Dil Bilgisi Etkinlikleri Çalışma Kağıtları Soruları Ders Notları

 • next Fiillerde Kip Nedir?, Kip Çeşitleri
  fiillerde kip nedir?, kip çeşitleri, haber kip, dilek kipi, belirli geçmiş zaman kipi, belirsiz geçmiş zaman kipi, şimdiki zaman kipi, gelecek zaman kipi, istek kipi, dilek kipi, kipler, ekler, fiiller, dil ve anlatım, ders notları
 • next YAZIM(İMLA) KURALLARI
  YAZIM (İMLA) KURALLARI,-ki- bağlacının ve “-ki” ekinin yazımı,“de” bağlacının ve “de” bulunma durum ekinin yazımı,“mi” soru edatının yazımı,Sayıların yazımı,Gün ve Ay Adlarının Yazımı, Gün ve Ay Adlarının Yazımı, Yön İsimlerinin Yazımı, Coğrafi Terimlerin Yazımı,Birleşik Sözcüklerin Yazımı,Tarihlerin Yazılışı,İkilemelerin Yazımı,Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler,Ses Olaylarıyla İlgili Yazım Kuralları
 • next Noktalama İşaretlerinin Tarihi
  Noktalama İşaretlerinin Tarihi, dil ve anlatım ders notları
 • next YGS Türkçe Fiil Fiilimsi Test Soruları ve Cevapları
  YGS ,Türkçe, Fiil, Fiilimsi, Test Soruları, Cevapları
 • next Fiillerle İlgili Etkinlik Çalışması
  Fiillerle İlgili, Etkinlik Çalışması, Türkçe etkinlikleri, Dilbilgisi Etkinlikleri