfi)
  Edebiyat Sözlüğü, Edebiyat Dilinde, Sadr nedir, Sagu nedir, Sakiname nedir, Saliye nedir, Sarma Kafiye nedir, Satranç nedir, Saya nedir, Sebk-İ Hindî nedir, Seci nedir, Sehl-İ Mümteni nedir, Selâmet nedir, Selâset nedir, Selh nedir, Selis nedir, Serbest Nazım nedir, Sone nedir, Sözlük nedir, Şiveye Mugayeret nedir, Şaheser nedir, anlamı nedir, hakkında bilgi, tanımı, açıklaması
 • next Edebiyat Sözlüğü (R Harfi)
  Edebiyat Sözlüğü, Edebiyat Dilinde, Rakta nedir, Rekâket nedir, Rikkat nedir, Risale nedir, Ritm nedir, Rücû nedir, Rondelet nedir, anlamı nedir, hakkında bilgi, tanımı, açıklaması
 • next Edebiyat Sözlüğü (P Harfi)
  Edebiyat Sözlüğü, Edebiyat Dilinde, Paragraf nedir, Pastoral nedir, Prozodi nedir, Plot nedir, Poetika nedir, Peltekname nedir, anlamı nedir, hakkında bilgi, tanımı, açıklaması
 • next Edebiyat Sözlüğü (O-Ö Harfi)
  Edebiyat Sözlüğü, Edebiyat Dilinde, Otobiyografi nedir, Önsöz nedir, Ottova Rima nedir, Ozan nedir, Otograf nedir, anlamı nedir, hakkında bilgi, tanımı, açıklaması
 • next Edebiyat Sözlüğü (N Harfi)
  Edebiyat Sözlüğü, Edebiyat Dilinde, Nakarat nedir, Nâme nedir, Nât nedir, Nazım nedir, Nazire nedir, Nida nedir, Nesir nedir, anlamı nedir, hakkında bilgi, tanımı, açıklaması
 • next Edebiyat Sözlüğü (M Harfi)
  Edebiyat Sözlüğü, Edebiyat Dilinde, Maklub nedir, Mazmun nedir,Mektup nedir,Melhame nedir, Menkut nedir, MENSURE (Mensur Şiir) nedir,Mesel nedir, Meştür nedir, Monografi nedir, Monolog nedir, Muamma nedir, Muaşşer nedir,Mucem nedir, Muhammes nedir, Mukabele nedir, Mukatta nedir, Mukteza-Yı Hâl nedir,Murafakat nedir, Murassa nedir, Musarra nedir, Mutabakat nedir, Muvafakat nedir, Muvazene nedir, Mülemma nedir, Münakkahiyet nedir, Münşeât nedir,Münşî nedir,Müntehabât nedir, Müsteşrik nedir, Müşaare nedir, Müşakele nedir, Mütakarrin nedir, Müzdevic nedir, Mütelevvin nedir, Mütekerrir nedir, anlamı nedir, hakkında bilgi, tanımı, açıklaması
 • next Edebiyat Sözlüğü (L Harfi)
  Edebiyat Sözlüğü, Edebiyat Dilinde,Lâedri nedir, Lebdeğmez nedir, Lirik Şiir nedir, anlamı nedir, hakkında bilgi, tanımı, açıklaması
 • next Edebiyat Sözlüğü (K Harfi)
  Edebiyat Sözlüğü, Edebiyat Dilinde,Kalb nedir, Karavelli nedir,Kat nedir, Katar nedir, Kesik nedir, Kerem Havaları nedir, Kelam-I Kibar nedir, Kayabaşı nedir, anlamı nedir, hakkında bilgi, tanımı, açıklaması